در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Create Instagram Clone Using HTML & CSS

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Create Instagram Clone Using HTML & CSS From Scratch


1. Course Content
 • 1. Introduction
 • 2. Tools you need
 • 3. Project folder
 • 4. Project structure
 • 5. Bootstrap
 • 6. Fontawesome
 • 7. Nav
 • 8. Nav design
 • 9. Search
 • 10. UI
 • 11. Left column
 • 12. Scrollbar
 • 13. Post username
 • 14. Post image
 • 15. Post design
 • 16. Reaction design
 • 17. Right column
 • 18. Suggestions
 • 19. Home responsive
 • 20. Login page
 • 21. Login slider
 • 22. Form design
 • 23. Or
 • 24. Stores
 • 25. Footer
 • 26. Login responsive
 • 27. Dark mode
 • 28. Profile ui
 • 29. Profile bio
 • 30. Gallery design
 • 31. Gallery responsive
 • 32. User profile
 • 33. Camera page
 • 34. Search page
 • 35. Search results
 • 36. Edit profile
 • 37. Single post
 • 38. Discover
 • 39. Pagination
 • 40. Sign up page
 • 41. Verify signup form
 • 42. Verify form
 • 43. Testing

 • 2. Project files
 • 1.1 html-insta.zip
 • 1. Project files.html