دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کار با AWS AppSync به همراه React, GraphQL

دانلود Udemy AWS AppSync & Amplify with React & GraphQL – Complete Guide

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این دوره آموزشی قدم به قدم با AWS AppSync آشنا شده و یاد می گیرید که چطور کدنویسی آن را با React, GraphQL تجربه و تمرین کنید.

عنوان اصلی : AWS AppSync & Amplify with React & GraphQL - Complete Guide

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 11 ساعت و 11 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Instructors Introductions
What You'll Build in This Course - Blop App Demo
What You'll Learn in This Course
Course Structure

Code Download :
Code Download

What's AWS AppSync and Amplify :
What's AWS AppSync
What's Amplify (CLI)

Development Environment Setup :
Installing Development Tools
VSCode Basics
Creating Your AWS Account
Installing and Configuring AWS Amplify CLI
Resources

(OPTIONAL) - Fundamentals of GraphQL - Create Your Own GraphQL API's :
Why GraphQL - Motivation
Who Created GraphQL and Why
GraphQL Overview and Graph Theory
GraphiQL Demo
Setting Up Our First GraphQL Project - Part 1
Importing Express and Creating the App
Installing GraphQL Express Modules and Setup
Creating and Understanding GraphQL Schemas
RootQuery - Running Queries in GraphiQL
Returning Data in the Resolver Function
Adding a Hobby Type and RootType Field
Finish Adding a Post Type
Adding Relationships Between our Types
Showing a User Related to a Post
Showing User Related to a Hobby
Adding the Fields Posts Query
Adding the Hobbies Field Query
Introduction to Mutations - Presentation
Creating User Mutation
Creating Post Mutation
Create Hobby Mutation
Adding Posts Query
Posts and Hobbies Queries
Scalar Types
Scalar Types and Object Types
Non Nullable Field Types
Intro to Mongo DB VS RDBMS
Creating MLab Account
Installing Mongoose Package and Connecting to Remote Database
Creating Mongoose Models - User
Finalizing the Creation of Models and Requiring Them
Saving a User
Storing Data to Our Database - Final
Getting a User By ID
Post and Retrieving data - Final
CORS and Adding NonNulls to Required Field
Updating User
Updating Post and Hobby
Removing a User
Remove Operation - Final
Deploying to Remove Server - Heroku
Deploying Our Node.Js App to Heroku - Complete Guide
Using Prisma Playground
Note on Apollo Codegen!

The AppSync API Console :
AWS AppSync API Console - Creating an API - Introduction
AWS AppSync API Console - DynamoDb and AddPost Mutation
AWS AppSync API Console - Update and Delete
AWS AppSync API Console - Docs and Root Types
System Overview Architecture - Presentation
AWS AppSync API Console - Resolvers Overview
Final Thoughts on AWS AppSync API Console

Building A Blog App Using Amplify CLI, AppSync and React JS :
Creating Our React App
Setting Up Our API with Amplify Init
Code You Need for the Next Lecture
Creating Amplify CLI and Creating Backend API
Adding Amplify Modules and Configuring our Frontend App
Logging Data From AppSync
Showing Posts on Our Page ( User Interface )
Finalizing Our Post User Interface

Building A Blog App - Posting Data from the App :
App Form
Sending Posts to Backend AWS DynamoDb
Adding onCreate Subscription and Refreshing UI with Posts Automatically

AWS Amplify Auth Module :
Adding Auth Module to Our App
Amazong Cognito - User Pool
Creating New Users and Login With Auth
Resources

Editing and Deleting Users and Posts :
Deleting Posts Using onDeleteListener Subscription
Updating a Post - Part 1
Updating Post Without Subscription - Part 2
Update Post With Subscription
Resources - AWS AppSync Subscriptions

Creating Comments :
Create Post Comments - Introduction
Setting Up Comment Post to be Shown
Updating the ListPost Query and Showing Comments

IMPORTANT - AppSync API Key Expired and How to Fix the Issue :
FIX - Expired API and How to Fix it

Adding Like to Our Posts :
Setup Like Post Logic
Liking and Showing the Like
Monitoring Who Can Like, Delete and Edit a Post
Showing Users Who Liked a Post - Part 1
Showing Users Who Liked a Post in a Popup Window
Testing the Like Feature in Our App
Publishing Our App to S3 Bucket

Next Steps :
Next Steps
THANK YOU!
Bonus Lecture: Special discounts for our other courses

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 11 ساعت و 11 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy