دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل CCNA 200-301

دانلود Udemy CCNA 200-301 Video Boot Camp with Chris Bryant

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با سیسکو CCNA یاد می گیرید.

عنوان اصلی : CCNA 200-301 Video Boot Camp with Chris Bryant

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 29 ساعت و 52 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Section 1: An Introduction to Networking :
How To Download Your Free Binary And Subnetting Workbook!
Session 1: Defining Networking
Session 2: The OSI Networking Model
Session 3: The TCP/IP Networking Model
Session 4: Always Look On The Physical Side Of Life
Session 5: Crossover Cables and Other Delights

Section 2: An Introduction To Switching :
Session 1: Collision Domains and CSMA/CD
Session 2: Handling Broadcasts
Session 3: The Move To Switches
Session 4: Building The MAC Address Table (Theory)
Session 5: Building The MAC Address Table (Walkthrough)
Session 6: The Joy Of Dynamic MAC Table Entries
Session 7 Hex , Hex Conversions, And The Admins Who Love Them

Section 3: Fundamental Switch Configs and Virtual LANs (VLANs) :
Session 1: Initializing The Switch
Session 2: The Configuration Modes
Session 3: The "logging synch" and "exec-timeout" Commands
Session 4: VLAN Theory
Session 5: Running VLANs On Cisco Switches
Session 6: Configuring VLANs
Session 7: The Trunking Protocols
Session 8: The Trunking Modes
Session 9: Working With DTP
Session 10: Per-VLAN Traffic Filtering I
Session 11: Per-VLAN Traffic Filtering II
Session 12: The Dreaded VLAN.DAT File

The VLAN Trunking Protocol (VTP) :
Session 1: Why VTP?
Session 2: VTP Configuration Numbers
Session 3: VTP Pruning

The Spanning Tree Protocol :
Session 1: Why STP?
Session 2: Introduction To BPDUs
Session 3: The STP Port States
Session 4: Root Bridge Election Walkthrough
Session 5: Spotting Root Bridges In The Wild
Session 6: The Timers
Session 7: Port Costs and Root Costs
Session 8: Picking The Root Port
Session 9: Picking The Designated Port
Session 10: STP And Slower LInks
Session 11: Changing Port Costs
Session 12: Per-VLAN Load Balancing
Session 13: Changing Root Bridge Election Results
Session 14: Configuring Secondary Roots
Session 15: Multiple Root Bridges
Session 16: Portfast
Session 17: Root Guard
Session 18: BPDU Guard
Session 19: The Errdisable Recovery Feature
Session 20: Introduction To RSTP
Session 21: RSTP And Multiple Trunks
Session 22: STP Nuts and Bolts
Session 23: Etherchannels
Session 24: Etherchannel Static Build
Session 25: Losing Ports In An Existing Etherchannel
Session 26: Etherchannel Negotiations
Session 27: PAgP In Action
Session 28: LACP In Action
Session 29: How To Wreck An Etherchannel
Section 30: When And Why To Change The Native VLAN

Binary and Subnetting Mastery :
Session 1: Binary-To-Decimal Conversions
Session 2: Decimal-To-Binary Conversions
Session 3: Calculating The Number Of Valid Subnets
Session 4: Calculating The Number Of Valid Hosts
Session 5: Determining The Subnet Of A Given IP Address
Session 6: Determining The Broadcast Address And Range Of Valid Addresses
Session 7: We Subnet!

An Introduction To Routing :
Session 1: Binary Fundamentals
Session 2: The IP Address Classes
Session 3: Routing Walkthrough
Session 4: Second Routing Walkthrough

Static Routing :
Session 1: Loopback Interfaces and Hub-And-Spoke Networks
Session 2: Our Initial IP Routing Table
Session 3: The Static Lab Begins!
Session 4: The Problem Isn't Always Local
Session 5: Why Not Just Go Static?

Wildcard Masking :
Wildcard Masking: The One And Only!

Introduction To RIP And EIGRP :
Session 1: RIP Introductions
Session 2: RIP Lab
Session 3: EIGRP Fundamentals
Session 4: EIGRP Lab
Session 5: Administrative Distance
Session 6: Floating Static Route Lab Begins
Session 7: Floating Static Route Lab Concludes

OSPF And Link-State Protocol Behaviors :
Session 1: It Begins!
Session 2: Adjacencies and Hellos
Session 3: The Network Mask Mixup Adjacency Lab
Session 4: Adjacency States and Debugs
Session 5: LSA Sequence Numbers
Session 6: The DR and BDR (Plus RID Determination!)
Session 6A: The Conclusion Of Session 6
Session 7: Hello and Dead Time Lab
Session 8: The Build Begins!
Session 9: Configuring An NBMA Network
Session 10: Configuring A Point-to-Point Link On Cisco Routers
Session 11: Configuring An OSPF Point-to-Point Network
Session 12: Adding Loopbacks And Area 34
Session 13: Building A Virtual Link
Session 14: Using OSPF Passive Interfaces
Session 15: A Real-World Passive Interface Tip
Session 16: A Word About Areas
Session 17: Default-Information Originate (Or Not)
Session 18: A Little Stub Routing, A Little More Action
Session 19: The OSPF Router Types
Session 20: Multiple DROthers On A Broadcast Segment
Session 21: Interface Cost Determination
Session 22: The Auto-Cost Reference Bandwidth Command
Session 23: The "Bandwidth" And "IP OSPF Cost" Commands
Session 24: Full Path Cost Determination
Session 25: Load Balancing and Multiple Processes On A Single Router

Introduction To Wireless Networking :
Session 1: The Basic Service Set
Session 2: The Extended Service Set and The Distribution System
Session 3: Bridges and Repeaters?
Session 4: Intro To Wireless Security
Session 5: More Wireless Security (EAP)

IP Version 6 :
Session 1: Address Compression
Session 2: Why IPv6?
Session 3: The Global Routing Prefix
Session 4: Running IPv6 On Cisco Routers
Session 5: The Link Local Address
Session 6: The Interface Identifier
Session 7: The EUI-64 Option
Session 8: Multicast Groups
Session 9: The Neighbor Discovery Protocol (NDP)
Session 10: DHCPv6
Session 11: Smart Stuff My DAD Says
Session 12: Static Routing Syntax And Such
Session 13: Static Routing Labs
Session 14: Slightly Tricky Static Routing
Session 15: Static Routes and Host Routes
Session 16: Bonus OSPV3 Work -- Comparisons and Operations
Session 17: Bonus OSPFV3 Work -- The Lab Begins
Session 18: Bonus OSPFV3 Work - The Lab Concludes

Layer Three Switches :
Session 1: Router-On-A-Stick Configuration and Theory
Session 2: Router-On-A-Stick Lab
Session 3: SVIs On A L3 Switch
Session 4: Routed Ports
Session 5: Layer 3 Etherchanneling
Session 6: Router-On-A-Stick And The Native VLAN

Access Lists :
Session 1: The Implicit Deny
Session 2: The Standard ACL Lab Begins
Session 3: The Standard ACL Lab Concludes
Session 4: The Extended ACL Lab
Session 5: Using "Host" And "Any"
Session 6: Law, Order, and ACLs
Session 7: The Sequencing Lab
Session 8: Named ACLs
Session 9: Restricting Telnet Access With ACLs
Session 10: Where To Put 'Em
Session 11: Remarks About Remarks

Network Security Fundamentals :
Session 1: Introduction To Port Security
Session 2: Port Security Intro Lab Begins
Session 3: Port Security Intro Lab Concludes; Violation Modes Covered
Session 4: Port Security Aging
Session 5: Port Security Sticky Addresses
Session 6: The Errdisable Recovery Feature
Session 7: RAM, ROM, NVRAM, and Flash
Session 8: Setup Mode
Session 9: Lab Commands Old And New
Session 10: The Enable Secret and Enable Password
Session 11: Console Port Security (Single Password)
Session 12: Console Port Security (Username / Password Database)
Session 13: Telnet Lab I
Session 14: Telnet Session II
Session 15: SSH Theory / SSH Lab Begins
Session 16: SSH Lab Work
Session 17: Restricting SSH And Telnet Usage
Session 18: Telnet - SSH Review
Session 19: Intro To VPNs And IPSec
Session 20: The Five Success Steps In A VPN Build
Session 21: ISAKMP Policy Configuration
Session 22: IKE Phase 2 Configuration
Session 23: Crypto Map Theory
Session 24:: Crypto Map Writing And Application
Session 25: The VPN Build Test
Session 26: Introduction To Firewalls

Section 17: Network Architecture :
Session 1: Fundamental Network Topologies
Session 2: LAN Topologies
Session 3: WAN Topologies
Session 4: Intro To MPLS and MPLS VPNs
Session 5: Intro To Cloud Computing I
Session 6: Cloud Computing II
Session 7: Intro To Controller-Based Networking
Session 8: The SBI, NBI, And ACI
Session 9: SDN Benefit Review
Section 10: Introduction To Software-Defined Access
Session 11: The LISP Process
Session 12: REST APIs
Session 13: Intro to JSON
Session 14: Ansible, Puppet, And Chef!

Section 18: DNS, DHCP, And ARP :
Session 1: DNS And ARP Fundamentals
Session 2: DHCP Fundamentals
Session 3: The DHCP Relay Agent
Session 4: Configuring A Cisco Device As DHCP Client Or Server

Section 19: DHCP Snooping And Dynamic ARP Inspection :
Session 1: DHCP Attacks And DHCP Snooping
Session 2: DHCP Snooping Lab Begins
Session 3: DHCP Snooping Lab Concludes
Session 4: Dynamic ARP Inspection Theory
Session 5: Dynamic ARP Inspection Lab
Session 6: Dynamic ARP Inspection Options Lab

Section 20: IP Services :
Session 1: Why NTP?
Session 2: NTP Lab Begins
Session 3: NTP Lab Concludes
Session 3A: Bonus NTP Video (What If...)
Session 4: Logging Me, Logging You
Session 5: Syslog and Timestamps
Session 6: CDP, Actually (And LLDP Theory!)
Session 7: LLDP Lab Work
Session 8: FTP, TFTP, The COPY Command, And The VERIFY Command
Session 9: An Introduction To SNMP

Section 21: TCP And UDP :
Session 1: The Fundamentals
Session 2: Sequence Numbers and Error Recovery
Session 3: Flow Control and Windowing
Session 4: Multiplexing, Well-Known Port Numbers, and Four-Way Handshakes (!)

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 29 ساعت و 52 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy