دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم کامل Microsoft Azure AZ-900

دانلود Udemy Azure Certification AZ-900 – Microsoft Azure Fundamentals

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آژور یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Azure Certification AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 7 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Certification Azure - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals:
مقدمه - صدور گواهینامه Azure - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
Overview دوره - Certification Azure - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
دوره های آموزشی - صدور گواهینامه Azure - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
مرحله 02 - شروع به کار با ابر و azure
مرحله 03 - ایجاد حساب Microsoft Azure
کشف مبانی Microsoft Azure - مناطق و مناطق در دسترس بودن:
مرحله 04 - چرا ما به مناطق و AZS نیاز داریم؟
مرحله 05 - درک مناطق و مناطق موجود در Azure
بخش مسابقه
کاوش مایکروسافت Azure Fundamentals - ماشین های مجازی Azure:
مرحله 00 - بخش نمای کلی - ماشین های مجازی Azure
مرحله 01 - شروع به کار با ماشین های مجازی Azure
مرحله 02 - ایجاد اولین ماشین مجازی خود را در Azure
دستورات اجرا شده در مراحل بعدی
مرحله 03 - اتصال به ماشین مجازی Azure و دستورات در حال اجرا
مرحله 04 - درک VMS Azure - مفاهیم کلیدی - تصویر، اندازه و دیسک ها
مرحله 05 - نصب Nginx در ماشین مجازی Azure
اسکریپت Cloud Init
مرحله 06 - نرم افزار نصب ساده در دستگاه مجازی Azure - Cloud Init
مرحله 07 - افزایش پذیری برای VMS Azure - در دسترس بودن مجموعه ها و مناطق
مرحله 08 - با استفاده از مجموعه های مقیاس ماشین مجازی برای ایجاد VMS در چند AZS
مرحله 09 - بررسی پوسته پوسته شدن و تعادل بار با مجموعه مقیاس VM
مرحله 10 - کاوش VMS Azure - IP استاتیک، نظارت و کاهش هزینه ها
مرحله 11 - طراحی راه حل های خوب با VMS Azure
مرحله 12 - کاوش ماشین مجازی Azure - سناریو
بخش مسابقه
کشف Microsoft Azure Fundamentals - خدمات محاسبه شده مدیریت شده:
مرحله 00 - بخش کلی - خدمات Compute Managed Compute
مرحله 01 - شروع به کار با IAAS و PAAS
مرحله 02 - شروع به کار با سرویس Aphure App
مرحله 03 - ایجاد اولین برنامه Web Web خود را با استفاده از سرویس برنامه
آیا می خواهید به ما کمک کنید؟
مرحله 04 - بازی با سرویس Appure App
مرحله 05 - شروع به کار با ظروف
مرحله 06 - شروع به کار با نمونه های کانتینر Azure
مرحله 07 - ارکستر کانتینر در Azure - ABS و خدمات پارچه
مرحله 08 - شروع به کار با سرور بدون سرور
مرحله 09 - بی سر و صدا با توابع azure
مرحله 10 - برنامه های ساخت و ساز منطق برنامه ریزی
مرحله 11 - شروع به کار با SaaS - نرم افزار به عنوان یک سرویس
مرحله 12 - درک مدل مسئولیت مشترک Azure
مرحله 13 - کاوش دسته های خدمات ابری Azure - سناریوها
مرحله 14 - نظر - خدمات کمپوت Azure
مرحله 15 - حذف گروه های منابع
بخش مسابقه
کشف مبانی Microsoft Azure - ذخیره سازی Azure:
مرحله 01 - شروع به کار با ذخیره سازی Azure
مرحله 02 - ذخیره سازی بلوک مدیریت شده و غیر مدیریت شده در Azure
مرحله 03 - شروع به کار با ذخیره سازی فایل Azure - فایل های Azure
مرحله 04 - به سرعت کاوش فایل های Azure فایل - فایل های Azure
مرحله 05 - درک ذخیره سازی و تداخل لامپ Azure
بخش مسابقه
کشف مبانی Microsoft Azure Fundamentals - پایگاه های داده Azure:
مرحله 00 - بخش کلی - پایگاه داده های Azure
مرحله 01 - شروع به کار با پایگاه داده ها
مرحله 02 - درک پایه های پایگاه داده - عکس فوری، آماده به کار و غیره
مرحله 03 - درک پایگاه های پایگاه داده - در دسترس بودن و دوام
مرحله 03A - درک پایه های پایگاه داده - در دسترس بودن و دوام
مرحله 04 - درک پایگاه های پایگاه داده - RTO و RPO
مرحله 05 - درک پایگاه های پایگاه داده - سازگاری داده ها
مرحله 06 - درک نحوه انتخاب یک پایگاه داده
مرحله 07 - بررسی پایگاه های ارتباطی
مرحله 08 - کاوش پایگاه داده های ارتباطی OLTP در Azure
مرحله 09 - ایجاد سرور MySQL در Azure
دستورات اجرا شده در مراحل بعدی
مرحله 10 - بازی با MySQL Server در Azure
مرحله 11 - بررسی Synapse Azure Analytics - پایگاه داده ارتباطی OLAP
مرحله 12 - کاوش پایگاه داده NOSQL Azure - Azure Cosmos DB
مرحله 13 - بازی با پایگاه داده Azure NoSQL - Azure Cosmos DB
مرحله 14 - کاوش Azure در پایگاه داده حافظه - Cache Azure برای redis
مرحله 15 - بررسی سریع - پایگاه های داده در Azure
مرحله 16 - پایگاه های داده در Azure - Scenarios
مرحله 17 - حذف گروه های منابع پایگاه داده
بخش مسابقه
کشف مبانی Microsoft Azure - شبکه در Azure:
مرحله 00 - بخش نمای کلی - شبکه در Azure
مرحله 01 - درک نیاز به شبکه مجازی Azure
مرحله 02 - درک نیاز به زیر شبکه
مرحله 03 - بازی با شبکه مجازی Azure
مرحله 04 - شبکه مجازی Azure - چیزهای مهم به یاد داشته باشید
مرحله 05 - بررسی خدمات Azure DDOS
مرحله 06 - کاوش فایروال Azure
مرحله 07 - درک گروه های امنیتی شبکه - NSG
مرحله 08 - درک SECUR


Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals :
Introduction - Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
Course Overview - Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
Course Downloads - Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
Step 02 - Getting Started with Cloud and Azure
Step 03 - Creating Microsoft Azure Account

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Regions and Availability Zones :
Step 04 - Why do we need Regions and AZs?
Step 05 - Understanding Regions and Availability Zones in Azure
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Azure Virtual Machines :
Step 00 - Section Overview - Azure Virtual Machines
Step 01 - Getting started with Azure Virtual Machines
Step 02 - Creating your first Virtual Machine in Azure
Commands executed in next steps
Step 03 - Connecting to Azure Virtual Machine and Running Commands
Step 04 - Understanding Azure VMs - Key Concepts - Image, Size and Disks
Step 05 - Installing nginx on Azure Virtual Machine
Cloud Init Script
Step 06 - Simplifying Installing Software on Azure Virtual Machine - Cloud Init
Step 07 - Increasing Availability for Azure VMs - Availability Sets and Zones
Step 08 - Using Virtual Machine Scale Sets to create VMs in Multiple AZs
Step 09 - Exploring Scaling and Load Balancing with VM Scale Sets
Step 10 - Exploring Azure VMs - Static IP, Monitoring & Reducing Costs
Step 11 - Designing Good Solutions with Azure VMs
Step 12 - Exploring Azure Virtual Machine - Scenarios
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Managed Compute Services :
Step 00 - Section Overview - Azure Managed Compute Services
Step 01 - Getting Started with IAAS and PAAS
Step 02 - Getting Started with Azure App Service
Step 03 - Creating your first Azure Web App using App Service
Do you want to help us?
Step 04 - Playing with Azure App Service
Step 05 - Getting Started with Containers
Step 06 - Getting Started with Azure Container Instances
Step 07 - Container Orchestration in Azure - AKS and Service Fabric
Step 08 - Getting Started with Serverless
Step 09 - Go Serverless with Azure Functions
Step 10 - Building Workflows Logic Apps
Step 11 - Getting Started with SaaS - Software as a Service
Step 12 - Understanding Azure Shared Responsibility Model
Step 13 - Exploring Azure Cloud Service Categories - Scenarios
Step 14 - Review - Azure Compute Services
Step 15 - Deleting Resource Groups
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Azure Storage :
Step 01 - Getting Started with Azure Storage
Step 02 - Managed and UnManaged Block Storage in Azure
Step 03 - Getting Started with Azure File Storage - Azure Files
Step 04 - Quickly Exploring Azure File Storage - Azure Files
Step 05 - Understanding Azure Blob Storage and Tiers
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Azure Databases :
Step 00 - Section Overview - Azure Databases
Step 01 - Getting Started with Databases
Step 02 - Understanding Database Fundamentals - Snapshot, Standby etc
Step 03 - Understanding Database Fundamentals - Availability and Durability
Step 03a - Understanding Database Fundamentals - Availability and Durability
Step 04 - Understanding Database Fundamentals - RTO and RPO
Step 05 - Understanding Database Fundamentals - Data Consistency
Step 06 - Understanding How To Choose a Database
Step 07 - Exploring Relational Databases
Step 08 - Exploring OLTP Relational Databases in Azure
Step 09 - Creating MySQL Server in Azure
Commands executed in next steps
Step 10 - Playing with MySQL Server in Azure
Step 11 - Exploring Azure Synapse Analytics - OLAP Relational Database
Step 12 - Exploring Azure NoSQL Database - Azure Cosmos DB
Step 13 - Playing with Azure NoSQL Database - Azure Cosmos DB
Step 14 - Exploring Azure In Memory Database - Azure Cache for Redis
Step 15 - Quick Review - Databases in Azure
Step 16 - Databases in Azure - Scenarios
Step 17 - Deleting Database Resource Groups
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Networking in Azure :
Step 00 - Section Overview - Networking in Azure
Step 01 - Understanding Need for Azure Virtual Network
Step 02 - Understanding Need for Subnets
Step 03 - Playing with Azure Virtual Network
Step 04 - Azure Virtual Network - Important Things to Remember
Step 05 - Exploring Azure DDoS Services
Step 06 - Exploring Azure Firewall
Step 07 - Understanding Network Security Groups - NSG
Step 08 - Understanding Security Best Practices - Defence in Depth
Step 09 - Understanding Public vs Private vs Hybrid Cloud
Step 10 - Connecting Azure with on premises - VPN and ExpressRoute
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Exploring Azure Resource Hierarchy :
Step 01 - Understanding Azure Resource Hierarchy
Step 02 - Playing with Azure Resource Hierarchy
Step 03 - Exploring Resource Groups, Subscriptions and Management Groups
Reminder: Optimize Your Cloud Usage
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Security and Identity Management :
Step 01 - Managing Azure Security with Azure Security Center
Step 02 - Exploring SIEM in Azure - Azure Sentinel
Step 03 - Storing Secrets in Azure - Azure Key Vault
Step 04 - Exploring Azure AD - Identity Management in Azure
Step 05 - Exploring Azure AD - Conditional Access
Step 06 - Playing with Azure Active Directory
Step 07 - Exploring Azure AD - Role Based Access Control (RBAC)
Step 08 - Azure Active Directory & Azure Subscriptions - Remember
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Understand Azure Support and Guarantees :
Step 01 - Exploring Azure Support Plans
Step 02 - Automate Azure Recommendations with Azure Advisor
Step 03 - Monitoring Azure with Azure Monitor
Step 04 - Monitoring Azure Service Status with Azure Service Health
Step 05 - Exploring Azure Management Services - Scenarios
Step 06 - Exploring Service Level Agreement (SLA) offered by Azure Services
Step 07 - Improving SLA guarantees of Your Azure Apps
Step 08 - Understanding Service Life Cycle of Azure Services
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Compliance, Privacy and Governance :
Step 01 - Monitoring Compliance and Initiatives with Azure Policy
Step 02 - Automating Standard Environments with Azure Blueprints
Step 03 - Preventing Accidental Deletion with Resource Locks
Step 04 - Exploring Azure Privacy Docs and Information Protection
Step 05 - Understanding Compliance in Azure - Compliance Hub
Step 06 - Understanding Compliance in Azure - Standards to Remember
Step 07 - Understanding Azure Sovereign Regions - Azure Government and China
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Managing Costs :
Step 01 - Understanding Expenditure Models - CapEx vs OpEx
Step 02 - Understanding Consumption Based vs Fixed Price Models
Step 03 - Calculating TCO with Total Cost of Ownership Calculator
Step 04 - Estimating Azure Costs with Azure Pricing Calculator
Step 05 - Understanding Important Factors that Affect Cost
Step 06 - Analyzing Costs with Azure Cost Management
Step 07 - Understanding Cost Management Best Practices in Azure
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Miscellaneous :
Step 01 - Organize Resources with Tags
Step 02 - Exploring Windows Virtual Desktop
Step 03 - Implementing Custom Solutions with Azure Marketplace

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Emerging Architectures :
Step 01 - 01 - Internet of Things in Azure - IOT Hub, Central and Sphere
Step 01 - 02 - Internet of Things in Azure - IOT Hub, Central and Sphere
Step 02 - Big Data in Azure - Synapse Analytics, HDInsight and Databricks
Step 03 - Machine Learning in Azure
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - DevOps :
Step 01 - What is DevOps?
Step 02 - Exploring CI, CD in Azure - Azure DevOps
Step 03 - Exploring Infrastructure as Code in Azure
Step 04 - Exploring Azure Resource Manager - ARM Templates
Step 05 - Playing with Azure - Portal, PowerShell, CLI, Cloud Shell
Step 06 - Scenarios - Portal, PowerShell, CLI, Cloud Shell
Step 07 - Getting Started with DevTest Labs
Section Quiz

Exploring Microsoft Azure Fundamentals - Quick Review :
Step 01 - Quick Review of Azure Compute Services
Step 02 - Quick Review of Azure Storage Services
Step 03 - Quick Review of Azure Database Services
Reminder: Optimize Your Cloud Usage

Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals - Getting Ready :
Getting Ready - Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals
Congratulations - Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals

Azure Certification - AZ-900 - Microsoft Azure Fundamentals - Practice Test :
Practice Test - 50+ Questions

Next Steps :
Bonus Lecture