دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش نکات و ترفندهای C#

دانلود PluralSight C# Tips and Traps

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با سی شارپ یاد می گیرید.

عنوان اصلی : C# Tips and Traps

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PluralSight است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 4 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Course Overview
Introduction
Simplifying String Empty and Null Checking Code
Testing Char Unicode Validity
String Formatting and String Interpolation
Formatting and Aligning Values into Columns
Conditional Formatting for Positive, Negative, and Zero Numbers
Building Strings with the StringBuilder Class
Creating and Using Custom Numeric Format Providers
Summary
Introduction
Parsing Strings into Numbers with the NumberStyles Enumeration
Preventing Ambiguous DateTime Parsing and Mis-parsing
Parsing DateTimes with the DateTimeStyles Enumeration
Representing Arbitrarily Large Integer Values
Creating Random Numbers
Creating Cryptographically Secure Random Numbers
Generating Sequences of Integer Values
Summary
Introduction
Using Tuples to Reduce the Amount of Code
Creating and Using Combinable Enums
Improving Struct Equality Performance
Forcing Reference Equality Comparisons
Summary
Introduction
Simplifying Path Creation Code
Other Useful Path Methods
Working with URIs
Working with Zip Files
Compressing and Decompressing In-memory Streams
Summary
Introduction
The Danger of Virtual Method Calls from Constructors
Simplifying Constructor Overloads
Creating Methods That Take an Arbitrary Number of Arguments
Using Indexers in Your Own Classes
Partial Classes and Partial Methods
Simplifying Code with Local Functions
Creating Type Namespace Aliases
Using Keywords for Variable Names and Parameters
Exiting Loops Early
Summary
Introduction
An Overview of C# Preprocessor Directives
Implementing Conditional Compilation with Preprocessor Directives
Conditionally Compiling Code for Different Platforms
Defining Custom C# Compilation Symbols
Emitting Custom C# Compiler Warnings and Errors
Conditionally Calling a Method Based on Compilation Symbols
Unit Testing Internal Methods
Marking Code as Obsolete
Binary Compatibility and Optional Parameters
Summary
Introduction
Converting Binary Data to ASCII with Base64 Encoding
Converting Base Types to Binary with BitConverter
Runtime Conversions with Convert.ChangeType
Converting Characters to Numeric Values
As or Cast?
Summary
Introduction
Consequences of Exceptions in Static Constructors
Getting Environment Information in C#
Changing the Current Thread's Culture at Runtime
Deferring Creation of Resource-intensive Objects until First Use
Exception Caching with Lazy
Creating Delays with Tasks
Launching Arbitrary Programs and Processes
Capturing Process Output and Errors
Summary
Introduction
Merging IEnumerable Sequences Together
Performing Set-based Operations on IEnumerable Sequences
The Caller Information Attributes
Non Short-circuiting Logical Operators in C#
Preserving Your Stack Trace When Rethrowing Exceptions
The Null-coalescing and Null-conditional C# Operators
Summary and Further Learning

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 4 ساعت و 8 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PluralSight