وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Building AI Saas Apps / AI Tools with [No Code] x ChatGPT

سرفصل های دوره

Guide to creating and monetizing Saas AI apps, Chat GPT prompts and AI tools using Formwise. (No coding required)


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Income expectations & requirements

 • 2. Getting Started
 • 1. Whats Inside (Getting Started)
 • 2. Create AI Builder account
 • 3. Support & resources

 • 3. Building your First AI Tool
 • 1. Whats Inside (Building your First AI Tool)
 • 2. Finding AI PromptTool Idea
 • 3. Creating First AI Tool
 • 4. Creating & Mapping the Personalities
 • 5. Theme Customization & Settings
 • 6. Publish, Preview, Testing & Viewing Responses

 • 4. Building Advanced AI Tools
 • 1. Whats Inside (Building Advanced AI Tools)
 • 2. Prompt Chaining
 • 3. Building a YouTube Content Assistant using Prompt Chaining
 • 4. Adding Custom Data Sources to Your AI Tool
 • 5. Building Toolsets
 • 6. Embedding your AI toolsToolsets

 • 5. Advanced Features & Integrations
 • 1. Whats Inside (Advanced Features & Integrations)
 • 2. Integrate your Tool with GoHighLevel CRM
 • 3. Build Lead Generation Machines (Fromwise + GoHighLevel)
 • 4. Zapier Integration

 • 6. Finding Freelance Clients
 • 1. Whats Inside (Finding Freelance Clients)
 • 2. Business Model (Explained)
 • 3. Best Cold Outreach System I use
 • 4. Find Clients on Google MapsFacebook Places
 • 5. Find Clients on YouTubeInstagramTwitterTiktok
 • 6. Find Clients using Google Search

 • 7. Saas Business
 • 1. Whats Inside (Saas Business)
 • 2. What We Have Built
 • 3. Create Toolset in Formwise
 • 4. Create AI Saas App (Landing Page + Panel)
 • 5. Setup Up Back-End (Subscription System)
 • 6. Setup Affiliate Program
 • 7. Launch on Product Hunt Futurepedia Theres An AI For That
 • 8. 5 Growth Hacking Methods to Boost Sales

 • 8. Thank you + Conclusions
 • 1. Thank you + Conclusions
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20545
  حجم: 3155 مگابایت
  مدت زمان: 370 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید