وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Chatgpt The Complete Guide From Zero To Hero (2022)

سرفصل های دوره

1 - Course Introduction
 • 1 - Introduction to the instructor
 • 2 - Introduction

 • 2 - ChatGPT and its Many Uses
 • 3 - Using ChatGPT to create new business ideas in seconds
 • 4 - Breaking down complex problems
 • 5 - Code creation Code Trouble shooting
 • 6 - Language Translation
 • 7 - Ideas for content creation
 • 8 - Article Summarization
 • 9 - Copywriting
 • 10 - Email Copywriting
 • 11 - Copywriting in style
 • 12 - Write music in the style of

 • 3 - How to Make Money With ChatGPT
 • 13 - Helping businesses do copywriting
 • 14 - Helping creators with their youtube content
 • 15 - Become a ChatGPT Consultant
 • 16 - Story writing Script writing
 • 17 - Write essays Essay revisions
 • 18 - Language translation services for foreign and local businesses
 • 19 - Become a Fiverr and Upwork Professional with minimum effort
 • 20 - Become a SEO Expert
 • 21 - Use ChatGPT to create the best AI Art
 • 22 - Youtube SEO and Titles
 • 23 - Use ChatGPT to prepare for your new job

 • 4 - How ChatGPT can help your existing BusinessOccupation
 • 24 - How to use ChatGPT to help your current business occupations
 • 25 - How to use ChatGPT to help your current business occupation pt2

 • 5 - How to Jailbreak ChatGPT
 • 26 - How to Jailbreak ChatGPT to unlock the true secrets of the internet

 • 6 - How to troubleshoot ChatGPT
 • 27 - How to troubleshoot ChatGPT
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8016
  حجم: 927 مگابایت
  مدت زمان: 137 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید