در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Create Whimsical Art in Adobe Illustrator

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn to create a range of whimsical illustrations in Illustrator as you develop graphic design and Illustrator skills


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Create a Whimsical Drawing
 • 2 - Set up the Template Image
 • 2 - coffee-cup.zip
 • 3 - Add the Lines
 • 4 - Edit and smooth the lines
 • 5 - Prepare for Live Paint
 • 6 - Fill shapes using Live Paint
 • 7 - Color the Lines
 • 8 - Add a background color
 • 9 - Recolor the Art

 • 3 - Effects for adding Whimsy
 • 10 - Create and use a custom brush
 • 11 - Save a Brush for Reuse
 • 12 - Create an OffRegister Effect

 • 4 - Textures and patterns for whimsical drawings
 • 13 - Draw with the Pen and Ellipse tools
 • 13 - sketch-of-bear.zip
 • 14 - Edit Shapes using the Smooth and Direct Selection tools
 • 15 - Work with Stroke and Fill colors
 • 16 - Layers and freehand drawing with the Pencil
 • 16 - bear-clothing-reference.zip
 • 17 - Make a Knitting Stitch brush and pattern
 • 18 - Apply a custom made Pattern to a shape
 • 19 - Make and warp a stripe pattern
 • 20 - Add texture with a scatter brush
 • 21 - Scallop edges and Graphic Styles
 • 22 - Cut a shape with the Knife tool and replace its pattern fill
 • 23 - Recolor artwork using the Recolor Artwork Tool

 • 5 - Whimsical curls and patterns
 • 24 - Brush profiles and the Twirl Tool
 • 25 - Simplify and smooth and unite paths
 • 26 - Make and work with Symbols
 • 27 - Make patterns using Transform Effects

 • 6 - Whimsical Text Effects
 • 28 - Understand problems with formatting text
 • 28 - link to download mystery quest font.zip
 • 29 - Create scallop edge text
 • 30 - Apply stroke effects to editable type
 • 31 - Adjust type with the touch type tool
 • 32 - Whimsical pattern filled text
 • 32 - download link for sunshine poppy font.zip

 • 7 - Extra and Bonus videos
 • 33 - Turn the Bear into a Seamless Repeating Pattern