دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل Continuous Integration for ASP.NET with Docker and Azure Devops

دانلود PacktPub Continuous Integration for ASP.NET with Docker and Azure Devops

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با داکر و آژور یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Continuous Integration for ASP.NET with Docker and Azure Devops

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction to CI with Azure DevOps Ad Docker for .NET:
Why Container-Based Software Delivery
What is Continuous Integration and Delivery?
CI/CD Workflow with Docker and Kubernetes
Running .NET Applications with Docker
What is Azure DevOps?
The Docker Story
Containers Versus VMs
Two Ways on Windows - Hyper-V and Windows Containers
Technologies Under the Hood - Namespaces, CGroups, and Layers
Docker Architecture and Ecosystem

Environment Setup:
Setup Azure Account
Launch Windows 10 VM on Azure
Install and Configure Docker to Run Windows Containers

Running and Operating:
Getting Started with Docker Client
Understand Docker Registries
Learn to Pull and Examine Images
Launch Your First Ephemeral Container
Working with an Interactive Container
Running Containers in Detached Mode
Debugging Container Applications with Logs
Getting Inside the Container with Exec
Exposing Application with Port Mapping
Managing Container's Lifecycle
Lab Time

Dockerizing a ASP .NET Core App:
Create an Environment to Build ASP.NET Core App
Build an ASP.NET Core App Within a Container
Committing Container's Changes to an Image
Why Do You Need a Dockerfile?
Automated Build of an Image With a Dockerfile
Publishing Docker Image to Docker Hub
The Secret Behind Image Layers - Iterative Image Build
Deep Dive into Dockerfile Instructions
Analyzing a Dockerfile for ASP .NET App
Write a Dockerfile for a .NET Core App
Solution to Dockerfile for a .NET Core App

Advanced Image Building Projects:
What is a Multi-Stage Dockerfile
Nano Project - Refactor Dockerfile for ASP .NET app with Multi-Stage
Solution
Research Project
Nano Project - Dockerize a Legacy ASP .NET Framework App
Solution Part I - Build App with .NET Framework SDK Image
Solution Part II - Test Run ASP .NET Framework App
Solution Part III - Write a Multi-Stage Dockerfile to Automate Image Build

Deploying Containers with Docker Compose:
AlbumViewer Application Stack Use Case
Imperative Approach to Launch AlbumViewer Container Stack
Introducing Docker Compose
Building docker-compose.yaml with YAML
Launching Two-Tier Application with Compose
More Docker Compose Commands
Service Discovery with Docker Compose
Integration Dockerfile with Compose
Idempotence and Immutable Deployments

Building CI Pipelines with Azure DevOps:
Creating Azure DevOps Account
Importing a GitHub Repository to Azure DevOps
Creating a Simple ASP.NET Build Pipeline
Modifying Pipeline and Triggering Manually
Adding a Docker-Based Build Pipeline
Set Up Azure Container Registry
Retagging and Pushing Images to ACR
Docker build and ACR Publish Pipeline

Deploy to Dev with Compose and Azure DevOps:
Configuring Docker Host to Accept Remote Connections
Debugging Issue with TLS Certs and Docker Image
Adding Service Connection to a Docker Host
Sync GitHub and Azure Repos with Git Remotes
Adding Deploy to Dev Stage with Docker Compose
Troubleshooting Connectivity Issues
How to Detect and Fix Firewall Issues

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 8 ساعت و 15 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PacktPub