وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create Gym Management System Using Django

سرفصل های دوره
 • 0 - 9modelforms
 • 0 - 16authusermodel
 • 0 - 29jquery
 • 0 - 33trainerachievememt
 • 0 - 36trainersubscriber
 • 0 - 41routing
 • 0 - 44modelform
 • 0 - Overview
 • 1 - Introduction
 • 2 - 3bootstrap
 • 3 - 4installpythonmac
 • 4 - 5installpythonwin
 • 5 - 6installdjango
 • 6 - 7homepage
 • 7 - 8templates
 • 11 - 10galleryinwebsite
 • 12 - 11jazmine
 • 13 - 12subscribtionplan
 • 14 - 13compareplans
 • 15 - 14galleryimage
 • 16 - 15auth
 • 17 - 17checkoutpage
 • 18 - 18admin
 • 19 - 19usermodel
 • 20 - 20stripapi
 • 21 - 21checkoutresponse
 • 22 - 22emailmessage
 • 23 - 23signals
 • 24 - 24changepassword
 • 25 - 25migration
 • 26 - 26customelogin
 • 27 - 27notification
 • 28 - 28ajax
 • 29 - 30assignsubscriber
 • 30 - 31userdashboard
 • 31 - 32datetime
 • 32 - 34managetrainer
 • 33 - 35modeltrainer
 • 34 - 37trainerpanel
 • 35 - 38trainernotification
 • 36 - 39messaging
 • 37 - 40whydjango
 • 38 - 42websocket
 • 39 - 43notificationjquery
 • 40 - 45createcustometemplate
 • 41 - 46checkpackage
 • 42 - 47contactus
 • 43 - 48djangotemplate
 • 44 - 49final
 • 49,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8028
  حجم: 39340 مگابایت
  مدت زمان: 740 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 اسفند 1401

  49,900 تومان
  افزودن به سبد خرید