دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Asterisk

دانلود Udemy Complete Asterisk Training

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آستریکس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Complete Asterisk Training

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
مقدمه دوره
یادداشت های Udemy و Github
مقدمه ای به ستاره
Asterisk Architecture
استفاده از موارد
یادداشت ها در Asterisk 16
سخت افزار ابعاد برای ستاره
Asterisk 16 نصب
Lab 1 یک سرور ستاره ای را نصب کنید
ساخت یک PBX ساده:
بخش بخش بخش
ساخت یک قسمت PBX من
LAB 3.1 قسمت اول، دستگاه ها در sip.conf
Part 3.1 Part II تنظیمات نرم افزار
مهم: غیر فعال کردن در نرم افزار
ساخت یک PBX قسمت دوم
Lab 3.1 Part III SIP Configuration
LAB 3.1 ساخت یک PBX بخش I و II
ساخت یک PBX PART III-1
ساخت یک PBX PART III-2
LAB 3.2 DialPan
LAB 3.2 ساخت یک PBX PART III
ساخت یک PBX قسمت چهارم
Lab 3.3 قسمت اول، AutureTendant
آزمایشگاه 3.3 قسمت دوم، منوی صوتی
Lab 3.3 Part III پست صوتی
آزمایشگاه 3.3 قسمت چهارم اتاق کنفرانس
آزمایشگاه 3.3
ویژگی های PBX:
ویژگی های PBX Overview
آزمایشگاه 4 - موسیقی در حالت نگه دارید
آزمایشگاه 4 - انتقال تماس
آزمایشگاه 4 - تماس با پارکینگ
آزمایشگاه 4 - تماس بگیرید وانت
آزمایشگاه 4 - دنبال من
Lab 4 - ویژگی های PBX
با من ارتباط برقرار کنید!

مباحث پیشرفته در بخش SIP بخش
معرفی به SIP
SIP Headers و Body
رمزگذاری رسانه SIP
SIP قسمت اول
SIP قسمت دوم - نامگذاری کانال SIP
SIP PART III - دستورات CLI
SIP قسمت چهارم - RTP Timeout
SIP PART V - QoS Tagging
PJSIP قسمت I - Overview و Extensions
PJSIP قسمت دوم - SIP TRUNKS
PJSIP PART III - تبدیل sip.conf به pjsip.conf
PJSIP PJSIP PJSIP Console Command Command Command Command
PJSIP PART V تاریخ PJSIP
PJSIP Part VI - نامگذاری کانال، ACLS و SIPXPJSIP مقایسه
آزمایشگاه 5 - ایجاد پسوند با PJSIP
آزمایشگاه 5 - ارسال و دریافت تماس با استفاده از SipTrunk در PJSIP
آزمایشگاه 5 - ایجاد پسوندها و تنه ها با PJSIP
SIP NAT Traversal
مشتری در پشت NAT با استفاده از chan_sip
مشتری در پشت NAT با استفاده از PJSIP
ستاره پشت NAT با استفاده از chan_sip
ستاره پشت NAT با استفاده از PJSIP
Gateway Layer Layer
خلاصه بخش SIP


Introduction :
Course Introduction
Udemy and Github Notes
Introduction to Asterisk
Asterisk Architecture
Use Cases

Installation :
Notes on Asterisk 16
Dimensioning Hardware for Asterisk
Asterisk 16 Installation
Lab 1 Install an Asterisk Server

Building a simple PBX :
Section Overview
Building a PBX part I
Lab 3.1 Part I, devices in sip.conf
Lab 3.1 Part II Softphone Configurations
IMPORTANT: Disable STUN in the softphones
Building a PBX part II
Lab 3.1 Part III SIP Trunk Configuration
Lab 3.1 Building a PBX Part I and II
Building a PBX Part III-1
Building a PBX Part III-2
Lab 3.2 Dialplan
Lab 3.2 Building a PBX part III
Building a PBX part IV
Lab 3.3 Part I, AutoAttendant
Lab 3.3 Part II, Voice Menu
Lab 3.3 Part III Voicemail
Lab 3.3 Part IV Conference Room
Lab 3.3

PBX Features :
PBX Features Overview
Lab 4 - Music On Hold
Lab 4 - Call Transfer
Lab 4 - Call Parking
Lab 4 - Call Pickup
Lab 4 - Follow Me
Lab 4 - PBX Features
Connect with me!

Advanced Topics in SIP :
Advanced Topics on SIP section overview
Introduction to SIP
SIP headers and body
SIP media encoding
SIP Part I
SIP Part II - SIP Channel Naming
SIP Part III - CLI commands
SIP Part IV - RTP Timeout
SIP Part V - QoS tagging
PJSIP Part I - Overview and Extensions
PJSIP Part II - SIP Trunks
PJSIP Part III - Converting sip.conf to pjsip.conf
PJSIP Part IV PJSIP Console Command Tour
PJSIP Part V PJSIP History
PJSIP Part VI - Channel Naming , ACLs and SIPxPJSIP comparison
Lab 5 - Creating Extensions with PJSIP
Lab 5 - Sending and receiving calls using siptrunk in PJSIP
Lab 5 - Creating extensions and trunks with PJSIP
SIP Nat Traversal
Client behind NAT using chan_sip
Client behind NAT using PJSIP
Asterisk behind NAT using chan_sip
Asterisk behind NAT using pjsip
Application Layer Gateway
SIP Section Summary

Advanced Topics in the Dialplan :
Section overview of advanced topics in dialplan
Dialplan authorization using context inclusion
Dialplan Processing Order
Call routing based on time
General section of extensions.conf
The Dial application
Answer, Progress,Playback and Hangup
Demo Call Progress and Hangup causes
Background, Read and WaitExten
Asterisk DB
Application Extensions Language
Grouping and counting calls
Dialplan Section Summary
Lab 6 - Dialplan authorization using contexts
Lab 6 - Dialplan security with multiple contexts

Call Detail Records :
CDR overview
Demo Call Detail Records
Demo Call Detail Record in an ODBC database

TroubleShooting Asterisk :
Troubleshooting section overview
TroubleShooting Methodology
How to troubleshoot when Asterisk does not start
Logging in the dialplan using NoOP() and Verbose()
Logger.conf
Getting Help
NGREP DEMO
SNGREP Demo
WIRESHARK DEMO

Asterisk Security :
Security for Asterisk
Lab 7 Part I, Installing IPTABLES for Asterisk
Lab 7 Part II, Installing Fail2Ban for Asterisk
Lab 7 - Configuration of IPTABLEs and Fail2Ban

Extras :
Downloading and Installing Ubuntu 18.04 for Asterisk 16
Asterisk 15 Installation
Downloading and Installing Ubuntu 16.04 for Asterisk 15
Using a permanent IP in the Server
Installing Zoiper Free
Installing X-Lite Free
Installing Blink Free

Bonus Section :
VoIP School