دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش برنامه نویسی ساده تا پیشرفته به زبان C

دانلود Udemy C Programming For Beginners – Master the C Language

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی با زبان برنامه نویسی سی آشنا شده و قدم به قدم کدنویسی به این زبان را یاد می گیرید. مدرس مباحث را از مبتدی تا سطحی پیشرفته به شما عزیزان یاد میدهد. 

عنوان اصلی : C Programming For Beginners - Master the C Language

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 22 ساعت و 23 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Welcome to Class!
Class Organization
Fundamentals of a Program
Overview
Language Features
Creating a C Program

Installing Required Software :
Installing Code::Blocks

Starting to write code :
Exploring the Code::Blocks Environment
Creating a Project in Code::Blocks
Creating and running your first C Program
(Challenge) Writing a C program that displays your name
(Demonstration) Writing a C program that displays your name
Structure of a C Program

Basic Concepts :
Comments
The preprocessor
The #include statement
Displaying Output
Reading input from the terminal

Variables and Data Types :
Overview
Basic Data Types
Enums and Chars
Format Specifiers
Command line arguments
(Challenge) Print the Area of a Rectangle
(Demonstration) Print the Area of a Rectangle
(Challenge) Create and use an enum type
(Demonstration) Create and use an enum type

Operators :
Overview
Basic Operators
Bitwise Operators
The Cast and sizeof Operators
Operator Precedence
(Challenge) Convert minutes to years and days
(Demonstration) Convert minutes to years and days
(Challenge) Print the byte size of the basic data types
(Demonstration) Print the byte size of the basic data types

Control Flow :
Overview
If Statements
Switch Statement
(Challenge) Determine amount of Pay
(Demonstration) Determine the amount of weekly Pay
For Loop
While and Do-While
Nested Loops and loop Control - Break and Continue
(Challenge) Guess the Number
(Demonstration) Guess the Number

Arrays :
Creating and using Arrays
Initialization
Multidimensional Arrays
Variable Length Arrays
(Challenge) Generate Prime Numbers
(Demonstration) Generate Prime Numbers
(Challenge) Create a simple Weather program
(Demonstration) Create a simple Weather Program

Functions :
Basics
Defining Functions
Arguments and Parameters
Returning data from functions
Local and Global Variables
(Challenge) Write some functions!
(Demonstration) Write some functions!
(Challenge) Create a Tic Tac Toe Game
(Demonstration) Create a Tic Tac Toe Game

Character Strings :
Overview
Defining a String
Constant Strings
Common String Functions
Searching, Tokenizing, and Analyzing Strings
Converting Strings
(Challenge) Understanding char arrays
(Demonstration) Understanding char arrays
(Challenge) Utilizing common string functions
(Demonstration) Utilizing common string functions

Debugging :
Overview
Understanding the call stack
Code Blocks Debugger
Common C Mistakes
Understanding Compiler Errors

Pointers :
Overview
Defining Pointers
Accessing Pointers
Using Pointers
Pointers and const
void pointers
Pointers and Arrays
Pointer Arithmetic
Pointers and Arrays Example
Pointers and Strings
Pass by reference
Dynamic Memory Allocation
malloc, calloc, and realloc
(Challenge) Pointer Basics
(Demonstration) Pointer Basics
(Challenge) Using Pointers as parameters
(Demonstration) Using Pointers as parameters
(Challenge) Counting characters in a String
(Demonstration) Counting characters in a string
(Challenge) Using Dynamic Memory
(Demonstration) Using Dynamic Memory

Structures :
Creating and Using Structures
Structures and Arrays
Nested Structures
Structures and Pointers
Structures and Functions
(Challenge) Declaring and Initializing a structure
(Demonstration) Declaring and Initializing a structure
(Challenge) Structure Pointers and Functions
(Demonstration) Structure Pointers and Functions

File Input and Output :
Overview
Accessing Files
Reading for a file
Writing to a file
Finding your position in a File
(Challenge) Find the number of lines in a file
(Demonstration) Find the number of lines in a file
(Challenge) Convert characters in a file to uppercase
(Demonstration) Convert characters in a file to uppercase
(Challenge) Print the contents of a file in reverse order
(Demonstration) Print the contents of a file in reverse order

The Standard C Library :
Standard Header Files
Various Functions
Math Functions
Utility Functions

Conclusion :
Further Topics of Study
Course Summary

Bonus Material :
Bonus - Please Watch!
Check out Our Other 30 Udemy Courses!
Source Codes