دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری Cisco CCNP Implementing Cisco SD-WAN Solutions 300-415 ENSDWI

دانلود CBT Nuggets Cisco CCNP Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415 ENSDWI)

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با سیسکو CCNP یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Cisco CCNP Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415 ENSDWI)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی CBT Nuggets است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 11 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


1- Describe Cisco SD-WAN Architecture:
1-Intro
2-Traditional WANs
3-SD-WAN Benefits and Features
4-SD-WAN Planes
5-Cisco SD-WAN Management
6-Cisco SD-WAN Tunnels
7-VPNs
8-Traffic Forwarding
9-Transport Locators (TLOCs)
10-Overlay Management Protocol (OMP)
11-Review and Quiz

2- Describe Cisco SD-WAN Components and Edge Platforms:
1-Intro
2-vEdge and cEdge
3-Cisco's Edge Portfolio
4-vSmart
5-vBond
6-vManage
7-Review and Quiz
8-BONUS - Catalyst 8000s

3- Describe Cisco SD-WAN Edge Capabilities:
1-Intro
2-Automated Edge Provisioning
3-BONUS - Catalyst 8000s
4-SLA Tracking
5-Edge Redundancy
6-Application Policy
7-Cloud OnRamp for IaaS
8-Cloud OnRamp for SaaS
9-vAnalytics
10-Review and Quiz

4- Build an SD-WAN Practice Lab:
1-Introduction SD-WAN Lab
2-SD-WAN Lab Design
3-Virtualization Platform
4-Controller CLI Bootstrap Configuration
5-Infrastructure Routing
6-Linux Initial Configuration
7-CA Preparation on Linux
8-Using an Enterprise Certificate
9-Signed Certificates for Controllers
10-Controller Tunnel Interfaces
11-vEdge Bootstrap Commands - Cisco CCNP Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415 ENSDWI) - CBT Nuggets
12-vEdge Certificates
13-WAN Edge Lists
14-Activating vEdge
15-cEdge Deployment
16-Summary

5-Describe Cloud and On-Prem Controller Deployments:
1-Intro
2-Cisco Cloud Service
3-Private Deployment Model
4-Controller VPNs
5-Review and Quiz

6- Bootstrapping on-Prem Controllers:
1-Introduction
2-Planning and Design
3-vManage Initial Configuration
4-vSmart Initial Configuration
5-vBond Initial Configuration
6-Summary

7- Configure and Verify Certificates:
1-Introduction to Certificates
2-Certificates Overview
3-Enable an Enterprise Root Certificate
4-Create Signed Certs for Controller Network
5-Install Signed Certs on Controller Network
6-Add Tunneling and Verify Certs
7-Summary

8- Troubleshoot SD-WAN Controller Issues:
1-Troubleshoot the Control Plane
2-Consider Your Design First
3-Check the Obvious Culprits
4-The Show Commands
5-Debugging and Logging
6-Summarizing Control Plane Troubleshooting

9- Describe WAN Edge deployment:
1-Introduction WAN Edge Deployment
2-WAN Edge Considerations
3-Transport Network Considerations
4-Branch Edge Fault Tolerance
5-Data Centers and Regions
6-Edge On-boarding Overview
7-Summary

10- Configure and Verify SD-WAN Data Plane:
1-Introduction to the SD-WAN Data Plane
2-Overview of SD-WAN Data Plane
3-Data Plane IPsec connections
4- 4 WAN Circuits
5-Underlay and Overlay Connectivity
6-Summary

11- Zero Touch Provisioning in SD-WAN:
1-Intro to ZTP Provisioning
2-ZTP Overview
3-Lab Prep for the Border Router
4-vEdge Cloud ZTP Prep
5-Using a WAN Edge List
6-Templates for ZTP
7-Bring the vEdge Online
8-Summary

12- Configure and Verify OMP:
1-Introduction to OMP
2-Underlay and Overlay Review
3-Verify the Overlay Network
4-OMP Default Behavior
5-OMP Manipulation
6-OMP summary

13- Configure and Verify TLOCs:
1-Introduction to TLOCs
2-TLOC Overview
3-TLOC Colors
4-TLOC Restrict
5-TLOC Extension Overview
6-TLOC Summary

14- Configure and Verify TLOC Extensions:
1-Introduction to TLOC Extensions
2-Overview of TLOC Extensions
3-Planning out TLOC Extensions
4-Configure a TLOC extension
5-Configure a Tunnel Interface
6-Applying TLOC Extensions
7-Verifying TLOC Extensions
8-TLOC Extension Summary

15- Configure and Verify CLI Templates:
1-Introduction to CLI Templates
2-Overview of CLI Templates
3-Creating a CLI Template
4-Summary of CLI Templates
5-Using Variables

16- Configure and Verify Feature Templates:
1-Introduction to Templates
2-Templates Overview
3-Template Planning
4-Creating VPN Feature Templates
5-Creating VPN-Interface Feature Templates
6-Creating a Device Template
7-Attaching Devices to a Template
8-Templates Summary

17- Configure OSPF in SD-WAN:
1-Introduction to OSPF
2-OSPF Overview
3-OSPF Design
4-Adding Routers to Topology
5-Create OSPF Feature Templates for vEdges
6-Apply and Verify OSPF on vEdges
7-OSPF Summary
8-Configure and Verify OSPF on cEdges

18- Configure and Verify Controller Templates:
1-Introduction to Controller Templates
2-Overview of Templates for Controllers
3-Templates for vSmart
4-Templates for vManage
5-Templates for vBond
6-Summary

19- Configure VRRP in SD-WAN:
1-Introduction
2-VRRP Overview
3-VRRP Feature Templates
4-Apply VRRP via Device Template
5-Verify VRRP
6-VRRP Summary

20- Configure BGP in SD-WAN:
1-Introduction to BGP in SD-WAN
2-Overview of BGP
3-Planning BGP
4-Configure BGP Feature Template
5-Apply Device Template for BGP
6-Verify BGP Neighbor
7-Redistribute OMP into BGP
8-Redistribute BGP into OMP
9-Summary of BGP in SD-WAN

21- Cisco SD-WAN Policy Foundations:
1-Introducing Your Return on Investment... Err, Policies
2-The Point of Policies
3-Understand Lists
4-Creating a Policy Match and Action
5-Applying and Deploying the Policy
6-Verifying the Policy Works
7-Summarizing Policy Components

22- Configure and Verify SD-WAN Data Policies:
1-Introducing Data Policies
2-How Data Policies Are Different
3-Creating Data Policy Lists
4-Creating Data Policy Rules
5-Applying Data Policies
6-Verifying Data Policy Effects
7-Create Protocol-Specific Rules
8-Summarizing Data Policies

23- Configure Advanced Control Policies in SD-WAN:
1-Introducing Control Policies
2-Hub and Spoke Topology Fundamentals
3-Deploying a Hub and Spoke Topology
4-Configuring Multiple Topologies for Multiple VPNs
5-Summarizing Advanced Control Policies

24- Configure SD-WAN Application Aware Routing:
1-Introducing App-Aware Route Policies
2-How App-Aware Policies Really Work
3-Building Application Lists
4-Creating Application Rules
5-Apply the Application Policy
6-Verify the Policy Effects
7-Summarizing App-Aware Policies

25- Configure Direct Internet Access for SD-WAN:
1-Introducing Direct Internet Access
2-How DIA Really Works
3-Configure NAT on Internet Interfaces
4-Configure the Tracker
5-Configure Lists for DIA
6-Configure DIA Matching Rules and Actions
8-Verify the DIA Policy
9-Summarizing Direct Internet Access

26- Configure Direct Internet Access Failover:
1-When Two Internets are Better Than One
2-How DIA Failover Really Works
3-Restricting IPSec Tunnel Creation
4-Advertise a Service VPN Default Route
5-Prefer an Outbound TLOC for DIA
6-Verify the Failover Works
7-Summarizing DIA Failover

27- Configure and Verify Service Chaining:
1-What Service Chaining Does
2-What Service Chaining Does
3-Advertise a Service into the VPN
4-Create a Centralized Control Policy
5-Verify the Service Chain Policy
6-Summarizing Service Chains

28- Describe Cisco SD-WAN Security:
1-Intro
2-Edge Security
3-Application-Aware Firewall
4-IDS_IPS
5-URL Filtering
6-DNS Security
7-Advanced Malware Protection (AMP)
8-Review and Quiz

29- Configure QoS Policies:
1-Introducing QoS in SD-WAN
2-Understand Queues in SD-WAN QoS
3-Create Class Maps
4-Create ACLs to Mark Traffic
5-Create the QoS Map
6-Create the QoS Policy
7-Push the Policy to vEdges
8-Push ACLs and QoS Maps to vEdges
9-Summarizing SD-WAN QoS

30- Describe vManage Monitoring and Reporting:
1-Intro
2-vManage Capabilities
3-Alarms, Events, and Logs
4-RBAC Authentication
5-Review and Quiz

31-Configure and Verify SD-WAN Monitoring:
1-Introducing Monitoring and Dashboarding in vManage
2-Streaming Telemetry and vManage
3-Exploring the Device Dashboard
4-Device Real Time Monitoring
5-The vAnalytics Service
6-Summarizing the Analytics Platform

32- Automate SD-WAN with the vManage API:
1-Introducing the vManage API
2-Explore API Documentation
3-Getting Started with the API
4-Retrieve Event Data
5-Retrieve Control Connection Info
6-Retrieve Device Tunnel Statistics
7-Summarizing API Monitoring

33- Describe vManage Software Upgrades:
1-Intro
2-SD-WAN Upgrade Process
3-SD-WAN Upgrade Demo
4-Review and Quiz

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 18 ساعت و 11 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی CBT Nuggets