دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی بیش از 30 برنامه Ethereum Dapp بوسیله Solidity, Truffle, Web3

دانلود Udemy Dapp 30 – Build 30 Ethereum Dapps with Solidity, Truffle and Web3

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ساخت برنامه های اتریوم یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Dapp 30 - Build 30 Ethereum Dapps with Solidity, Truffle and Web3

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 28 ساعت و 56 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

قرارداد هوشمند
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
قرارداد هوشمند - قسمت چهارم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
تست ها
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
تست ها
قرارداد هوشمند
تست ها
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
قرارداد هوشمند - قسمت چهارم
تست ها
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
قرارداد هوشمند - قسمت چهارم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
قرارداد هوشمند - قسمت چهارم
قرارداد هوشمند - قسمت v
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
قرارداد هوشمند - قسمت سوم
تست ها
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
نمایشگاه
قرارداد هوشمند - قسمت اول
قرارداد هوشمند - قسمت دوم
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
نمایشگاه
قرارداد هوشمند
قرارداد هوشمند
قرارداد هوشمند
قرارداد هوشمند
قرارداد هوشمند - مبتدی
قرارداد هوشمند - پیشرفته
قرارداد هوشمند - 1 - رجیستری Token
قرارداد هوشمند - 2 - کیف پول
قرارداد هوشمند - 3 - ادغام با دای
قرارداد هوشمند - 4 - ERC20 Tokens Mocks
قرارداد هوشمند - 5 - محدودیت سفارشات و سفارشات
قرارداد هوشمند - 6 - سفارشات بازار و الگوریتم تطبیق سفارش
قرارداد هوشمند - 7 - جلوگیری از اشکال سرریز عدد صحیح
مقدمه ای به Defi
بلوک های ساختمان از defi
dai
Uniswap
ترکیب
gnosis
1. سرریز / زیر سرریز - مشکل
2. سرریز / سرریز - راه حل
3. قابلیت مشاهده پیش فرض - مشکل
4. قابلیت پیش فرض قابلیت - راه حل
5. در حال اجرا - مشکل
6. در حال اجرا - راه حل
7. حمله مجدد دوباره - مشکل
8. دوباره حمله حمله - راه حل
1. اشکال زدایی تماس ها در مقابل معاملات
2. نحو، زمان اجرا و خطاهای منطق
3. اشکال زدایی با برجسته سازی نحو
4. انواع خطاهای زمان اجرا
5. اشکال زدایی از خطاهای گاز
6. اشکال زدایی و خطاهای غیرقانونی را رد می کند
7. بازرسی ذخیره سازی با تماس ها و بازده
8. اشکال زدایی با نیاز به بازگشت
9. اشکال زدایی با رویدادها
10. اشکال زدایی با ریمیکس Debugger
11. اشکال زدایی با ریمیکس Debugger پیشرفته
معرفی به ریزش
پیشرفته پیشرفته
مصاحبه مصاحبه - سوالات آسان
مصاحبه مصاحبه محدود - سوالات میانجی
مصاحبه مصاحبه ثبات - سوالات دشوار

Smart contract
Tests
Frontend
Smart contract
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Tests
Frontend
Smart contract
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Smart contract - part IV
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Tests
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Tests
Smart contract
Tests
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Smart contract - part IV
Tests
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Smart contract - part IV
Tests
Frontend
Smart contract
Tests
Frontend
Smart contract
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Smart contract - part IV
Smart contract - part V
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Tests
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Smart contract - part III
Tests
Frontend
Smart contract
Frontend
Smart contract
Frontend
Smart contract - part I
Smart contract - part II
Frontend
Smart contract
Frontend
Smart contract
Smart contract
Smart contract
Smart contract
Smart contract - Beginner
Smart contract - Advanced
Smart contract - 1 - Token registry
Smart contract - 2 - Wallet
Smart contract - 3 - Integration with Dai
Smart contract - 4 - ERC20 tokens Mocks
Smart contract - 5 - Limit orders & orderbook
Smart contract - 6 - Market orders & order matching algorithm
Smart contract - 7 - Prevent integer overflow bug
Introduction to DeFi
Building Blocks of DeFi
Dai
Uniswap
Compound
Gnosis
1. Overflow / underflow - problem
2. Overflow / underflow - solution
3. Default function visibility - problem
4. Default function visibility - solution
5. Front-running - problem
6. Front-running - solution
7. Re-entrancy attack - problem
8. Re-entrancy attack - solution
1. Debugging Calls vs Transactions
2. Syntax, runtime and logic errors
3. Debugging with syntax highlighting
4. Types of runtime errors
5. Debugging out of gas errors
6. Debugging revert and not-an-opcode errors
7. Inspect storage with calls and returns
8. Debugging with require revert
9. Debugging with events
10. Debugging with remix debugger
11. Debugging with remix debugger advanced
Introduction to Drizzle
Advanced Drizzle
Solidity Interview Preparation - Easy questions
Solidity Interview Preparation - Intermediate questions
Solidity Interview Preparation - Difficult questions