دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش عملی کتابخانه های استاندارد C++

دانلود PacktPub C++ Standard Template Library in Practice

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی با کتابخانه های استاندارد زبان C++ آشنا شده و کدنویسی آن ها را در پروژه های واقعی و همراه با مدرس دوره تمرین و تجربه خواهید کرد. 

عنوان اصلی : C++ Standard Template Library in Practice

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 10 ساعت و 34 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


معرفی کتابخانه قالب استاندارد (STL):
دوره بررسی دوره
مقدمه ای به STL
مفاهیم عمومی
Utilities - Utilities Common BR /> Utilities - Regex
پروژه - برنامه تبادل Bitcoin
پروژه - برنامه نویسی
پروژه - عملکرد نویسنده سفارشی
/ strong>
فهم ظروف
Vectors
آرایه استاندارد
لیست
پشته ها و صف
نقشه ها و Multimaps - مرور
نقشه ها - برنامه نویسی
/> Multimaps - کدگذاری
مجموعه ها و چند منظورهiterators - دستکاری داده ها:
iTerators


Introducing the Standard Template Library (STL) :
The Course Overview
Introduction to the STL
General Concepts
Utilities - Common Utilities
Utilities - Regex
Project - Bitcoin Exchange Program
Project - Coding
Project - Custom Writer Function
Review

Containers :
Understanding Containers
Vectors
Standard Array
Lists
Stacks and Queues
Maps and Multimaps - Overview
Maps - Coding
Multimaps - Coding
Sets and Multisets
Project
Review

Iterators - Manipulating Data :
Iterators
Input Iterators
Output Iterators
Forward Iterators
Bidirectional Iterators
Random Access Iterators
Auxiliary Iterator Functions
Iterator Adaptors
Writing Generic Functions for Iterators
User - Defined Iterators
Project
Review

Algorithms - Part One :
Introduction to Algorithms
Sequence Algorithms - for_each
Sequence Algorithms - equals
Copying
Moving
Removing
Sorting and Gathering - std::sort
Sorting and Gathering - std::partial_sort algorithm
Sorting and Gathering - std::partition
Sorting and Gathering - std::partition_copy
Searching and Finding - std::find
Sorting and Gathering - std::find_first_of, std::adjacent_find
Sorting and Gathering - std::search
Sorting and Gathering - std::binary_search
Counting

Algorithms - Part Two :
Replacing and Transforming - std::replace
Replacing and Transforming - std::replace_copy
Replacing and Transforming - equals
Swapping
Rotating
Randomizing
Permutations
Sampling
Min
Max
Clamp
Fill and Generate
Numeric Algorithms - std::accumulate
Numeric Algorithms - std::partial_sum and std::adjacent_difference
Numeric Algorithms - std::gcd, and std::lcm
Numeric Algorithms - std::inner_product and std::iota
Review

I/O in C++ :
Basic Architecture of the I/O Stream Library
Console I/O - Interact with a User
Console I/O - Read Input
File I/O
String Streams
Manipulators and Formatters
Stream States
Low Level I/O
Overloading Stream Operators
Project - Overview
Project - Classes and structures
Project - Implementation
Review

Memory :
Unique Pointers
Shared Pointers
Allocators
Defining an Allocator
Uninitialized Memory
Review

Threading :
Introduction to Threading
Creating Threads
Locks
Shared Locks
Atomic Values
Async
Condition Variables
Project
Review

C++ 20 Preview :
Concepts
Modules
Coroutines
Course Review