دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل AWS Certified Solutions Architect Associate: SAA-C02

دانلود PacktPub AWS Certified Solutions Architect Associate: SAA-C02 exam

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمازون وب سرویسز یاد می گیرید.

عنوان اصلی : AWS Certified Solutions Architect Associate: SAA-C02 exam

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 7 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


اصول خدمات ابر و آمازون (AWS):
شروع با خدمات وب آمازون (AWS) - دست
به Solutions Amazon Web Services (AWS) خوش آمدید
برخی از مزایای ابر
برخی از خدمات کلیدی خدمات وب آمازون (AWS)
گزینه های مدیریت وب آمازون (AWS) گزینه های مدیریت
وب سرویس های آمازون (AWS) چارچوب به خوبی معماران
وب سرویس های آمازون (AWS) زیرساخت های جهانی
بخش 1 بررسی


The Basics of Cloud and Amazon Web Services (AWS):
Starting with Amazon Web Services (AWS) - Hands-On
Welcome to Amazon Web Services (AWS) Solutions Architect Associate
Some Advantages of the Cloud
Some Key Services of Amazon Web Services (AWS)
Amazon Web Services (AWS) Management Options
Amazon Web Services (AWS) Well-Architected Framework
Amazon Web Services (AWS) Global Infrastructure
Section 1 Review

Resilient Architectures:
Introduction
What is a Multi-tier Architecture?
Using a Single Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Instance for Multi-tier
Advantages of the Multi-tier Design
Decoupling in Your Designs
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
Amazon API Gateway
Amazon Web Services (AWS) Auto Scaling
Load Balancing
Choosing a Resilient Storage
Hands-on Challenge: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Solution: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Working with Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier)
Amazon Web Services (AWS) CloudFormation
Hands-on Challenge: Amazon Web Services (AWS) CloudFormation
Solution: Amazon Web Services (AWS) CloudFormation
Sample Questions
Section 2 Review

High-performance Architecture:
Introduction
Amazon CloudWatch
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
Amazon Web Services (AWS) Lambda
Amazon Web Services (AWS) Storage Gateway
Amazon Web Services (AWS) Snowball
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Hands-on Challenge: Building an Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Solution: Building the Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
Amazon Route 53
Amazon CloudFront
Self-managed Database Solution
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
Amazon DynamoDB
Amazon ElastiCache
Amazon Redshift
Amazon Web Services Database Migration Service (AWS DMS)
Amazon Web Services (AWS DataSync)
Amazon Athena
Amazon Macie
Amazon Kinesis
Sample Questions

Secure Architectures:
Introduction
Amazon Web Services Identity and Access Management (AWS IAM)
Hands-on Challenge: Using Amazon Web Services Identity and Access Management (AWS IAM)
Solution: Using Amazon Web Services Identity and Access Management (AWS IAM)
Firewalls in Amazon Web Services (AWS)
Amazon Web Services Web Application Firewall (AWS WAF) and Other Tools
Amazon Web Services Key Management Service (AWS KMS)
Sample Questions

Cost-optimized Architectures:
Introduction
Amazon Web Services (AWS) Organizations
Billing Alarms
Cost-Effective Computer and Database (DB)
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Instance Purchase Options
Cost-optimized Network Architectures
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Storage Classes
Sample Questions
Next Steps