در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش جبر خطی و استفاده از آن در Data Science و Machine Learning

آموزش جبر خطی و استفاده از آن در Data Science و Machine Learning

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور از جبر خطی در یادگیری ماشینی و دیتا ساینس استفاده کنید. 

عنوان اصلی : Complete Linear Algebra for Data Science & Machine Learning

سرفصل ها :


خوش آمدید و مقدمه:
خوش آمدید و مقدمه

مبانی ماتریس:
ماتریس ها و اهمیت آنها - 001
ماتریس ماتریس - 002
ابعاد (سفارش) یک ماتریس - 003
Quiz 1: ابعاد یک ماتریس
آدرس عناصر ماتریس - 004
Quiz 2: آدرس عناصر یک ماتریس
سیستم های خطی حل شده در 2 ناشناخته - 005
مسابقه 3: حل سیستم های خطی در 2 ناشناخته
سیستم های خطی حل شده در 3 ناشناخته - 006
Quiz 4: حل سیستم های خطی در 3 ناشناخته
اصول اولیه ماتریس (ادامه):
مهم - این بخش اختیاری است
انواع ماتریس ها
اضافه کردن و تفریق ماتریس ها
ضرب Scalars با ماتریس
ضرب دو ماتریس
معکوس و تعیین کننده یک ماتریس 2x2
فرمول: معکوس (a) = adjunt (a) / تعیین کننده (a)
* مثال - معکوس از ماتریس 2x2
استفاده از ماتریس ها برای حل معادلات خطی همزمان
* مثال - استفاده از ماتریس برای حل معادلات خطی همزمان
چالش چالش - استفاده از ماتریس برای حل معادلات خطی همزمان
خلاصه

ماتریس ها و سیستم های معادلات خطی:
ماشین حساب آنلاین ماتریس: یک ابزار رایگان
سیستم های معادلات خطی
سیستم های معادلات خطی - ادامه
عملیات ردیف ابتدایی
فرم ردیف ردیف (Ref)
فرم ردیف ردیف کاهش یافته (RREF)
* تخصیص 1: ماتریس و معادلات خطی
جبر و عملیات ماتریس:
جبر ماتریس - افزودن و تفریق
جبر ماتریکس - ضرب اسکالر
جبر ماتریس - ضرب ماتریس
انتقال یک ماتریس
** تخصیص 2: جبر ماتریس و عملیات
تعیین کننده ماتریس:
تعیین کننده ماتریس 2x2
تعیین کننده ماتریس 3x3
یافتن عوامل تعیین کننده به سرعت
*** تخصیص 3: محاسبات تعیین کننده
معکوس از ماتریس
معکوس فقط برای ماتریس های مربع وجود دارد
ماتریس های منحصر به فرد
اهمیت معکوس در حل سیستم های خطی
معکوس از ماتریس 2x2
معکوس از ماتریس 3x3 - دو روش
معکوس از ماتریس 3x3 - روش همکاری عامل
معکوس از یک روش حذف ماتریس 3x3 - Gauss-Jordan
خواص تعیین کننده ها:
خواص تعیین کننده ها - عملیات ردیف 1
خواص تعیین کننده ها - عملیات ردیف 2
خواص تعیین کننده ها - عملیات ردیف 3
خواص تعیین کننده ها - تمام عملیات ردیف
خواص تعیین کننده ها - عملیات ردیف اعمال شده
خواص تعیین کننده ها - اموال دیگر
*** اختیاری: مقدمه ای بر روی بردارها:
مقدمه ای به بخش
اسکالرها و بردارها
نمایش هندسی از بردارها
اضافه کردن بردار و تفریق
قوانین علاوه بر بردار و سر به قانون دم
واحد بردار واحد
اجزای یک بردار در 2D
Vector موقعیت
Vectors 3-D و بزرگی از یک بردار
بردار جابجایی
پیدا کردن نقطه مرکزی با استفاده از بردارها
فضاهای بردار:
مقدمه ای بر فضاهای بردار
فضاهای بردار اقلیدسی - قسمت 1
فضاهای بردار اقلیدسی - قسمت 2
فضاهای بردار اقلیدسی - قسمت 3
خواص تعریف و بسته شدن
axioms از فضاهای بردار
مثال خواص بسته شدن
مثال 1 از فضاهای بردار
مثال 2 فضاهای بردار
subbase و nullspace:
Subspaces - مقدمه
Subspaces - به عنوان مثال
Subspaces - مثال 2
Subspaces - مثال 3
nullspace از یک ماتریس
nullspace از یک ماتریس - مثال
**** تخصیص 4: فضاهای بردار، زیر فضاهای و فضاهای صفر
span and spanning مجموعه ها:
فاصله مجموعه ای از بردارها
فاصله مجموعه ای از بردارها - به عنوان مثال
مجموعه ای برای یک فضای بردار - مقدمه و نمونه ها
SET SET - مثال 3
SET SET - مثال 4
وابستگی خطی و استقلال:
وابستگی خطی - مقدمه
وابستگی خطی - تعریف
پردازش ..
وابستگی خطی - مثالها
وابستگی خطی - نمونه های بیشتر
وابستگی خطی - یک روش سریع تر برای بررسی وابستگی
وابستگی خطی - اگر X یک ماتریس مربع نیست
وابستگی خطی - مثال یک ماتریس غیر مربع x
- تعریف و مثال
مبنای - مثال دیگری
مبنایی - بعد از یک فضای بردار
Base - به عنوان مثال از ابعاد یک فضای بردار
مبنایی - اساس استاندارد
***** تخصیص 5: Span، استقلال خطی و پایه
مقادیر ویژه و eigenvectors:
مقدمه ای بر مقادیر خاص و eigenvectors
نحوه محاسبه مقادیر ویژه و eigenvectors
مثال: محاسبه مقادیر ویژه و eigenvectors از ماتریس 2x2
مفاهیم الجزایر پایه (اضافی