وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Create Doctor Appointments System Using Laravel

سرفصل های دوره
 • 1. Introduction
 • 2. 2_tools_you_need_
 • 3. 3_installing_xampp_mac
 • 4. 4_xampp_tour
 • 5. 5_install_composer_mac
 • 6. 6_Install_xampp_windows
 • 7. 7_Install_Composer_windows
 • 8. 8_create_project_
 • 9. 9_project_folder_
 • 10. 10_run_project_
 • 11. 11_route_explained_
 • 12. 12_blade_templates_
 • 13. 13_bootstrap_
 • 14. 14_navbar_
 • 15. 15_testing_navbar_
 • 16. 16_cards_
 • 17. 17_grid_
 • 18. 18_controller_
 • 19. 19_controller_function_
 • 20. 20_data_
 • 21. 21_database_credentials_
 • 22. 22_auth_
 • 23. 23_tables_
 • 24. 24_migrate_
 • 25. 25_admin_tables_
 • 26. 26_insert_data_
 • 27. 27_get_all_
 • 28. 28_departments_index_
 • 29. 29_get_all_url_
 • 30. 30_foreach_
 • 31. 31_image_
 • 32. 32_show_appointments_
 • 33. 33_appointments_
 • 34. 34_get_appointments_
 • 35. 35_display_apointments_
 • 36. 36_book_appointment1_
 • 37. 37_book_appointment2_
 • 38. 38_testing_apointments_
 • 39. 39_flash_message_
 • 40. 40_show_appointments_url_
 • 41. 41_taken_
 • 42. 42_my_bookings_
 • 43. 43_nav_url_
 • 44. 44_cancel_
 • 34,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8023
  حجم: 11012 مگابایت
  مدت زمان: 153 دقیقه
  تاریخ انتشار: 21 اسفند 1401

  34,900 تومان
  افزودن به سبد خرید