در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Cyber Security Practical Malware Analysis

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Real Time Malware Analysis


1. Downloading Virtual Machine and ISO image
 • 1. Downloading ISO image and Virtual Machine

 • 2. Important Video About analyzing a Malware.Please do not miss this video
 • 1. Important Video before you run a malware

 • 3. Where to get the real malware samples
 • 1. Real Malware Samples

 • 4. Static Analysis Part 1 Use of EXIFTOOL
 • 1. EXIF TOOL

 • 5. Gathering Hash Value
 • 1. Gathering Hash of the Malware

 • 6. What is StringHow to Pull Strings from the Malware
 • 1. What is StringHow to Pull Strings from the Malware
 • 2. How to Pull oput strings from the Malware Binary

 • 7. How to find out if the malware deleted itself,modified
 • 1. How to find out if the malware deleted itself,modified

 • 8. Process Hacker introduction and how to suspend the malware
 • 1. Process Hacker introduction and how to suspend the malware

 • 9. How to find out if there is any implanted fileshell codehooks inside the exe
 • 1. How to find out if there is any implanted fileshell codehooks inside the exe

 • 10. Capture the Malicious Domain
 • 1. Capture the Malicious Domain

 • 11. DNSPY TOOL
 • 1. DNSPY

 • 12. Final Step when you have all the information
 • 1. FInal Step

 • 13. Analyzing HTML attachment and how to decode base 64 format
 • 1. Analyzing HTML attachment and how to decode base 64 format

 • 14. Using Fiddler
 • 1. Using Fiddler