دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش صفر تا بی نظیر شدن در Python

دانلود Udemy Complete Python Course: from Basics to Brilliance in HD

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این دوره آموزشی با زبان پایتون آشنا شده ، کدنویسی به این زبان را یاد گرفته و قدم به قدم یاد می گیرید که چطور برنامه های کاربردی ، وب سایت ها و بازی ها بوسیله این زبان کدنویسی کنید. 

عنوان اصلی : Complete Python Course: from Basics to Brilliance in HD

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 2 ساعت و 42 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction Video
Why Python is a good language?

Starting Points :
Start with downloading Python
Text Editor
Quiz Text Editor
2 questions
Using Our First Code of Python
Quiz First Code of Python
1 question
Understand Basic Concepts of Python
Quiz Concepts of Python
2 questions
Python Deals with Objects
Quiz Python Deals with Objects
2 questions
Using Python as Calculator
Quiz Using Python as Calculator
1 question
Using Square in Python
Quiz Using Square in Python
1 question
Creating Variables in Python
Quiz Creating Variables in Python
1 question
Start Your Program with Text Editor
Quiz Start Your Program with Text Editor
1 question
Run Python Program File in Terminal
Quiz Running Python File in Terminal
1 question
Test Out Your Program
Quiz Test Out Your Program
1 question

Python Syntax :
What is Syntax?

Bool Values :
Boolean Values
Quiz Boolean Values
1 question

Strings in Python :
String Operations
Quiz String Operations
1 question
Upper and Lower Functions
Newlines in Strings
Quiz Newlines in Strings
1 question
Combining Strings
Quiz Combining Strings
1 question
str() Function
title() Function
In Operator

Lists and for Loop in Python :
Create a List
Quiz Create a List
1 question
Combine and print an element with a string
Quiz Combine an element from list with a string
1 question
Change an Element from a List
Quiz Change an element from a list
1 question
Delete an Element from a List
Using sort() and reverse() methods
Using len() method
Using for Loop in Lists
Quiz Using for Loops in Lists
1 question
Using for Loop with range() Method
Quiz Using for Loop with range() Method
1 question
Using min, max, and sum with Numbers in Lists

Slice List :
Making a Slicing List
Quiz Making a Slicing List
1 question
Using for Loop with Slice List
Copying Lists Using Slicing Lists

Tuples in Python :
Using Tuples
Quiz Using Tuples
2 questions

If, else Statements :
Using if and else Statements
Quiz Using if and else Statements
2 questions
if and else Statements
Note Greater than, Less than
Greater, less than, and equal operator
Quiz Greater, less than, and equal operators
3 questions
Compare Strings with if, else statements
Quiz Compare Strings with if, else Statements
1 question
Using NOT Equal with if, else Statements
Quiz Using NOT Equal with if, else Statements.mp4
1 question
Using (and) with if, else statement
Quiz Using (and) with if, else statement
1 question
Using (or) with if, else statement
Quiz Using (or) with if, else statement
1 question

Lists with If, else Statements :
checking Values in Lists with if, else statements
checking Values NOT in Lists with if, else statements

if, elif, else Statements :
if-elif, else statements
Quiz if-elif, else statements
1 question
Testing Multiple elif Expressions
Quiz Testing Multiple elif Expressions
2 questions

Dictionaries in Python :
Dictionaries in Python
Quiz Dictionaries in Python
1 question
Adding New Key Value in Dictionary
Quiz Adding New Key Value in Dictionary
1 question
Filling Empty Dictionary
Quiz Filling Empty Dictionary
1 question
Edit a Value in Dictionaries
Quiz Edit a Value in Dictionaries
1 question
Delete a Value in Dictionaries
Quiz Delete a Value in Dictionaries
1 question

input () Function in Python :
Using input() Function
Quiz Using input() Function
1 question

While Loop :
Note While Loop
While Loop
Quiz While Loop
1 question
Using Flag to Stop Looping
Quiz Using Flag to Stop Looping
1 question
Infinite Loop
Quiz Infinite Loop
2 questions
Using Break and Continue with While loop
Quiz Using Break and Continue with While loop
2 questions

Functions :
Note Functions
Functions
Quiz Functions
1 question
Arguments and Parameters in Functions
Quiz Arguments and Parameters in Functions
2 questions
Multiple Function Call
Quiz Multiple Function Call
1 question
Default Values in Functions
Quiz Default Values in Functions
1 question
Order Matter in Functions
Quiz Order Matter in Functions
1 question
Return Value in Functions
Quiz Return Value in Functions
1 question

Classes :
Classes
Quiz Classes
1 question
Create a Class
Quiz Create a Class
1 question
Create a Class Instance
Quiz Create a Class Instance
1 question
Constructor __init__(self) Function
Quiz Constructor __init__(self) Function
1 question
Accessing Variables or Functions of an Object
Quiz Accessing Variables or Functions of an Object
1 question
Creating Multiple Instances of a Class

Class Inheritance :
Class Inheritance
Quiz Class Inheritance
1 question
More about Class Inheritance
Quiz More about Class Inheritance
1 question

Simple Python Codes :
Our First Simple Program
Quiz the First Program
2 questions
Simple Program to Calculate Age
Quiz Simple Program to Calculate Age
1 question