وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Certificate Course in Pharmacovigilance Aggregate Reporting

سرفصل های دوره

Aggregate Report Writing, PSUR, PBRER, DSUR, PADER


1 - General Information
 • 1 - Introduction Purpose of this course and Topics to be covered
 • 2 - Pharmacovigilance Its Objectives
 • 3 - Aggregate Reports and Its Types
 • 4 - Correlation between ICSR Aggregate Reports
 • 5 - Difference between PSUR and PBRER
 • 6 - Basic Terminologies

 • 2 - PBRER Periodic BenefitRisk Evaluation Report
 • 7 - Different Parts of PBRER Part I II III
 • 8 - Section 1 Introduction
 • 9 - Section 2 Worldwide Marketing Approval Status
 • 10 - Section 3 Actions taken in Reporting interval for Safety reasons
 • 11 - Section 4 Changes to RSI
 • 12 - Section 5 Estimated Exposure and Use patterns
 • 13 - Section 6 Data in Summary Tabulations
 • 14 - Section 7 Summary of significant Safety findings from Clinical trials
 • 15 - Section 8 Findings from Noninterventional studies
 • 16 - Section 9 Information from other Clinical trials sources
 • 17 - Section 10 Nonclinical data
 • 18 - Section 11 Literature
 • 19 - Section 12 Other periodic reports
 • 20 - Section 13 LOE in controlled clinical trials
 • 21 - Section 14 Late breaking information
 • 22 - Section 15 Overview of signals New Ongoing or Closed
 • 23 - Section 16 Signal and Risk Evaluation
 • 24 - Section 17 Benefit Evaluation
 • 25 - Section 18 Integrated BR Analysis for approved indications
 • 26 - Section 19 Conclusions and Actions
 • 27 - GVP-Module-VII-Periodic-safety-update-report.pdf
 • 27 - ICH-guideline-E2C.pdf
 • 27 - Section 20 References

 • 3 - DSUR Development Safety Update Report
 • 28 - Introduction Objectives and RSI
 • 29 - General Terminology
 • 30 - Relation of DSUR with PSUR
 • 31 - Single DSUR for an active substance
 • 32 - Periodicity and Data Lock Point
 • 33 - DSURs for Multidrug therapies
 • 34 - E2F-Guideline.pdf
 • 34 - E2F-Presentation-DSUR.pdf
 • 34 - Format and Presentation of DSUR

 • 4 - PADER Periodic Adverse Drug Experience Report
 • 35 - Introduction and Objectives
 • 36 - Frequency and Waiver
 • 37 - Table of Content
 • 38 - Key points while drafting PADER
 • 39 - Differences between PADER and PBRER
 • 39 - uthoring a periodic adverse drug experience reportheres what you need to know.zip

 • 5 - Additional Guidance
 • 40 - Process Flow of Aggregate Reports
 • 41 - How to Switch from ICSR to Aggregate Signal and Risk Management Role

 • 6 - Congratulations
 • 42 - What to do after this training
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7790
  حجم: 1473 مگابایت
  مدت زمان: 190 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید