در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کورس یادگیری کامل AWS Solution Architect Associate Shortest Path

کورس یادگیری کامل AWS Solution Architect Associate Shortest Path

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AWS Solution Architect Associate Shortest Path [300 Q ]!!

سرفصل ها :


1. دانشکده امتحان:
1. معرفی
2. AWS چیست؟
3. AWS Gertification Overview
4. بررسی اجمالی آزمون
5. امتحان موبایل
6. دامنه امتحان مرتبط 1
7. دامنه امتحان دانشیار 2
8. دامنه امتحان همکاران 3
9. دامنه امتحان دانشکده 4
2. تجزیه و تحلیل سوالات آزمون معاونت:
1. OVS Overview
2. دانلود متن
3. دامنه خدمات AWS 1
4. دامنه خدمات AWS 2
5. دامنه خدمات AWS 3
6. راهنمای یادگیری
3. محدوده سوالات برای خدمات عمده 1 (Iam S3 EC2 VPC):
1. من هستم
2. من هستم
3. من هستم
4. S3
5. S3
6. S3
7. S3
8. S3
9. S3
10. EC2
11. EC2
12. EC2
13. EC2
14. EC2
15. EC2
16. vpc
17. vpc
18. vpc
19. vpc
6. دامنه سوالات از گروه ثانویه خدمات:
1. گروه امنیتی
2. کینزیس
3. efs
4. دروازه API
5. شفق قطبی
6. اشکار
7. اتصال بین سایت
8. ابعاد
9. ECS
10. تغییر شکل
11. sns
12. AWS Storage Gateway
13. سازمان های AWS
14. پیکربندی چند AZ
15. آمازون FSX
16. فروشگاه نمونه
17. AWS KMS
18. AWS خانواده برف
19. یخچال
20. دیگران
7. سوال از سوالات گاه به گاه برای نمرات بالا:
1. امنیت
2. عملیات شبکه و داده ها
3. اتوماسیون محیط زیست
4. مدیریت کاربر
5. مدیریت کار
6. مدیریت هزینه
7. آزمون دوم تمرین برای بررسی تمام مطالب در بخش 6-7