وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Become a Guru in Google Apigee API Management Platform

سرفصل های دوره

Learn insights of Apigee with lots of theoritical concepts, perform real-time hands on project scenario and quizzes.


01 - Introduction
 • 001 Course Introduction
 • 002 How To Get the Best out of the Course
 • 002 course-resources.zip
 • 003 System Settings

 • 02 - Introduction to APIs
 • 001 Introduction to API
 • 002 Introduction to SOAP
 • 003 Introduction to REST
 • 004 Introduction to API Management

 • 03 - Users API
 • 001 Users API Introduction
 • 001 users-api-1.0.0-swagger.zip
 • 002 Running User API locally
 • 003 Exposing Local Machine to Internet

 • 04 - Apigee Introduction
 • 001 Introduction to Apigee
 • 002 CreateApigeeAccount.pdf
 • 002 Creating a FreeEvaluation Apigee Account
 • 003 3. Exposing Users API
 • 004 Exploring API Proxy Options

 • 05 - Basic Concepts
 • 001 402-Payment Required Error
 • 002 Dev Product n App - Theory
 • 003 Creating Internal Dev Prod n App
 • 004 Creating Enternal Dev Prod n App
 • 005 Introduction to Policies
 • 006 QuotaPoliciesXMLs.txt
 • 006 Quota Policy
 • 007 JSONToXML-PolicyXMLs.txt
 • 007 JSON-to-XML Policy

 • 06 - Debugging
 • 001 Introduction to Tracing a Session
 • 002 Taking a Closer Look at Trace Sessions

 • 07 - API Proxy Flows
 • 001 Using Assign Message Policy
 • 002 More Info on Assign Message Policy
 • 003 Introduction to API Proxy Flows
 • 004 Changing and Adding Flows
 • 005 Tracing Flows
 • 006 Debugging an Actual Problem
 • 007 Conditional Flow in Action
 • 008 Important note on flows.html

 • 08 - Key Value Maps - KVM
 • 001 Introduction to Application Properties
 • 002 Key-Value Maps to Rescue
 • 003 Fetching Properties from KVM
 • 004 Using the Properties
 • 005 Encrypted KVM
 • 006 KVM Management APIs

 • 09 - Cache
 • 001 Caching Introduction
 • 002 Cache Resource
 • 003 APIs for Cache Management

 • 10 - Message Logging
 • 001 Logging Message to Loggly

 • 11 - Shared Flows
 • 001 Shared Flows Usage
 • 002 Flow Hooks

 • 12 - Security - Basic Auth
 • 001 API Key
 • 002 Basic Authentication

 • 13 - Security - OAuth 2.0
 • 001 OAuth 2 - Introduction
 • 002 OAuth 2 - Example
 • 003 Basic Terminology
 • 004 Authorization Code Flow
 • 005 Back and Front Channel
 • 006 Other OAuth 2 Flows
 • 007 Register Application in Github
 • 008 Get Access Token Using Postman
 • 009 Secure User API Proxy
 • 010 Authorization Code Explaination on Postman

 • 14 - Analytics
 • 001 API Analytics - Introduction
 • 002 Generate Traffic using Postman
 • 003 API Metrics
 • 004 Developers Metrics
 • 005 End Users Metrics
 • 006 Custom Reports

 • 15 - Appendix
 • 001 Mulesoft vs Apigee.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 20531
  حجم: 3270 مگابایت
  مدت زمان: 630 دقیقه
  تاریخ انتشار: 15 مهر 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید