در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Create Hospital Appointment System Using PHP & Laravel

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Create Hospital Appointment System Using PHP & Laravel From Scratch


1. Course Content
 • 1. Introduction
 • 2. Tools you need
 • 3. Install XAMPP - Mac Users
 • 4. XAMPP Tour
 • 5. Install Composer - Mac Users
 • 6. Install XAMPP - Windows Users
 • 7. Install Composer - Windows Users
 • 8. Create project
 • 9. Project folder
 • 10. Run project
 • 11. Routes
 • 12. Blade templates
 • 13. Bootstrap
 • 14. Navbar
 • 15. Testing navbar
 • 16. Cards
 • 17. Grid
 • 18. Controller
 • 19. Controller function
 • 20. Data
 • 21.1 departments.zip
 • 21. Insert Commands.html
 • 22. Database credentials
 • 23. Authentication
 • 24. Tables
 • 25. Migration
 • 26. Admin tables
 • 27. Insert data
 • 28. Models
 • 29. Get all
 • 30. Get all url
 • 31. For each
 • 32. Image
 • 33. Show appointments
 • 34. Appointments
 • 35. Get appointments
 • 36. Display appointments
 • 37. Book appointment
 • 38. Booking login
 • 39. Test booking
 • 40. Flash message
 • 41. Status
 • 42. My bookings
 • 43. Navbar urls
 • 44. Cancel appointment

 • 2. Project files
 • 1.1 laravel-care.zip
 • 1. Project files.html