وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Build an AI Web App with OpenAI’s GPT-3: Full SaaS Tutorial

سرفصل های دوره

Learn to create a full stack SaaS web application using the MERN Stack and OpenAI's GPT-3 API.


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. What Is Full Stack Devlopment
 • 3. What is the MERN Stack
 • 4. What is SaaS
 • 5. What is GPT-3
 • 6. GPT-3 Examples
 • 7. Project Requirements and Roadmap
 • 8. Whats Next.html

 • 2. Developing our Web Application
 • 1. Setting Up the Development Environment
 • 2. Setting up Our Backend
 • 3. Setting up our Database
 • 4. Setting up our Frontend
 • 5. Integrating User Authentication - Backend
 • 6. Integrating User Authentication - Frontend
 • 7. theme.js file.html
 • 8. Incorporating GPT-3 to our Application
 • 9. Generating AI Text - Part 1
 • 10. Generating AI Text - Part 2
 • 11. Generating AI Text - Part 3
 • 12. Generating AI Code
 • 13. Generating AI Images
 • 14. Pre-Stripe User Authentication Part 2
 • 15. Integrating Stripe - Checkout Creation
 • 16. Integrating Stripe - hooks
 • 17. Integrating Stripe - Billing Portal
 • 18. Whats Next.html
 • 19. Code Cleanup

 • 3. Deploying our Application to the Cloud
 • 1. Deploying to Azure
 • 2. GitHub Actions Deployment YAML File.html
 • 3. Integrating Application Insights
 • 4. Purchasing and Linking a Domain Name to our App
 • 5. Best Practices for Maintaining and Updating the Application.html
 • 6. Final thoughts and Next Steps.html
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7775
  حجم: 1105 مگابایت
  مدت زمان: 156 دقیقه
  تاریخ انتشار: 18 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید