در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Build E-commerce Website Using Node JS

34,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Build E-commerce Website Using Node JS From Scratch

 • 1. Which IDE to use
 • 2. Install node
 • 3. Project folder
 • 4. Project structure
 • 5. Express
 • 6. Run project
 • 7. HTML
 • 8. Testing HTML
 • 9. Import
 • 11. CSS
 • 12. scss
 • 13. Body parser
 • 14. Installing XAMP - Mac users
 • 15. Installing XAMP - Windows users
 • 16. XAMPP
 • 17. Installing MySql
 • 18. MySql connection
 • 19. Table
 • 20. Products
 • 21. result
 • 22. Foreach
 • 23. session
 • 24. Cart form
 • 25. Cart inputs
 • 26. Add to cart
 • 27. Product cart
 • 28. Return cart
 • 29. Total
 • 30. Cart quantity
 • 31. Cart url
 • 32. Cart page
 • 33. If sale
 • 34. Cart table
 • 35. Testing cart
 • 36. Total cart
 • 37. Remove form
 • 38. Remove url
 • 39. Testing remove
 • 40. Quantity form
 • 41. Quantity inputs
 • 42. Edit quantity
 • 43. Testing quantity
 • 44. Tables
 • 45. Table int
 • 46. Checkout url
 • 47. Place order
 • 48. Checkout total
 • 49. Testing checkout
 • 50. Products ids
 • 51. Order items
 • 52. Paypal
 • 53. Paypal app 1
 • 54. Paypal app 2
 • 55. Paypal credentials
 • 56. Payment design
 • 57. Paypal button
 • 58. Payment total
 • 59. Testing PayPal
 • 60. Testing payment
 • 61. Order id
 • 62. Thank you
 • 63. Status paid
 • 64. Testing Thank you page
 • 65. PayPal live
 • 66. Testing PayPal live