دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Cisco CCNP Security 300-710 SNCF

دانلود CBT Nuggets Cisco CCNP Security (300-710 SNCF)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با سیسکو CCNP یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Cisco CCNP Security (300-710 SNCF)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی CBT Nuggets است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 43 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1- Build a Cisco Firepower Lab in ESXi:
1-Intro to Building a Firepower Lab on an ESXi Host
2-Lab Game Plan
3-ESXi Host Networking Design
4-ESXi Host Networking Configuration
5-Windows Server VM
6-Vyos Router VM Configuration
7-Deploy the FMC
8-Deploy the FTDs
9-Add FTDs to the FMC for Mgmt

2- Build a Cisco Firepower Lab in VMware Workstation:
1-Introduction to Building a Firepower Lab in VMware Workstation
2-Lab Game Plan
3-VMware Workstation Networking
4-Windows Server VM
5-Deploy the FMC
6-Deploy the FTDs
7-Bootstrapping the FMC and FTD
8-Add FTD to the FMC for Mgmt

3- Build a Cisco Firepower Lab in EVE-NG:
1-Introduction to Build a Firepower Lab in EVE-NG
2-Lab Game Plan
3-Prepping EVE-NG with Firepower Images
4-Deploying FMC and FTDs in EVE-NG
5-Routing for the Lab
6-Add FTDs to the FMC for Mgmt
7-Bootstrapping FMC and FTDs EVE-NG

4- Getting Started with Cisco Firepower:
1-Intro to Firepower
2-Firepower Overview
3-Deployment Options
4-Configure Data Plane Interfaces
5-Configure Data Plane Routing
6-Configure DHCP services
7-NAT and PAT on the FTD
8-Verification with a Client VM

5- Cisco Firepower Access Control Policy Fundamentals:
1-Intro to Firepower Access Control Policies (ACP)
10-Analyze Hit Counts
2-Access Control Policy Overview
3-Monitoring Network Traffic
4-ACP Rule Actions
5-ACP Action of Block
6-ACP Interactive Block
7-ACP Categories
8-Nesting and Inheritance
9-ACP Properties

6- Cisco Firepower IPS-IDS:
1-Intro to Firepower IPS_IDS
2-IPS_IDS Overview
3-Passive IDS Interfaces
4-Bridge Groups
5-Inline IPS Interfaces
6-Verify the Inline Pair_Set
7-Intrusion Policies
8-Adding the IPS Policy to the ACP
9-Testing an IPS Policy

7- Cisco Firepower SSL Decryption:
1-Intro to SSL Decryption
2-SSL_TLS Overview
3-SSL Decryption Concepts
4-PKI vs Local CA
5-Generate a CSR
6-Creating an SSL Policy
7-Linking an SSL Policy to the ACP
8-Testing the SSL Policy

8- Cisco Firepower Malware and File Policies:
1-Intro to Malware and File Policies
2-Overview of Malware and File Policies
3-Creating a File Policy
4-Testing the File Policy
5-Malware Analysis
6-Testing Malware Detection

9- Cisco Firepower Security Intelligence:
1- Intro to Security Intelligence
2-Security Intelligence Overview
3-Dynamic IP and URL Blocking
4-Geo Location
5-Using Network and URL SI
6-Using DNS SI
7-Pre-filters and Trust

10- Cisco Firepower High Availability:
1-Intro to Cisco Firepower High Availability (HA)
2-HA FT Overview
3-Updates for FMC and FTDs
4-Implement FMC HA
5-FTD HA Overview
6-Network Prep For FTD HA
7-Implement FTD HA
8-Verifying FTD HA

11- Leveraging Identity in Cisco Firepower:
1-Intro to Identity in Firepower
2-User-Based Control Overview
3-Network Discovery Policy
4-Realms and Identity Sources
5-Identity Policies
6-Linking Identity and AC Policies
7-External User Authentication

12- Upgrading Firepower:
1-Intro to Updating Firepower
2-Updating Overview
3-Update FMCs
4-Re-synchronize the FMCs
5-FTD Update
6-Validating Firepower Updates
7-New Features in Version 7

13- Cisco Firepower VPNs:
1-Intro to Cisco Firepower VPNs
2-VPN Overview
3-Implement a Site to Site VPN
4-Testing Site to Site VPN
5-NAT for Site to Site VPNs
6-Full Mesh VPNs

14- Cisco Firepower Device and Platform Settings:
1-Intro to Device and Platform Settings
2-Using Alerts
3-Firepower Health
4-User Preferences
5-Graceful Shutdown
6-Tracking Changes
7-Platform Settings

15- Cisco Firepower Integration:
1-Intro to Firepower Integration
2-Integration Overview
3-AMP Integration
4-Threat Intelligence Director
5-FMC, ISE, and pxGRID
6-Cisco SecureX Threat Response

16- Cisco Firepower Correlation Policies:
1-Correlation Overview
2-Correlation Policy Rules
3-Alerts
4-Remediations
5-Correlation Policy
6-QoS

17- Firepower Troubleshooting:
1-Troubleshooting FTD Connectivity
2-Firepower Order of Operations
3-The Packet-Tracer Utility
4-Firepower Troubleshooting Tips
5-Firepower Troubleshooting Tools
6-Troubleshooting Slowness

18- Firepower Dashboards and Scheduling:
1-Firepower Dashboards
2-Custom Dashboards
3-Automating Tasks in Firepower
4-Automating Firepower Backups
5-Firepower NMAP Scans

19- Firepower Audit Logging and Reporting:
1-Firepower Audit Logs
2-Firepower Change Control Settings
3-Firepower Reporting
4-Creating Custom Firepower Reports
5-Security Analytics and Logging
6-File Trajectory and Reporting