دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کامل زی براش ( ZBrush )

دانلود ArtStation Intro to ZBrush Complete

11,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
11000 تومان9900 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم استفاده حرفه ای از همه امکانات و ابزارهای نرم افزار ZBrush را یاد گرفته و تمرین و تجربه خواهید کرد.

عنوان اصلی : Intro to ZBrush Complete

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی ArtStation است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 16 ساعت و 42 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 - Intro
2 - Interface Basics
3 - Startup Docs, Materials, Menus & Docking
4 - Navigation
5 - Primitives
6 - Undos
7 - Orienting In 3D Space
8 - Basic Brush Functionality
9 - Blocking Out A Skull
10 - Dynamesh Basics
11 - Lightbox
12 - Local Transformation
13 - Quick Save And Recovered Files
14 - Sculpting And Saving Variants
1 - Intro
2 - Dynamesh Boolean And Groups
3 - Panel Loops
4 - Organic ZRemesh
5 - Controlling ZRemesh
6 - Surface Noise Basics
7 - Noise Maker
8 - Texturing A Basketball
9 - Surface Noise Extras
10 - Outro-2
1 - Intro
2 - Brute Forcing A Complex Shape
3 - Zsphere Topology
4 - Finishing The Headphones
5 - Zsphere Zremesher Cleanup
6 - Adding An External Shoe File
7 - Outro
1 - Intro
2 - Move Multiple Posing
3 - ZSphere Rig Posing
4 - Transpose Master
5 - Final Pose And Cleanup
6 - Render Passes In Zbrush
7 - Photoshop Composite
8 - Turntable Video
9 - Keyshot Rendering
10 - Stylized Render Files
11 - Outro
1 - Intro
2 - Custom Interface
3 - Custom Menu
4 - Subtool
5 - Deflated Subtool Buildup
6 - Intermediate Brush Settings
7 - Blocking Out A Head
8 - More Subtool Functionality
9 - Dynamesh Scale And Resolution
10 - Gizmo Fundamentals
11 - Mask Pen And Gizmo Pivots
12 - Mask Strokes
13 - Brush Strokes
14 - Outro
1 - Intro
2 - Mask And Gizmo
3 - Smooth Brush Modifier
4 - Sculpting Muscle Striations
5 - Sculptris Pro Body Blockout
6 - ZSphere Body Blockbody
7 - ZSketch Body Blockout
8 - ZSphere Armature
9 - Visibility Modifiers
10 - ZSphere Connector Mesh
11 - Custom Imm Brush
12 - Extracting Imm Meshes
13 - Move Auto Mask
14 - Gizmo Move Multiple
15 - Blockout Body Refine
16 - Conclusion
1 - Intro
2 - Shorts Blockout Techniques
3 - Backface Masking
4 - Dynamic Brush Settings
5 - Freeze Subdivisions
6 - Socks Blockout
7 - Slice Modifiers
8 - Clip And Trim
9 - More Modifier Settings
10 - ZRemesh Accessories
11 - Clothing Blockout
12 - Eyelids
13 - Outro
1 - Intro
2 - Sculpt And Fibermesh Hair Techniques
3 - Topology Brush - Bandaids
4 - Hair Sculpting
5 - Curve Brush Basics
6 - Custom Curve Brushes
7 - Mixing Curve And Insert Brushes
8 - Bend Curve
9 - More Curve Brushes Functionality
10 - Hair Techniques Recap
11 - Hpolish And Trimdynamic
12 - More Hard Surface Brushes
13 - Outro
1 - Intro
2 - Eyelid Blockout
3 - Evaluating Forms With Lighting
4 - Matching Reference With Spotlight
5 - Integrating Eyelids
6 - Seperating Dynamesh Pieces
7 - Shadowbox
8 - Polypainting Basics
9 - Glass Frames Blockout
10 - Dynamic Subdiv And Control Loops
11 - Bevel Techniques
12 - Zmodeler Basics
13 - Box Modeling Glasses Arms
14 - Finishing And Fitting Glasses
15 - Outro
1 - Intro
2 - Marvelous Desginer Basics
3 - Marvelous Desginer Adding Shorts And Exporting
4 - Importing And Scaling Marvelous Designer Assets
5 - Adding Thickness To Clothing Meshes
6 - Adding Modeled Detail To Clothing Meshes
7 - Rebuild Shorts
8 - Outro
1 - Intro
2 - Creating And Modifying Alphas
3 - Creating Roll Alphas
4 - Chisel Brush
5 - Polypainting
6 - Polypainting And Materials Pater 1
7 - Polypainting And Materials Pater 2
8 - Folder Organization
9 - Outro
1 - Intro
2 - QGrid
3 - Box Modeling
4 - Refining Your Box Modeling
5 - Zremesher And Box Modeling
6 - Boolean Basics
7 - Hard Surface ZRemesh
8 - Mesh Fusion
9 - Outro

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 16 ساعت و 42 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی ArtStation