در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

CompTIA Data+ (DA0-001) دوره کامل و امتحان تمرین

19,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

COMPTIA DATA+ (DA0-001) در مورد اولین تلاش شما ، شامل امتحان تمرین تمام طول است!

عنوان اصلی : CompTIA Data+ (DA0-001) Complete Course & Practice Exam

سرفصل های دوره :

معرفی CompTIA Data+ (DA0-001):
راهنمای مطالعه رایگان خود را دانلود کنید
نقطه بازرسی: مقدمه
طرحواره های داده:
نقطه بازرسی: طرحواره های داده
سیستم های داده:
سیستم های داده (OBJ 1.1)
انواع پردازش داده (OBJ 1.1)
انبار داده (OBJ 1.1)
طرحواره های انبار داده (OBJ 1.1)
دریاچه های داده (OBJ 1.1)
تغییر داده‌های ابعادی (OBJ 1.1)
کاربردی با سیستم های داده (OBJ 1.1)
نقطه بازرسی: سیستم های داده
انواع داده :
انواع داده (OBJ 1.2 و 1.3)
کمی و کیفی (OBJ 1.2)
انواع فیلد داده (OBJ 1.2)
تبدیل داده ها (OBJ 1.2)
ساختارهای داده (OBJ 1.3)
فرمت های فایل داده (OBJ 1.3)
زبان های داده (OBJ 1.3)
کاربردی با انواع داده (OBJ 1.3)
نقطه بازرسی: انواع داده
اکتساب داده:
اکتساب داده (OBJ 2.1)
استخراج داده ها (OBJ 2.1)
تبدیل داده ها (OBJ 2.1)
بارگیری داده ها (OBJ 2.1)
رابط برنامه نویسی برنامه (API) (OBJ 2.1)
Web Scraping (OBJ 2.1)
داده‌های ماشین (OBJ 2.1)
پایگاه های داده عمومی (OBJ 2.1)
داده های نظرسنجی (OBJ 2.1)
نمونه‌گیری و مشاهده (OBJ 2.1)
دستیابی به داده ها (OBJ 2.1)
Checkpoint: Data Acquisition
پاکسازی و پروفایل کردن داده ها:
پاکسازی و پروفایل کردن داده ها (OBJ 2.2)
مراحل پروفایل سازی داده ها (OBJ 2.2)
ابزارهای پروفایل داده (OBJ 2.2)
داده های اضافی و تکراری (OBJ 2.2)
داده های غیر ضروری (OBJ 2.2)
مقادیر گمشده (OBJ 2.2)
داده‌های نامعتبر (OBJ 2.2)
مشخصات جلسه (OBJ 2.2)
داده های پرت (OBJ 2.2)
کاربردی با داده‌های تمیز کردن و پروفایل‌سازی (OBJ 2.2)
نقطه بازرسی: پاکسازی و پروفایل کردن داده ها
دستکاری داده ها:
دستکاری داده ها (OBJ 2.3)
رمزگذاری مجدد داده ها (OBJ 2.3)
متغیرهای مشتق شده (OBJ 2.3)
انتصاب مقدار (OBJ 2.3)
تجمع و کاهش (OBJ 2.3)
پوشش داده ها (OBJ 2.3)
انتقال داده ها (OBJ 2.3)
داده‌های اضافه شده (OBJ 2.3)
کاربردی با دستکاری داده ها (OBJ 2.3)
نقطه بازرسی: دستکاری داده ها
انجام دستکاری داده ها:
انجام دستکاری داده ها (OBJ 2.3 و 2.4)
ترکیب داده ها (OBJ 2.3 و 2.4)
تجزیه رشته ها (OBJ 2.3 و 2.4)
دستکاری تاریخ (OBJ 2.3 و 2.4)
منطق شرطی (OBJ 2.3 و 2.4)
توابع تجمع (OBJ 2.3 و 2.4)
توابع سیستم (OBJ 2.3 و 2.4)
Checkpoint: Performing Data Manipulation
پرس و جو و فیلتر کردن داده ها:
پرس و جو و فیلتر کردن داده ها (OBJ 2.4)
داده های پرس و جو (OBJ 2.4)
انواع پیوستن (OBJ 2.4)
فیلتر کردن داده ها (OBJ 2.4)
پارامترسازی (OBJ 2.4)
نمایه سازی داده ها (OBJ 2.4)
جدول موقت (OBJ 2.4)
زیر مجموعه رکوردها (OBJ 2.4)
طرح اجرای پرس و جو (OBJ 2.4)
عملی با جستجو و فیلتر کردن داده ها (OBJ 2.4)
نقطه بازرسی: پرس و جو و فیلتر کردن داده ها
انواع تجزیه و تحلیل :
انواع تجزیه و تحلیل (OBJ 3.3)
تعیین نوع تجزیه و تحلیل (OBJ 3.3)
تحلیل اکتشافی (OBJ 3.3)
تجزیه و تحلیل عملکرد (OBJ 3.3)
تحلیل شکاف (OBJ 3.3)
تحلیل روند (OBJ 3.3)
تحلیل پیوند (OBJ 3.3)
تحلیل عملی (OBJ 3.3)
نقطه بازرسی: انواع تجزیه و تحلیل
روش‌های آماری توصیفی:
روش های آماری توصیفی (OBJ 3.1 و 2)
تمایل مرکزی (OBJ 3.1)
پراکندگی (OBJ 3.1)
انحراف استاندارد (OBJ 3.1)
امتیاز Z (OBJ 3.2)
توزیع (OBJ 3.1)
فرکانس (OBJ 3.1)
درصدها (OBJ 3.1)
فاصله اطمینان (OBJ 3.1)
عملی با روش‌های آماری توصیفی (OBJ 3.1)
نقطه بازرسی: روشهای آماری توصیفی
روش های آماری استنباطی :
روش های آماری استنباطی (OBJ 3.2)
T-Tests و P-Values ​​(OBJ 3.2)
آزمایش فرضیه (OBJ 3.2)
Chi-Square (OBJ 3.2)
تحلیل رگرسیون (OBJ 3.2)
همبستگی (OBJ 3.2)
عملی با روش‌های آماری استنباطی (OBJ 3.2)
نقطه بازرسی: روشهای آماری استنباطی
انواع تجسم :
انواع تجسم (OBJ 4.4)
نمودار دایره ای (OBJ 4.4)
نقشه درختی (OBJ 4.4)
نمودارهای ستون و میله (OBJ 4.4)
نمودار خطی (OBJ 4.4)
ترکیب نمودارها (OBJ 4.4)
نمودار پراکندگی و حباب (OBJ 4.4)
هیستوگرام (OBJ 4.4)
آبشار (OBJ 4.4)
نقشه‌های جغرافیایی (OBJ 4.4)
Heat Maps (OBJ 4.4)
کلادهای کلمه و اینفوگرافیک (OBJ 4.4)
عملی با تجسم (OBJ 4.4)
نقطه بازرسی: انواع تجسم
ایجاد گزارش:
ایجاد گزارش (OBJ 4.1، 4.3، و 4.5)
مخاطب (OBJ 4.1 و 4.3)
منابع داده (OBJ 4.3)
مدل‌های داده (OBJ 4.3)
فیلدهای داده (OBJ 4.3)
تحویل داده (OBJ 4.3)
فرکانس گزارش دهی (OBJ 4.1)
انواع گزارش (OBJ 4.5)
کار با ایجاد گزارشات (OBJ 4.1، 4.3، و4.5)
Checkpoint: ایجاد داشبورد
ایجاد داشبورد:
توسعه داشبورد (OBJ 4.1، 4.2، و 4.3)
فیلتر کردن داده ها (OBJ 4.1 و 4.3)
جدول داده (OBJ 4.3)
طراحی داشبورد (OBJ 4.2)
داشبوردهای مستندسازی (OBJ 4.2)
عناصر اسناد (OBJ 4.2)
عناصر گزارش (OBJ 4.2)
بهینه سازی داشبورد (OBJ 4.3)
استقرار داشبوردها (OBJ 4.3)
کاربردی با ایجاد داشبورد (OBJ 4.1، 4.2، و 4.3)
Checkpoint: ایجاد داشبورد
حاکمیت داده:
حاکمیت داده (OBJ 5.1)
چرخه عمر داده (OBJ 5.1)
نقش های داده (OBJ 5.1)
مقررات و انطباق (OBJ 5.1)
طبقه بندی داده ها (OBJ 5.1)
الزامات دسترسی (OBJ 5.1)
نگهداری و تخریب داده ها (OBJ 5.1)
پردازش داده (OBJ 5.1)
امنیت داده (OBJ 5.1)
دسترسی به داده (OBJ 5.1)
ذخیره‌سازی داده (OBJ 5.1)
روابط نهاد (OBJ 5.1)
عملی با مدیریت داده (OBJ 5.1)
نقطه بازرسی: حاکمیت داده
کیفیت داده ها:
کیفیت داده (OBJ 5.2 و 5.3)
بررسی کیفیت (OBJ 5.2)
ابعاد کیفیت (OBJ 5.2)
قوانین و معیارهای کیفیت (OBJ 5.2)
اعتبار سنجی داده ها (OBJ 5.2)
اعتبار سنجی خودکار (OBJ 5.2)
تأیید داده ها (OBJ 5.2)
مدیریت داده اصلی (MDM) (OBJ 5.3)
ساده‌سازی دسترسی به داده‌ها (OBJ 5.3)
کاربردی با کیفیت داده (OBJ 5.3)
نقطه بازرسی: کیفیت داده
ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها:
ابزارهای تجزیه و تحلیل داده (OBJ 3.4)
زبان‌های داده (OBJ 3.4)
ابزارهای تبدیل داده (OBJ 3.4)
ابزارهای تجسم داده (OBJ 3.4)
ابزارهای آماری (OBJ 3.4)
ابزارهای گزارش (OBJ 3.4)
ابزارهای پلتفرم (OBJ 3.4)
Checkpoint: Data Analytics Tools
نتیجه گیری:
نتیجه گیری
CompTIA Data+ (DA0-001) آزمون تمرینی

نمایش سرفصل های انگلیسی

CompTIA Data+ (DA0-001) Complete Course & Practice Exam