وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Communication Essentials – Boost your Confidence & Influence

سرفصل های دوره

The essential tools and strategies you need to be a leader, persuade others, and stand out from the crowd.


1. Introduction
 • 1.1 WORKBOOK - Communication Essentials - Boost your Confidence & Influence.pdf
 • 1. Welcome - Course Introduction
 • 2. My Story - How I moved from struggle to excellence
 • 3.1 Question - Why communication skills matter the benefits of being a strong communicator.pdf
 • 3. Why communication skills matter - The benefits of being a strong communicator
 • 4.1 Activity - The brutal truth start by looking in the mirror.pdf
 • 4. The Brutal truth - start by looking in the mirror

 • 2. Communication Fundamentals
 • 1.1 Quiz - Communication 101 What it is and why it matters .pdf
 • 1. Communication 101 - What it is and why it matters
 • 2.1 Remember - The 3 pillars of communication - verbal, non-verbal, and signaling.pdf
 • 2. The 3 pillars of communication - verbal, non-verbal, and signaling
 • 3.1 Question - Identify your personal barriers to effective communication.pdf
 • 3. Identify your personal barriers to effective communication

 • 3. The core strategies and techniques
 • 1.1 Activity - The inescapable truth of communication - you cannot not communicate.pdf
 • 1. The inescapable truth of communication - you cannot not communicate
 • 2.1 Question - Prioritize understanding over being understood.pdf
 • 2. Prioritize understanding over being understood
 • 3.1 Question - From impulsive to intentional - How to respond rather than react.pdf
 • 3. From impulsive to intentional - How to respond rather than react
 • 4.1 Question - The relationship connection Build strong bonds to enhance communication.pdf
 • 4. The relationship connection Build strong bonds to enhance communication
 • 5.1 Quiz - Dialogue over debate - A better way to communicate.pdf
 • 5. Dialogue over debate - A better way to communicate
 • 6.1 Activity - The secret to being interesting - Read, write, and take notes .pdf
 • 6. The secret to being interesting - Read, write, and take notes
 • 7.1 Question - The simplicity advantage - The power of using simple language.pdf
 • 7. The simplicity advantage - The power of using simple language
 • 8.1 Research - Think quickly in the moment.pdf
 • 8. Think quickly in the moment
 • 9.1 Quiz - Connect with anyone - Rapport - Listen Respond .pdf
 • 9. Connect with anyone - Rapport - Listen Respond
 • 10.1 Question - Reduce the impact of negative emotions .pdf
 • 10. Reduce the impact of negative emotions
 • 11.1 Question - Be present in the moment.pdf
 • 11. Be present in the moment
 • 12.1 Process - Transform into a confident public speaker.pdf
 • 12. Transform into a confident public speaker
 • 13. Mitigate the effects of your information blind spot
 • 14.1 Question - Enhance understanding with images and diagrams.pdf
 • 14. Enhance understanding with images and diagrams
 • 15.1 Process - Succeed in the virtual environment.pdf
 • 15. Succeed in the virtual environment

 • 4. Practice
 • 1.1 Process - Improve quickly using deliberate practice.pdf
 • 1. Improve quickly using deliberate practice
 • 2.1 Process - Use networking as your training ground.pdf
 • 2. Use networking as your training ground

 • 5. Extra
 • 1. The H.U.V.A System - How leaders listen
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7805
  حجم: 1549 مگابایت
  مدت زمان: 75 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید