وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Building a Reminders App Clone with SwiftUI & Core Data

سرفصل های دوره

Learn SwiftUI, Core Data, Notifications, One to Many Relationships and More!


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Prerequisites
 • 3 - Exercise Files
 • 4 - What we will be building
 • 5 - Architecture.html

 • 2 - Saving and Displaying List
 • 6 - RemindersApp-core-data-provider.zip
 • 6 - Setting Up Core Data Provider
 • 7 - Creating Core Data MyList Model
 • 7 - RemindersApp-core-data-mapping-files.zip
 • 8 - Implementing AddNewListView User Interface
 • 8 - RemindersApp-imple-addnewlistview.zip
 • 9 - RemindersApp-saving-list.zip
 • 9 - Saving List
 • 10 - Displaying Lists
 • 10 - RemindersApp-display-lists.zip

 • 3 - Saving and Displaying Reminders
 • 11 - Adding Reminder Model and Relationships
 • 11 - RemindersApp-reminders-model-adding.zip
 • 12 - RemindersApp-reminders-save-to-list.zip
 • 12 - Saving Reminder to List
 • 13 - Display Reminders Based on Selected List
 • 13 - RemindersApp-display-reminders.zip
 • 14 - Implementing ReminderCellView
 • 14 - RemindersApp-reminder-cell-view.zip

 • 4 - Updating Reminder
 • 15 - Implementing ReminderDetailView
 • 15 - RemindersApp-impl-reminder-detail-view.zip
 • 16 - Changing Reminder List Implementing SelectListView
 • 16 - RemindersApp-reminder-select-list.zip
 • 17 - Implementing ReminderCellView Events
 • 17 - RemindersApp-imple-reminder-cell-events.zip
 • 18 - RemindersApp-checkmark-update-iscompleted.zip
 • 18 - Updating Reminder Completion Status
 • 19 - Implementing Delay
 • 19 - RemindersApp-delay.zip
 • 20 - RemindersApp-notes.zip
 • 20 - Updating Notes ReminderDate and ReminderTime
 • 21 - Deleting a Reminder
 • 21 - RemindersApp-delete-reminder.zip

 • 5 - Searching and Reminder Statistics
 • 22 - Implementing Searching
 • 22 - RemindersApp-searching.zip
 • 23 - Creating ReminderStatsBuilder
 • 23 - RemindersApp-stats-view.zip
 • 24 - Displaying ReminderStats on the Screen
 • 24 - RemindersApp-displaying-stats.zip
 • 25 - RemindersApp-reminder-stat-type.zip
 • 25 - Reminder Stats Navigation
 • 26 - FIX Displaying Todays Reminders.html
 • 26 - RemindersApp.zip

 • 6 - Local Notifications Color Scheme
 • 27 - Scheduling Notifications
 • 28 - Dark Mode Light Mode
 • 28 - RemindersApp-dark-mode-light-mode.zip
 • 29 - Custom Icons Using DALLE
 • 29 - dalle 2 official website.zip

 • 7 - Conclusion
 • 30 - Next Steps
 • 31 - Bonus Lecture.html
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7779
  حجم: 2457 مگابایت
  مدت زمان: 265 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید