در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

دوره یادگیری کامل CCNP Security (New 2020): SVPN

دوره یادگیری کامل CCNP Security (New 2020): SVPN

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این فیلم آموزشی قدم به قدم تمامی مباحث آزمون بین المللی CCNP Security 2020 بویژه SVPN را یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : CCNP Security (New 2020) - SVPN

سرفصل ها :

1-Cryptography & PKI
1 - مقدمه دوره
2 - مقدمه ای بر رمزنگاری
3 - هش کردن
4 - رمزگذاری متقارن
5 - رمزنگاری نامتقارن
6 - امضای دیجیتال
7 - رمزگذاری نسل بعدی
8 - زیرساخت های کلیدی عمومی
9 - ثبت نام و لغو
10 - معماری PKI
11 - اجرای PKI
12-ASA و PKI
2-IKEV1 IPSEC VPN:
1 - مقدمه دوره
2 - VPNs، Tunneling & GRE
3 - Overview IPSec
4 - تونل زنی IPSec
5 - IPSec در ASA
6 - پیاده سازی L2L IPSec VPN iOS-ASA
7 - راه حل های IPSec پیشرفته iOS
8 - IPSec و IPv6
3-pynamic multipoint vpn (DMVPN):
1 - مقدمه دوره
2 - Overview DMVPN
3 - مسیریابی DMVPN
4 - فاز DMVPN I
5 - پیاده سازی فاز DMVPN I
6 - DMVPN فاز دوم
7 - پیاده سازی DMVPN فاز دوم
8 - DMVPN فاز III
9 - پیاده سازی DMVPN فاز III
10 - DMVPN و IPv6
11 - پیاده سازی IPv6 DMVPN
12 - DMVPN Dual Hub
13 - پیاده سازی DMVPN Dual Hub
گروه 4-گروه رمزگذاری شده VPN (GETVPN):
1 - مقدمه دوره
2 - Overview GetVPN
3 - پیاده سازی getvpn
4 - GetVPN برای IPv6
5 - Coop KS
6 - G-IKEV2
5-Secure Connectivity:
1 - اصول رمزنگاری
2 - زیرساخت های کلیدی عمومی (PKI)
3 - پیکربندی PKI
4 - شبکه خصوصی مجازی (VPN) و IPSec
5 - IPSec در ASA
6 - IPSec VPN L2L iOS-ASA
7 - گواهینامه های دیجیتال IPSec VPN L2L
8 - Maps گواهی ASA
9 - iOS پیشرفته راه حل های IPSec
10 - IPSec برای IPv6
11 - VRF-Aware IPSec
12 - Overview Version 2 IKE
13 - Cisco FlexVPN
14 - IKEV2 IPSEC VPN L2L iOS-ASA
15 - Cisco FlexVPN Client-Server
16 - پروتکل های SSL و TLS
17 - دسترسی از راه دور VPN SSL-TLS
18 - Cisco AnyConnect
19 - VPN SSL بی سرپرست ASA
20 - ASA Anyconnect SSL VPN - اتصال امن
21 - IOS SSL VPN
22 - مقدمه ای به DMVPN
23 - پیاده سازی DMVPN
24 - DMVPN برای IPv6
25 - DMVPN Dual Hub
26 - مقدمه ای بر GetVPN
27 - پیاده سازی getvpn
28 - GETVPN برای IPv6
29 - GETVPN G-IKEV2
دوره تکنولوژی امنیتی 6-CCNP 300-209 SIMOS:
1 - مقدمه
2 - طرح درس
3 - توپولوژی و تجهیزات
4 - CCNP صدور گواهینامه امنیتی و اهداف
5 - اطلاعات امتحان امنیتی CCNP
6 - CCNP امتحان امتحان
7 - درباره سیموس
8 - طراحی شبکه اسطوره ها و DMVPN
9 - مطالعات مواد و کتاب های توصیه شده
10 - روش یادگیری
11 - روش یادگیری توصیه شده
12 - شبکه خصوصی مجازی (VPN)
13 - VPN امن
14 - مبانی VPN
15 - الگوریتم های هش کردن رمزنگاری
16 - امضای دیجیتال
17- رمزنگاری رمزنگاری نسل بعدی
18 - توپولوژی های منطقی VPN
19 - Overview IKEV1
20 - IKEV1 فاز 1
21 - فاز IKEV1 2
22 - IKEV1 IKEV1 کنترل هواپیما و هواپیما داده
23 - انواع VPN IKEV1 IKEV1 IKEV1
24 - مراحل iOS
25 - ASA مراحل
26 - IKEV1 IPSEC Crypto-Map Configuration Part 1
27 - IKEV1 IPSEC Crypto-Map Configuration Part 2
28 - IKEV1 IKEV1 IPSEC تأیید و عیب یابی قسمت 1
29 - IKEV1 IKEV1 IPSEC تأیید و عیب یابی قسمت 2
30 - IKEV1 IKEV1 تأیید و عیب یابی قسمت 3
31 - IKEV1 IPEV1 تأیید و عیب یابی قسمت 4
32 - DPD و IKEV1 DPD
33 - بررسی در دسترس بودن IPSec
34 - IKEV1 DPD در iOS
35 - DPD تأیید قسمت 1
36 - DPD تأیید بخش 2
37 - DPD تأیید قسمت 3
38 - NAT-T Overview
39 - مثال nat-t
40 - GRE با گزینه IPSec A & B، مشخصات IPSec
41 - GRE با مثال IPSEC بخش 1
42 - GRE با مثال IPSEC قسمت 2
43 - IPSec با SVTI قسمت 1
44 - IPSec با SVTI قسمت 2
45 - مبانی DMVPN
46- NHRP و پیام های مهم
47 - مسیریابی DMVPN، صحبت کردن با هاب، و صحبت کرد به صحبت کرد
48 - DMVPN فاز 1 (در حال حاضر منسوخ) قسمت 1
49 - DMVPN فاز 1 (در حال حاضر منسوخ) قسمت 2
50 - DMVPN فاز 1 (در حال حاضر منسوخ) قسمت 3
51 - DMVPN فاز 2 (در حال حاضر منسوخ) قسمت 1
52 - DMVPN فاز 2 (در حال حاضر منسوخ) قسمت 2
53 - DMVPN مرحله 3 پیکربندی اجباری
54 - DMVPN و IKEV1SEC، DMVPN & Crypto IPSec Profiles
55 - تونل های IPSec قسمت 1
56 - تونل های IPSec قسمت 2
57 - getvpn
58 - فازهای کنترل هواپیما GetVPN
59 - GDOI TEK Rekey
60 - توپولوژی منطقی GetVPN، مسیریابی، و الزامات اتصال
61 - IKEV2 اصول
62 - مبادله پیکربندی IKEV2
63 - Blocks Building FlexVPN & FlexVPN
64 - IKEV2 FLEXVPN SVTI با PSK
65 - IKEV2 FLEXVPN SVTI با PSK (CO'T)
66 - زیرساخت های کلیدی عمومی