در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری کامل مدرک CISSP 2019

دوره یادگیری کامل مدرک CISSP 2019

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی به طور کامل با مدرک بین المللی  Certified Information Systems Security Professional 2019 آشنا شده ، مباحث آن را یاد گرفته و در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : Certified Information Systems Security Professional @2019

سرفصل ها :


دوره مقدمه:
مقدمه دوره
دوره مقدمه a
دوره معرفی B
دوره مقدمه C
معرفی Instructor
دامنه 01 - مدیریت امنیت و ریسک:
مدیریت امنیت و ریسک
موضوع: محرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن
محرمانه بودن
محرمانه بودن (ادامه)
یکپارچگی
یکپارچگی (ادامه)
دسترس بودن
دسترسی (ادامه)
مراجع
موضوع: حکومتداری امنیتی
اصول حاکمیت امنیتی
اصول حاکمیت امنیتی (ادامه)
توابع امنیتی به اهداف کسب و کار
توابع امنیتی به اهداف کسب و کار (ادامه)
توابع امنیتی به اهداف کسب و کار (ادامه)
فرایندهای سازمانی
فرآیندهای سازمانی (ادامه)
نقش ها و مسئولیت ها
نقش ها و مسئولیت ها (ادامه)
چارچوب کنترل امنیتی
چارچوب کنترل امنیت (ادامه)
چارچوب کنترل امنیت (ادامه)
دقت مراقبت / دقت
مراجع
موضوع: الزامات انطباق
الزامات انطباق
قراردادها، استانداردهای قانونی، صنعت
قراردادها، استانداردهای قانونی، صنعت (ادامه)
قراردادها، استانداردهای قانونی، صنعت (ادامه)
الزامات حریم خصوصی
الزامات حریم خصوصی (ادامه)
مراجع
موضوع: حقوقی و نظارتی - جهانی
حقوقی و نظارتی - جهانی
حقوقی و نظارتی - جهانی (ادامه)
جرایم سایبری و نقض داده ها
جرایم سایبری و نقض داده ها (ادامه)
مالکیت معنوی
مالکیت معنوی (ادامه)
مالکیت معنوی (ادامه)
مالکیت معنوی
کنترل واردات / صادرات
انتقال داده های مرزی
حریم خصوصی
حریم خصوصی (ادامه)
مراجع
موضوع: اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای (ادامه)
موضوع: سیاست امنیتی، استانداردها، روش ها
سیاست امنیتی، استانداردها، روش ها
سیاست امنیتی، استانداردها، روش ها (ادامه)
سیاست امنیتی، استانداردها، روش ها (ادامه)
مراجع
موضوع: تداوم کسب و کار
تداوم کسب و کار
تداوم کسب و کار (ادامه)
دامنه سند و برنامه
دامنه سند و برنامه (ادامه)
تجزیه و تحلیل تاثیر کسب و کار
تجزیه و تحلیل تاثیر کسب و کار (ادامه)
مراجع
موضوع: سیاست های امنیتی شخصی
سیاست های امنیتی شخصی
غربالگری نامزدی / استخدام
موافقت نامه های استخدام / سیاست ها
فرایند خاتمه دادن / خاتمه
فرایند خاتمه دادن / خاتمه (ادامه)
فروشنده، مشاور، پیمانکار
الزامات سیاست انطباق
الزامات سیاست حفظ حریم خصوصی
مراجع
موضوع: مدیریت ریسک
Part1 مدیریت ریسک را اعمال کنید
Part2 مدیریت ریسک را اعمال کنید
بخش مدیریت ریسک را اعمال کنید
درخواست مدیریت ریسک بخش 4
PART5 مدیریت ریسک را اعمال کنید
مراجع
موضوع: مدل سازی تهدید
مدل سازی تهدید - مفاهیم / روش شناسی
مدل سازی تهدید - طبقه بندی تهدیدات
مدل سازی تهدید - مراحل عمومی
مدل سازی تهدید - تجزیه و تحلیل خطر
مراجع
موضوع: مدیریت ریسک - زنجیره تامین
سخت افزار، نرم افزار
سخت افزار، نرم افزار (ادامه)
ارزیابی شخص ثالث
ارزیابی شخص ثالث (ادامه)
حداقل امنیت
مراجع
موضوع: آگاهی و آموزش امنیتی
آگاهی و آموزش امنیتی
روش ها و تکنیک ها
بررسی محتوای دوره ای
ارزیابی اثربخشی
مراجع
مسابقه 1
10 سوال
دامنه 02 - مدیریت دارایی:
مدیریت دارایی
موضوع: شناسایی و طبقه بندی
طبقه بندی داده PART1
طبقه بندی داده قسمت 2
طبقه بندی داده قسمت 3
طبقه بندی دارایی
طبقه بندی دارایی (ادامه)
مراجع
موضوع: مالکیت دارایی
مالکیت دارایی PART1
مالکیت دارایی PART2
مالکیت دارایی PART3
مراجع
موضوع: حفاظت از حریم خصوصی
صاحبان داده ها
صاحبان داده ها (ادامه)
پردازنده های داده
پردازنده های داده (ادامه)
ورود اطلاعات
Remanence داده ها (ادامه)
مجموعه داده ها part1
مجموعه داده ها part2
مجموعه داده ها part3
مراجع
موضوع: نگهداری دارایی
نگهداری دارایی
ضبط ضبط
مراجع
موضوع: کنترل های امنیتی داده ها
کنترل های امنیتی داده ها
کنترل های امنیتی داده ها (ادامه)
کنترل های امنیتی داده ها (بخش آخر)
Scoping و خیاطی
انتخاب استانداردها
روش های حفاظت از داده ها
روش های حفاظت از داده ها (ادامه)
مراجع
موضوع: اطلاعات / مدیریت دارایی
اطلاعات / دارایی دستکاری PART1
اطلاعات / دارایی دستکاری PART2
اطلاعات / دارایی PART3
نمونه های شکست
گزینه های ذخیره سازی
مراجع
Quiz 2
10 سوال
دامنه 03 - معماری امنیت و مهندسی:
معماری امنیت و مهندسی
موضوع: فرآیندهای مهندسی و طراحی امن
فرآیندهای مهندسی و امن