دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل Check Point R80.40 Next Gen Firewall

دانلود Udemy Check Point R80.40 Next Gen Firewall [CCSA & CCSE] Training

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با چک پوینت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Check Point R80.40 Next Gen Firewall [CCSA & CCSE] Training

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 42 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
00 موضوعات 00 دوره
01-مقدمه
02-atchitecture
03-نحوه انتخاب کارایی
04-SIC
مدل 05-deployment
قطعات معماری 06
07-plateform و سخت افزار
08-Check Point Technologies
Sandbox:
09-Sandbox Technologies
EMULATION 10-SANDBOX تهدید
استخراج تهدید 11-Sandbox
12-Sandbox استقرار

مجوز و اشتراک:
13 مجوز و اشتراک
14 تیغه نرم افزاری
تیغه نرم افزار 15 گیگابایتی
آزمایشگاه و طراحی شبکه:
16-spreadsheet + gui
طراحی 17 ​​شبکه
نصب 18-SMS
نصب 19 دروازه
رابط کاربری گرافیکی (GUI):
20-SmartDashboard
رابط خط فرمان (CLI):
21 - خط فرمان نقطه را بررسی کنید
22 - Security GW Commands.mp4
23 - دستورات عملیاتی. mp4
24 - دستورات سیستم
25 - دستورات پیکربندی
26 - دستورات اس ام اس
کاربران محلی:
27 - GW - کاربران محلی
پیکربندی رابط
28 - پیکربندی رابط
29 - فرمت نمایش
مسیریابی:
30 - مسیریابی - استاتیک 1
31 - مسیریابی - استاتیک 2
32 - مسیریابی - استاتیک 3
33 - مسیریابی - OSPF
کنسول هوشمند:
34 - دانلود کنسول هوشمند
35 - دانلود و نصب کنسول هوشمند R80.40
36 - چه جدید در R80.40 است
پشتیبان گیری
37 - پشتیبان گیری از پیکربندی GW

اضافه کردن امنیت GW به SMS:
38 - اضافه کردن GW به SMS
شی و شی گروه:
39 - Object + Object Group
40 - کلونینگ شیء
قوانین امنیتی:
41 - FW و بررسی قوانین نقطه
42 - انواع قوانین
43 - قوانین صریح
44 - قوانین پاکسازی
45 - قانون پاکسازی ضمنی
46 - قوانین خفا
47 - سفارش قوانین
48 - پیکربندی قوانین MGMT & Cleanup
49 - قوانین OSPF و پیکربندی
51 - LAN به قوانین DMZ
52 - عنوان بخش
53 - LAN به پیکربندی قوانین اینترنت
موتور ترافیک موتور بازرسی
54 - جریان ترافیک موتور بازرسی

خدمات و خدمات گروه:
55- خدمات + خدمات گروه

nat:
56 - مفهوم ناتوانی استاتیک
57 - مخفی کردن پیکربندی NAT
58 - پیکربندی استاتیک NAT
59 - دستی استاتیک ناتو
60 - نفی شی
برنامه و فیلتر URL:
61 - مفهوم فیلتر کردن برنامه و URL
62 - پیکربندی فیلتر کردن برنامه و URL
63 - برنامه های کاربردی و URL فیلتر کردن سیاهههای مربوط
64 - نرم افزار و URL فیلتر کردن استثنا
پیشگیری از تهدید:
65 - پیشگیری از تهدید
66 - مفهوم بازرسی SSL و پیکربندی
مانیتور هوشمند:
68 - مانیتور هوشمند
به روز رسانی هوشمند
69 - به روز رسانی هوشمند
70 - به روز رسانی هوشمند - حسابرسی و سیاههها
Smart Provisioning:
71 - Smart Provisioning
رویدادهای هوشمند
72 - حوادث هوشمند
شبکه خصوصی مجازی (VPN):
73 - بررسی نقطه به Cisco روتر VPN
74 - بررسی نقطه برای بررسی نقطه VPN
VPN از راه دور
75 - حذف VPN
ارتقا:
76 - Wizard نصب را ارتقا دهید
77 - ارتقاء فایروال
آگاهی هویت:
78 - آگاهی هویت
مانیتور فایروال و TCP Dump:
79 - مانیتور FW
80 - Dump TCP
آگاهی محتوا
81 - آگاهی محتوا

خوشه XL:
82 - CLUSTER XL مفهوم
82 - آزمایشگاه خوشه ای XL و پیکربندی


Introduction :
00-Course Topics
01-introduction

CheckPoint Architecture :
02-Atchitecture
03-How to Select Throughput
04-SIC
05-Deployment Model
06-Architectural Components
07-Plateform and Hardware
08-Check Point Technologies

Sandbox :
09-Sandbox Technologies
10-Sandbox Threat Emulation
11-Sandbox Threat Extraction
12-Sandbox Deployment

Licence and Subscription :
13-Licence and Subscription
14-Software Blades
15-GW Software Blades

LAB and Network Design :
16-Spreadsheet + GUI
17-Network Design

Installation :
18-SMS Installation
19-Gateway Installation

Graphical User Interface (GUI) :
20-SmartDashboard

Command Line Interface (CLI) :
21 - Check Point Command Line
22 - Security GW Commands.mp4
23 - Operational Commands.mp4
24 - System Commands
25 - Configuration Commands
26 - SMS Commands

Local Users :
27 - GW - Local Users
Interface Configuration
28 - Interface Configuration
29 - Display Format

Routing :
30 - Routing - Static 1
31 - Routing - Static 2
32 - Routing - Static 3
33 - Routing - OSPF

Smart Console :
34 - Download the Smart Console
35 - Download and Install Smart Console R80.40
36 - What is new in R80.40
Backup
37 - Backup of the GW Configuration

Adding Security GW to SMS :
38 - Adding the GW to SMS

Object and Object Group :
39 - Object + Object Group
40 - Object Cloning

Security Rules :
41 - FW & Check Point Rules
42 - Rules Types
43 - Explicit Rules
44 - Clean-Up Rules
45 - Implicit Clean-Up Rule
46 - Stealth Rules
47 - Order of the Rules
48 - MGMT & Cleanup Rules Configuration
49 - OSPF Rules and Configuration
51 - LAN to DMZ Rules
52 - Section Title
53 - LAN to Internet Rules Configuration
Inspection Engine Traffic Flow
54 - Inspection Engine Traffic Flow

Services and Service Group :
55- Services + Service Group

NAT :
56 - Static NAT Concept
57 - Hide NAT Configuration
58 - Static NAT Configuration
59 - Manual Static NAT

Negate Object :
60 - Negate Object

Application and URL Filtering :
61 - Application and URL Filtering Concept
62 - Application and URL Filtering Configuration
63 - Application and URL Filtering Logs
64 - Application and URL Filtering Exception

Threat Prevention :
65 - Threat Prevention

SSL Inspection :
66 - SSL Inspection Concept and Configuration

Smart Monitor :
68 - Smart Monitor
Smart Update
69 - Smart Update
70 - Smart Update - Audit & Logs

Smart Provisioning :
71 - Smart Provisioning
Smart Events
72 - Smart Events

Virtual Private Network (VPN) :
73 - Check Point to Cisco Router VPN
74 - Check Point to Check Point VPN
Remote VPN
75 - Remove VPN

Upgrade :
76 - Upgrade Install Wizard
77 - Firewall Upgrade

Identity Awareness :
78 - Identity Awareness

Firewall Monitor and TCP Dump :
79 - FW Monitor
80 - TCP Dump
Content Awareness
81 - Content Awareness

Cluster XL :
82 - Cluster XL Concept
82 - Cluster XL LAB and Configuration