وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build Minecraft Mod using JAVA – for Kids and Beginners

سرفصل های دوره

Minecraft Modding using Forge and JAVA. Easy to follow with over 50 lectures and 6 hours of learning content.


1 - Introduction
 • 1 - Introduction to the Build Minecraft Mod using JAVA Course

 • 2 - Install software tools understand the tools platform setup
 • 2 - Introduction to the Minecraft Modding course
 • 3 - OCCSHOP.zip
 • 3 - Software Installation
 • 3 - occ-installer-1.zip
 • 3 - occ-installer-2.zip
 • 4 - Familiarize the Software Tools
 • 5 - Setup the Platform Part 1
 • 6 - Setup the Platform Part 2

 • 3 - Build a new item in Minecraft
 • 7 - Introduction to your Minecraft Item
 • 8 - Coding Part 1
 • 9 - Coding Part 2
 • 10 - Item Code Assets
 • 11 - Item Design Assets
 • 12 - Item Registry Handler
 • 13 - Item Check it Out

 • 4 - Build a new block in Minecraft
 • 14 - Introduction to Minecraft Block
 • 15 - Coding Part 1
 • 16 - Coding Part 2
 • 17 - Block Code Assets
 • 18 - Block Design Assets
 • 19 - Block Registry Handler
 • 20 - Block Check it out

 • 5 - Start to build a toolset in Minecraft
 • 21 - Introduction to Minecraft ToolKit
 • 22 - Coding Initialization of ToolInit

 • 6 - Build a new ace for your toolset in Minecraft
 • 23 - Coding Initialization of Axe
 • 24 - Coding Recipe for Axe
 • 25 - Axe Code Assets
 • 26 - Axe Design Assets
 • 27 - Axe Registry Handler
 • 28 - Axe Check it Out

 • 7 - Build a new pickaxe for your toolset in Minecraft
 • 29 - Coding Initialization of Pickaxe
 • 30 - Coding Recipe for Pickaxe
 • 31 - Pickaxe Code Assets
 • 32 - Pickaxe Design Assets
 • 33 - Pickaxe Check it Out

 • 8 - Build a shovel and hoe in Minecraft
 • 34 - Coding Initialization of Shovel and Hoe
 • 35 - Coding Recipe for Shovel and Hoe
 • 36 - Shovel and Hoe Code Assets
 • 37 - Shovel and Hoe Design Assets
 • 38 - Shovel and Hoe Check it Out

 • 9 - Build a new and powerful sword in Minecraft
 • 39 - Coding Initialization of Sword
 • 40 - Coding Recipe for Sword
 • 41 - Sword Code Assets
 • 42 - Sword Design Assets
 • 43 - Sword Check it Out

 • 10 - Build an armour set in Minecraft
 • 44 - Lets check the standard Armour in Minecraft
 • 45 - Coding Initialize the Armour Helmet Boots Leggings Chestplate
 • 46 - Coding Recipe for the Armour
 • 47 - Armour Code Assets for the Helmet Boots Leggings and Chestplate
 • 48 - Armour Design Assets for Helmet Boots Leggings and Chestplate
 • 49 - Armour Design assets continued
 • 50 - Armour Registry Handler
 • 51 - Armour Check it Out
 • 52 - Armour What happened Troubleshooting

 • 11 - Create a creative tab for your Mod
 • 53 - What is a Creative Tab in Minecraft
 • 54 - Coding your CreativeTab
 • 55 - Checkout your CreativeTab

 • 12 - Conclusion
 • 56 - Congrats and Thank you
 • 29,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7778
  حجم: 5227 مگابایت
  مدت زمان: 366 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  29,900 تومان
  افزودن به سبد خرید