دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره کامل مطالب آزمون CompTIA CySA+ (CS0-001)

دانلود Udemy CompTIA CySA+ (CS0-001): Complete Course and Practice Exam

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با آزمون بین المللی CompTIA CySA+ (CS0-001) آشنا شده و علاوه بر یادگیری مباحث آن بر پیاده سازی آن ها در عمل مسلط می گردید و ضمنا کاملا برای آزمون بین المللی این مدرک امنیتی آماده می شوید. 

عنوان اصلی : CompTIA CySA+ (CS0-001): Complete Course and Practice Exam

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 3 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Welcome and Introduction :
Welcome to the Course
Exam Foundations
A Special Message From Jason Dion

Domain 1: Threat Management (27%) :
Domain 1: Threat Management
CIA Triad
Risk Consideration
Risk Assessment
Identify Threats
Identify Vulnerabilities
Likelihood, Impact, and Risk
Qualitative and Quantitative Assessments
Reviewing Controls
Network Perimeter Security
Network Segmentation
Network Access Control
Defense Deception Methods
Secure Endpoint Management
Penetration Testing
Security Exercises and Training
Reverse Engineering
Quiz: Defense Against Cyber Threats
3 questions
Reconnaissance and Intelligence
Footprinting the Network
Network Mapping
Port Scanning
Other Port Scanners
NMAP - Demonstration of the world's most popular port scanning tool
Passive Reconnaissance
Passive Recon - Network Devices
Passive Recon - Netstat
DHCP Logs and Configs
Firewall Logs and Configs
System and Host Log Files
DNS Harvesting
Domain Names and IP Ranges
DNS Zone Transfers
Whois and Host Commands
Information Gathering and Aggregation
Organizational Intelligence
Detecting, Preventing, and Responding to Reconnaissance
Quiz: Reconnaissance and Intelligence Gathering
3 questions

Domain 2: Vulnerability Management (26%) :
Domain 2: Vulnerability Management
Regulatory Requirements
Corporate Requirements
Scanning Tools
Scoping Scans
Configuring Scans
Scanning Sensitivity
Scanning Perspective
Authenticated Scanning
Maintaining Scanners
Standardizing Vulnerabilities
Workflow for Remediation
Vulnerability Reporting
Remediation Priority
Implementing and Testing
Nessus Vulnerability Scanner: A Walkthrough
Quiz: Vulnerability Management Program
3 questions
Interpreting Scan Results
Interpreting CVSS
Calculating the CVSS Score
CVSS Temporal Score
Validation of Results
Common Vulnerabilities
Server and Host Vulnerabilities
Network Vulnerabilities
Virtualization Vulnerabilities
Web Application Vulnerabilities
Internet of Things (IoT) Vulnerabilities
Quiz: Analyzing Vulnerability Reports
3 questions

Domain 3: Cyber Incident Response (23%) :
Domain 3: Cyber Incident Response
Security Incidents
Incident Response Teams
Incident Response Phases
Incident Response Policy and Procedures
Communication and Info Sharing
Incident Classification
Quiz: Cyber Incident Response Program
3 questions
Network Event Monitoring
Network Monitoring Tools
Detecting Network Events
Network Probes and Attacks
Server and Host Events
Service and Application Events
Quiz: Symptoms of Cyber Attacks
3 questions
Digital Forensics
Forensic Toolkit Components
Mobile Forensic Toolkits
Forensic Software
Training and Certification
Forensic Investigation Process
Disk Imaging
Disk Imaging Using dd
Disk Imaging Using FTK Imager
Quiz: Digital Forensics
3 questions
Incident Containment
Eradication and Recovery
Finishing the Response
Quiz: Incident Containment and Eradication
3 questions

Domain 4: Security Architecture and Toolsets (24%) :
Domain 4: Security Architecture and Tool Sets
Policy Documents
Standard Frameworks
Policy-based Controls
Audits and Assessments
Laws and Regulations
Quiz: Policies, Standards, Procedures, and Frameworks
3 questions
Defense in Depth
Types of Controls
Layered Network Defense
Layered Host Security
Data Analytics
Personnel Security
Outsourcing Concerns
User Awareness Training
Analyzing Secure Architectures
Quiz: Defense in Depth
3 questions
What Is Identity?
Identity Systems
Threats to Identity Systems
Attacking AAA Protocols and Systems
Targeting Account Lifecycle
Identity Exploits
Credential Theft
Securing Authentication and Authorization System
Identity as a Service (IDaaS)
Detecting Identity Attacks
Federated Identity Systems
Quiz: Identity and Access Management
3 questions
Software Development Life Cycle (SDLC)
Software Development Models
Coding for Security
Testing Application Security
Finding Security Flaws
Web Application Vulnerability Scanners
Quiz: Software Development and SDLC
3 questions

Conclusion :
Conclusion
BONUS: A Special Thank You Message From Jason

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 8 ساعت و 3 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy