وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Cloud Security & Container Security using AQUA, Trivy & Snyk

سرفصل های دوره

Learn Cloud Security/CSPM Scanning using AQUA and Container Security Scanning using AQUA, Trivy & Snyk


1 - Introduction
 • 1 - Course Introduction and Agenda
 • 2 - About Your Instructor

 • 2 - Basics of Containers and Container Security
 • 3 - What are Containers
 • 4 - What is Container Security
 • 5 - Tools for Container Security
 • 6 - About AQUA
 • 7 - Hands On Create an Account on AQUA

 • 3 - Implementation Scan Container images using AQUA
 • 8 - Hands On Install Docker on Windows machine
 • 8 - github pages for installing docker desktop on windows.zip
 • 9 - Hands On Create a Docker Hub Account and Docker Hub Repo
 • 10 - Hands On Pull and push a vulnerable docker image to repo in Docker Hub
 • 11 - Hands On Integrate AQUA with Docker Hub and Scan Docker Hub Repo
 • 12 - Hands On Review Container scan results and reports in AQUA
 • 13 - Notes on Docker Commands.html
 • 14 - Sample Dockerfile.html
 • 14 - github repo for this lecture.zip

 • 4 - Cloud Security Posture Management CSPM
 • 15 - What is CSPM
 • 16 - How AQUA implements CSPM
 • 17 - Create an AWS Free tier acount
 • 18 - Hands On Integrate AQUA with AWS
 • 19 - Hands On Run AQUA scan on AWS Infrastructure and view Reports in AQUA

 • 5 - Next Steps
 • 20 - Application Security As a Career
 • 21 - Bonus Lecture.html
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7812
  حجم: 310 مگابایت
  مدت زمان: 48 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید