وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

ChatGPT for Beginners: A Blueprint for Making Money in 2023

سرفصل های دوره

Unlock the full potential of your work with ChatGPT Artificial Intelligence: Learn how ChatGPT to revolutionize world


1. Course Introduction
 • 1. Introduction

 • 2. ChatGPTs Potential
 • 1. ChatGPT Your instant business idea generator
 • 2. Master complex Problem-Solving
 • 3. Code like a pro Creation and Troubleshooting
 • 4. Becoming a Multilingual Pro
 • 5. Unlock endless content ideas
 • 6. Article Summarization made Simple
 • 7. Expert copywriting techniques
 • 8. Becoming an email master
 • 9. ChatGPT Adding Life the Copywriting Craft
 • 10. ChatGPT Your personal reading assistant
 • 11. ChatGPT Your secret weapon for headlines
 • 12. ChatGPT Write the Music in style of ............

 • 3. Making Money using ChatGPT
 • 1. ChatGPT Your business copywriting solution
 • 2. ChatGPT Your business Copywriting solutions 2.O
 • 3. ChatGPT The Ultimate YouTube Content Tool
 • 4. ChatGPT The ultimate story and script writing tool
 • 5. Land your dream job with ChatGPT on LinkedIn
 • 6. Unlock Fiverr & Upwork success with ease!
 • 7. Master SEO and outrank the competition!

 • 4. Jailbreak ChatGPT Unlock Its Hidden Potential
 • 1. Unlock ChatGPTs True Potential with Jailbreaking

 • 5. IMPORTANT Plagiarism Avoidance with These Techniques
 • 1. Plagiarism-Proof Your Work with These Techniques

 • 6. TroubleShooting ChatGPT
 • 1. How to Troubleshoot Chatgpt
 • 2. Problems in ChatGPT

 • 7. Extras Playing with ChatGPT
 • 1. ChatGPT Legal Advisor
 • 2. ChatGPT History Teller
 • 3. ChatGPT Pocket Doctor
 • 4. ChatGPT Investment Advisor
 • 5. ChatGPT Motivational Coach

 • 8. IMPORTANT Ending Statement
 • 1. Thanking you Must Watch
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7793
  حجم: 1155 مگابایت
  مدت زمان: 154 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید