وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Data Entry Master Course [2023] Goals and Career

سرفصل های دوره

1. Introduction to Microsoft Excel
 • 1. Introduction about Microsoft Excel
 • 2. Uses of Microsoft Excel
 • 3. What is Excel 365
 • 4. Difference Between Excel 365 and Old Version
 • 5. Importance of Excel 365
 • 6. Starting with Excel
 • 7. Creating and Opening of Workbook in Exel
 • 8. Opening Workbook in Excel

 • 2. Data Entry Features in Excel
 • 1. Enter Data in Cell
 • 2. Explore Interface in Excel
 • 3. Rows, Columns, and Cells in Excel
 • 4. Workbook and Worksheet in Excel
 • 5. Data and Time
 • 6. Flash fill in Excel

 • 3. Data Entry and Worksheet
 • 1. Data Formatting in Excel
 • 2. Data Validation in Excel
 • 3. Edit Worksheet Data in Excel
 • 4. Worksheet Navigation in Excel
 • 5. Worksheet Appearance in Excel
 • 6. Freeze and Split Columns and Rows in Excel

 • 4. Data Management and documentation
 • 1. Documentation in Excel
 • 2. Selection of Cells
 • 3. Delete, Copy, and Moving Data
 • 4. Management of Worksheet
 • 5. Worksheet Meddling
 • 6. Hide Worksheet
 • 7. Protect Worksheet
 • 8. Formulas and Functions

 • 5. Data Reference and Communication
 • 1. Cell Reference in Excel
 • 2. Arithmetic Operations
 • 3. Comparison Operator in Excel
 • 4. Communication Operators in Excel
 • 5. Reference Operators in Excel
 • 6. Order Presence in Excel
 • 7. Coping Formula Cell Wise
 • 8. Cell Tracing in Excel

 • 6. Texts and Functions in Excel
 • 1. Steps in Excel
 • 2. Arguments in Function
 • 3. Text Concatenation in Excel
 • 4. Averaging Point Value in Excel
 • 5. Text Characters in Excel
 • 6. Range of Values
 • 7. Data Extraction in Excel
 • 8. Function for Text Capitalizing

 • 7. Style and Alignment
 • 1. PMT Function
 • 2. What if Analytics
 • 3. Alignment in Excel
 • 4. Merging Texts
 • 5. Delete and Insert Rows and Columns
 • 6. Adjusting Rows and Columns in Excel
 • 7. Borders and Colors in Worksheet
 • 8. Cell Style in Excel
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8040
  حجم: 2650 مگابایت
  مدت زمان: 322 دقیقه
  تاریخ انتشار: 23 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید