دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری COBIT 5 Foundation

دانلود Udemy COBIT 5 Foundation

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی قدم به قدم با COBIT 5 Foundation آشنا شده و مباحث آن را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره تمرین و تجربه خواهید کرد.

عنوان اصلی : COBIT 5 Foundation

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 4 ساعت و 41 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
مقدمه دوره مربی
از مقدمه
از
از در فصل 01 - دوره مقدمه:
مقدمه دوره درس
از: سازمان دوره
برای دوره خوش آمدید
از مشاوره انجمن
از چرا شما در اینجا؟
از چه انتظاری دارید؟
از خانه داری اینترنتی
از سرگرمی و تمرین
از آزمون
از آغاز به کار با یک کلاس اینترنتی درس
از: درس دستور کار مطالب
از دوره
از مواد دوره اهداف
از درس و محتوا
از فصل 01 نقد و بررسی
از
از در فصل 02 - بررسی اجمالی و ویژگی های کلیدی از COBIT 5:
از درس: بررسی اجمالی نتیجه
از آموزش COBIT
از؟ محدوده
از اطلاعات
از؟ درس
از: ویژگی های کلیدی
از شرکت نوع نیازهای ذینفعان
از چرا COBIT 5؟ COBIT
از 5 - درایور بهتر
مزایای COBIT 5 فرمت
از از COBIT 5
از COBIT 5 خانواده دستورالعمل
از بازرسی
از پایان فصل امتحان
از بررسی پایان فصل امتحان
از فصل 02 نقد و بررسی
از
از در فصل 03 - COBIT 5 اصول: COBIT
از 5 اصول درس
از: بررسی اجمالی نتیجه
از آموزش
از پنج اصل مهم
از درس: اصل 1: نیازهای جلسه ذینفعان
از نشست نیازهای ذینفعان سهامداران
از خارجی
از ذینفعان داخلی
از نشست نیازهای ذینفعان اهداف
از آبشار قسمت 1 اهداف
از آبشار قسمت 2 اهداف
از آبشار قسمت 3 اهداف
از آبشار قسمت 4 اهداف
از آبشار قسمت 5 اهداف
از آبشار قسمت 6 اهداف
از آبشار قسمت 7 اهداف
از آبشار قسمت 8 اهداف
از آبشار قسمت 9 اهداف
از آبشار قسمت 10 سعی کنید
از اجازه دهید آن قسمت 1 سعی کنید
از اجازه دهید آن قسمت 2 سعی کنید
از اجازه دهید آن قسمت 3 اهداف
از آبشار قسمت 11 اهداف
از آبشار قسمت 12 اهداف
از آبشار قسمت 13 سعی کنید
از اجازه دهید آن قسمت 4 سعی کنید
از اجازه دهید آن قسمت 5 سعی کنید
از اجازه دهید آن قسمت 6 هدف
از اهداف آبشار درس
از: اصل 2: ​​پوشش شرکت نوع پایان به پایان
از بحث نقطه - خدمات و فرآیندهای کسب و کار PART1 شده
از بحث نقطه - خدمات و فرآیندهای کسب و کار لطفا Part2 حکومت
از و مدیریت در COBIT 5 حکومت
از توانمندسازها قسمت 1 حکومت
از توانمندسازها قسمت 2 محدوده حکومت
از
از نقش ها، فعالیتها و روابط درس
از: اصل 3: استفاده از یک چارچوب یکپارچه تنها
از بحث نقطه - چارچوب
از بحث نقطه - چارچوب (ادامه)
از COBIT 5 و میراث ISACA چارچوب
از COBIT 5 خانواده محصولات
از اعمال تنها چارچوب یکپارچه درس
از: اصل 4: فعال کردن یک رویکرد جامع
از فعال کردن یک رویکرد جامع
از شرکت توانمندسازها
از هفت دسته بندی ها توانمندسازها
از توانمند اتصال
از بحث نقطه - توانمندسازها
از توانمند ابعاد و اندازه گیری عملکرد درس
از: اصل 5: حکومت جدا از مدیریت اداره و مدیریت
از حکومت
از مدیریت
از
از تداخلات مدل مرجع فرآیند
از دستورالعمل
از بازرسی
از ورزش امتحان
از نظر ورزش مسابقه
از فصل 03 نقد و بررسی
از
از در فصل 04 - COBIT 5 توانمندسازها: COBIT
از 5 توانمندسازها درس
از: بررسی اجمالی نتیجه
از آموزش
از
از از COBIT 5 توانمندسازها عبارتند از:
از
از از COBIT 5 توانمندسازها را داشته باشد:
از درس: توانمند 1: اصول، سیاستها و چارچوب
از اصول، سیاستها و چارچوب - هدف
از ویژگی های سیاست های خوب
از بحث نقطه
از چارچوب و چرخه سیاست
از شیوه های مطلوب
از روابط با توانمندسازها دیگر درس
از: توانمند 2: فرآیندهای تعریف
از یک فرآیند
از فرآیند توانمند جزئیات سهامداران فرآیند
از اهداف فرآیند
از و شیوه های خوب فرآیند
از مدیریت عملکرد بهتر
روند مدل مرجع بهتر
روند مدل مرجع (ادامه)
از بحث نقطه - فرآیند پیاده روی از طریق
از بحث نقطه - فرآیند پیاده روی از طریق (ادامه) فرآیند
از هدف ها دسته بندی ها
از روابط با توانمندسازها دیگر درس
از: توانمند 3: سازه های سازمانی
از سازه های سازمانی توانمند جزئیات
از شیوه های مطلوب
از بحث نقطه - شیوه های مطلوب سازه های سازمانی
از نمونه
از نمونه سازه های سازمانی (ادامه)
از روابط با توانمندسازها دیگر
از درس: توانمند 4: فرهنگ، اخلاق و رفتار
از فرهنگ، اخلاق و رفتار توانمند جزئیات اهداف
از اهداف
از (ادامه)
از بحث نقطه - نگرش
از شیوه های مطلوب
از روابط با توانمندسازها دیگر
از درس: توانمند 5: اطلاعات اطلاعات
از توانمند جزئیات اهداف
برای کیفیت اطلاعات
از COBIT 5 معادل به COBIT معیارهای 4.1 اطلاعات
از COBIT 5 معادل به COBIT 4.1 اطلاعات معیارهای (ادامه)
از چرخه اطلاعات
از شیوه های مطلوب - یک ساختار پیشنهادی خواص اطلاعات بهتر
از امکان استفاده از مدل اطلاعات درس
از: توانمند 6: خدمات، زیرساخت ها و برنامه های کاربردی
از خدمات، زیرساخت ها و برنامه های کاربردی توانمند جزئیات
از شیوه های مطلوب
از روابط با


Introduction :
Course Introduction
Instructor Introduction

Chapter 01 - Course Introduction :
Course Introduction
Lesson: Course Organization
Welcome to the Course
Mentoring Community
Why Are You Here?
What Do You Expect?
Housekeeping Online
Quizzes & Exercises
Examination
Getting Started with an Online Class
Lesson: Course Agenda
Course Contents
Course Materials
Course Objectives and Content
Chapter 01 Review

Chapter 02 - Overview and Key Features of COBIT 5 :
Lesson: Overview
Learning Outcome
COBIT?
Scope
Information?
Lesson: Key Features
Enterprise Stakeholder Needs
Why COBIT 5?
COBIT 5 - The Drivers
The Benefits of COBIT 5
Format of COBIT 5
COBIT 5 Family
Checkpoint Instructions
End of Chapter Quiz
Review of End of Chapter Quiz
Chapter 02 Review

Chapter 03 - COBIT 5 Principles :
COBIT 5 Principles
Lesson: Overview
Learning Outcome
The Five Key Principles
Lesson: Principle 1: Meeting Stakeholder Needs
Meeting Stakeholder Needs
External stakeholders
Internal Stakeholders
Meeting Stakeholder Needs
Goals Cascade Part 1
Goals Cascade Part 2
Goals Cascade Part 3
Goals Cascade Part 4
Goals Cascade Part 5
Goals Cascade Part 6
Goals Cascade Part 7
Goals Cascade Part 8
Goals Cascade Part 9
Goals Cascade Part 10
Let’s Try It Part 1
Let’s Try It Part 2
Let’s Try It Part 3
Goals Cascade Part 11
Goals Cascade Part 12
Goals Cascade Part 13
Let’s Try It Part 4
Let’s Try It Part 5
Let’s Try It Part 6
Purpose of the Goals Cascade
Lesson: Principle 2: Covering the Enterprise End-to-End
Discussion Point - Services and Business Processes Part1
Discussion Point - Services and Business Processes Part2
Governance and Management in COBIT 5
Governance Enablers Part 1
Governance Enablers Part 2
Governance Scope
Roles, Activities and Relationships
Lesson: Principle 3: Applying a Single Integrated Framework
Discussion Point - Frameworks
Discussion Point - Frameworks (cont.)
COBIT 5 and Legacy ISACA Framework
COBIT 5 Product Family
Applying a Single Integrated Framework
Lesson: Principle 4: Enabling a Holistic Approach
Enabling a Holistic Approach
Enterprise Enablers
The Seven Categories of Enablers
Enabler Interconnection
Discussion Point - Enablers
Enabler Dimensions and Performance Measurement
Lesson: Principle 5: Separating Governance from Management
Governance and Management
Governance
Management
Interactions
Process Reference Model
Checkpoint Instructions
Exercise Quiz
Review of Exercise Quiz
Chapter 03 Review

Chapter 04 - COBIT 5 Enablers :
COBIT 5 Enablers
Lesson: Overview
Learning Outcome

COBIT 5 Enablers Are:

COBIT 5 Enablers Have:
Lesson: Enabler 1: Principles, Policies and Frameworks
Principles, Policies and Frameworks - Purpose
Characteristics of Good Policies
Discussion Point
Frameworks and the Policy Lifecycle
Good Practices
Relationships with Other Enablers
Lesson: Enabler 2: Processes
Definition of a Process
Process Enabler Specifics
Process Stakeholders
Process Goals and Good Practices
Process Performance Management
The Process Reference Model
The Process Reference Model (cont.)
Discussion Point - Process Walk-through
Discussion Point - Process Walk-through (cont.)
Process Goal Categories
Relationships with Other Enablers
Lesson: Enabler 3: Organisational Structures
Organisational Structures Enabler Specifics
Good Practices
Discussion Point - Good Practices
Illustrative Organisational Structures
Illustrative Organisational Structures (cont.)
Relationships with Other Enablers
Lesson: Enabler 4: Culture, Ethics and Behaviour
Culture, Ethics and Behaviour Enabler Specifics
Goals
Goals (cont.)
Discussion Point - Attitudes
Good Practices
Relationships with Other Enablers
Lesson: Enabler 5: Information
Information Enabler Specifics
Goals for Information Quality
COBIT 5 Equivalents to COBIT 4.1 Information Criteria
COBIT 5 Equivalents to COBIT 4.1 Information Criteria (cont.)
The Information Cycle
Good Practices - A Proposed Structure of Information Properties
Possible Uses of the Information Model
Lesson: Enabler 6: Services, Infrastructure and Applications
Services, Infrastructure and Applications Enabler Specifics
Good Practices
Relationships with Other Enablers
Lesson: Enabler 7: People, Skills and Competencie
People, Skills and Competencies Enabler Specifics
Good Practices
Discussion Point - Skills
Good Practices - Skills Categories
Relationships with Other Enablers
Checkpoint Instructions
Exercise Quiz
Review of Exercise Quiz
Chapter 04 Review

Chapter 05 - Implementation Guidance :
Implementation Guidance
Lesson: Overview
Learning Outcome
Implementation Guidance
The Enterprise Context
Discussion Point - Internal and External Factors
Implementation Lifecycle
The Lifecycle Components
Programme Management
Change Enablement
Continual Improvement Lifecycle
Lesson: Implementation Steps
Phase 1: What Are the Drivers?
Phase 1: What Are the Drivers? conti...
Phase 1: What Are the Drivers? conti...
Pain Points and Trigger Events
Typical Pain Points
Typical Pain Points conti...
Typical Trigger Events
Phase 2: Where Are We Now?
Phase 2: Where Are We Now? (cont.)
Phase 2: Where Are We Now? conti...
Phase 2: Where Are We Now? conti...
Phase 3 - Where Do We Want to Be?
Phase 3: Where Do We Want to Be? (cont.)
Discussion Point - Road Map
Phase 3: Where Do We Want to Be? (cont.)
Phase 3: Where Do We Want to Be? (cont.)
Phase 4: What Needs to be Done?
Phase 4: What Needs to be Done? (cont.)
Phase 4: What Needs to be Done? (cont.)
Phase 4: What Needs to be Done? (cont.)
Business Case Contents
Phase 5: How Do We Get There?
Phase 5: How Do We Get There? (cont.)
Phase 5: How Do We Get There? (cont.)
Phase 5: How Do We Get There? continue...
Phase 6: Did We Get There?
Phase 6: Did We Get There? (cont.)
Phase 6: Did We Get There? (cont.)
Phase 6: Did We Get There? (cont.)
Phase 7: How Do We Keep the Momentum Going?
Phase 7: How Do We Keep the Momentum Going? (cont.)
Phase 7: How Do We Keep the Momentum Going? conti
Key Success Factors
Key Success Factors
Checkpoint Instructions
Exercise Quiz
Review of Exercise Quiz
Chapter 05 Review

Chapter 06 - Process Capability Model and COBIT 5 Summary :
Process Capability Model and COBIT 5 Summary
Lesson: Process Capability Model
Learning Outcome
Process Assessments
Capability Levels
Important Terms
Process Attributes
Process Capability Levels
The Process Attribute Rating Scale
Process Attribute Ratings and Capability Levels
Discussion Point - Process Assessment
Process Capability Assessments
Checkpoint Instructions
Exercise Review
Review of Exercise Quiz
End of Chapter Quiz
Review of End of Chapter Quiz
Chapter 06 Review
Lesson: COBIT 5 Summary
Drivers, Benefits and Framework
5 Principles
7 Enablers
Implementation
Process Capability Model
Summary
Course Closure