دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری Become AWS Certified - Solutions Architect Associate (CSA)

دانلود Udemy Become AWS Certified – Solutions Architect Associate (CSA)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

در این دوره آموزشی هر آنچه برای شرکت و قبولی در آزمون Become AWS Certified - Solutions Architect Associate (CSA) نیاز دارید را یاد خواهید گرفت. 

عنوان اصلی : Become AWS Certified - Solutions Architect Associate (CSA)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 15 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
معرفی
آزمایشگاه ها، کارت های فلش و سایر منابع
AWS LAB هزینه های
دریافت گواهینامه
آزمون AWS Associate Beta (فوریه 2018)
اتصال و به رسمیت شناخته شده!AWS مفاهیم اساسی
مناطق مناطق و در دسترس بودن
Overview Service Service
سطح آزاد AWS
ایجاد هشدار صدور صورت حساب
امنیت:
مدل مسئولیت مشترک
مدیریت هویت و دسترسی (IAM)
S3:
S3 مفاهیم - قسمت 1
مفاهیم S3 - قسمت 2
ایجاد یک سطل S3
پیکربندی نسخه S3
تکرار منطقه متقابل
مدیریت LifeCycle
خدمات ذخیره سازی:
CloudFront
پیکربندی یک توزیع CloudFront
Gateway ذخیره سازی
واردات / صادرات

EC2:
vms، hosts، و hypervisors
مقدمه ای بر EC2
فروشگاه بلوک الاستیک (EBS)
یک مثال EC2 لینوکس ایجاد کنید
به یک نمونه EC2 وصل شوید
دسترسی به یک مثال EC2
مدیریت EC2:
گروه های امنیتی
پیکربندی یک گروه امنیتی
EBS حجم RAID
یک نمونه ویندوز EC2 را ایجاد کنید
تصاویر ماشین آمازون (AMI)
ایجاد یک AMI سفارشی
فروشگاه EBS و فروشگاه
پیکربندی فروشگاه نمونه
کار با حجم EBS
AWS CLI
یک نقش را به یک نمونه EC2 اختصاص دهید
EC2 مقیاس بندی و در دسترس بودن:
Balancer بار الاستیک (ELB)
ایجاد یک الف
Autoscaling
ایجاد یک گروه مقیاس خودکار
نظارت:
CloudWatch
ایجاد یک داشبورد CloudWatch و زنگ هشدار
EC2 نمونه و بررسی وضعیت سیستم
CloudTrail
ورود به سیستم VPC
معرفی به مسیر 53
ایجاد یک مسیر 53 DNS رکورد
ایجاد یک مسیر 53 رکورد و ثبت دامنه
پایگاه های داده:
پایگاه های ارتباطی و غیر ارتباطی
خدمات پایگاه داده ارتباطی (RDS)
Scaling و در دسترس بودن RDS
RDS - بررسی گروه های زیر شبکه
یک نمونه RDS ایجاد کنید
پشتیبان گیری RDS و Snapshots
DynamoDB
یک جدول DYNAMODB ایجاد کنید
elasticache
aurora
Cloud خصوصی مجازی (VPC):
اصول VPC
VPC Peering
ایجاد یک VPC
ترجمه آدرس شبکه (NAT)
پیکربندی NAT
لیست کنترل دسترسی به شبکه (NaCl)
لیست کنترل دسترسی به شبکه را ایجاد کنید
فایروال برنامه وب سایت
به Datacenter بر روی پیش فرض وصل شوید
خدمات برنامه:
سرویس صف ساده (SQS)
سرویس Workflow ساده (SWF)
خدمات اطلاع رسانی ساده (SNS)
transcoder الاستیک
Beanstalk Elastic
تشکیل ابر
DEMO CloudFormation
Essentials Lambda
API Gateway Essentials
بسته بندی کردن و مراحل بعدی:
مراحل بعدی و مراحل بعدی


Introduction :
Introduction
Labs, Flash Cards, and Other Resources
AWS Lab Costs
Getting Certified
The AWS Associate Beta Exam (February 2018)
Connect and Get Recognized!

AWS Basics :
AWS Basic Concepts
Regions and Availability Zones
AWS Service Overview
The AWS Free Tier
Create a Billing Alert

Security :
The Shared Responsibility Model
Identity and Access Management (IAM)

S3 :
S3 Concepts - Part 1
S3 Concepts - Part 2
Creating an S3 Bucket
Configure S3 Versioning
Cross-Region Replication
LifeCycle Management

Storage Services :
CloudFront
Configure a CloudFront Distribution
Storage Gateway
Import/Export

EC2 :
VMs, Hosts, and Hypervisors
Introduction to EC2
Elastic Block Store (EBS)
Create a Linux EC2 Instance
Connect to an EC2 Instance
Access an EC2 Instance

EC2 Management :
Security Groups
Configure a Security Group
EBS Volume RAID
Create a Windows EC2 Instance
Amazon Machine Images (AMI)
Create a Custom AMI
EBS and Instance Store
Configure Instance Store
Working with EBS volumes
AWS CLI
Assign a Role to an EC2 Instance

EC2 Scaling and Availability :
Elastic Load Balancer (ELB)
Create an ELB
AutoScaling
Create an Auto Scaling Group

Monitoring :
CloudWatch
Create a CloudWatch Dashboard and Alarm
EC2 Instance and System Status Checks
CloudTrail
VPC Flow Logs

Route 53 :
Introduction to Route 53
Create a Route 53 DNS Record
Create a Route 53 Record and Register a Domain

Databases :
Relational and Non-Relational Databases
Relational Database Service (RDS)
RDS Scaling and Availability
RDS - Verify Subnet Groups
Create an RDS Instance
RDS Backups and Snapshots
DynamoDB
Create a DynamoDB Table
Elasticache
Aurora

Virtual Private Cloud (VPC) :
VPC Basics
VPC Peering
Create a VPC
Network Address Translation (NAT)
Configure NAT
Network Access Control Lists (NACL)
Create a Network Access Control List
Web Application Firewall
Connect to an On-Premise Datacenter

Application Services :
Simple Queue Service (SQS)
Simple Workflow Service (SWF)
Simple Notification Service (SNS)
Elastic Transcoder
Elastic Beanstalk
Cloud Formation
CloudFormation Demo
Lambda Essentials
API Gateway Essentials

Wrap up and Next Steps :
Wrap up and Next Steps