دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی پروژه های هوش مصنوعی در زبان Python

دانلود Udemy Artificial Intelligence In Python: Build 6 AI Projects

25,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با هوش مصنوعی در زبان Python یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Artificial Intelligence In Python: Build 6 AI Projects

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 5 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 20 ساعت و 53 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Python Fundamentals:
چرا باید پایتون را یاد بگیرید؟
نصب نوت بوک Python و Jupyter
درک رابط نوت بوک Jupyter
کنوانسیون نامگذاری برای متغیرها
ساخته شده در انواع داده ها و نوع ریخته گری
محدوده متغیرها
q و a
مسابقه بر روی متغیرها و انواع داده ها
راه حل مسابقه
برای حمایت شما متشکرم
اپراتورهای حسابداری و تخصیص
اپراتورهای مقایسه، منطقی و بیتی
اپراتورهای هویت و عضویت
مسابقه در اپراتورها
راه حل مسابقه
رشته قالب بندی
روش های رشته
ورودی کاربر
مسابقه بر روی رشته ها
راه حل مسابقه
if، elif، و دیگری
برای و در حالی که
شکستن و ادامه
مسابقه بر روی حلقه ها و شرایط شرطی
راه حل مسابقه
پایتون برای تجزیه و تحلیل داده ها:
تفاوت بین لیست ها و tuples
عملیات در لیست ها
عملیات در Tuples
مسابقه در لیست ها و tuples
راه حل مسابقه
مقدمه ای بر لغت نامه ها
عملیات در لغت نامه ها
لغت نامه های Nested
مقدمه ای بر مجموعه
عملیات تنظیم
مسابقه بر روی مجموعه ها و واژه نامه ها
راه حل مسابقه
معرفی به پشته ها و صف ها
اجرای پشته ها و صف ها با استفاده از لیست ها
پیاده سازی پشته ها و صف ها با استفاده از Deque
مسابقه بر روی پشته ها و صف ها
راه حل مسابقه
پیچیدگی زمان
جستجوی خطی
جستجوی باینری
حباب مرتب سازی
مرتب سازی و انتخاب انتخاب
ادغام مرتب سازی
مسابقه در جستجو، مرتب سازی و پیچیدگی زمان
راه حل مسابقه
Python توابع عمیق شیرجه:
معرفی به توابع
پارامترهای پیش فرض در توابع
استدلال های موقعیتی
استدلال کلید واژه
ماژول های پایتون
مسابقه در مقدمه ای بر توابع
راه حل مسابقه
توابع لامبدا
فیلتر، نقشه، و توابع ZIP
لیست، تنظیم، و درک فرهنگ لغت
مسابقه در توابع ناشناس
راه حل مسابقه
مقدمه ای بر توابع جمع آوری شده
معرفی توابع تحلیلی
مسابقه در توابع ساخته شده است
راه حل مسابقه
حل مشکل فاکتوریل با استفاده از بازگشت
حل مشکل فیبوناچی با استفاده از بازگشت
مسابقه در حال بازگشت
راه حل مسابقه
معرفی به کلاس ها و اشیاء
ارث
Encapsulation
پلی مورفیسم
مسابقه در کلاس ها و اشیاء
راه حل مسابقه
پایتون برای علم اطلاعات:
مقدمه ای بر DateTime
کلاس تاریخ و زمان
کلاس DateTime
کلاس Timedelta
مسابقه در تاریخ و زمان
راه حل مسابقه
شخصیت های متا برای عبارات منظم
توابع ساخته شده در عبارات منظم
کاراکترهای ویژه برای عبارات منظم
مجموعه ای برای عبارات منظم
مسابقه در عبارات منظم
راه حل مسابقه
ایجاد آرایه با استفاده از numpy
عملیات ریاضی با استفاده از numpy
توابع ساخته شده در numpy
مسابقه در مقدمه ای بر numpy
راه حل مسابقه
خواندن مجموعه داده ها با استفاده از پانداها
نقشه برداری داده ها در پانداها
نمایه سازی، انتخاب و فیلتر کردن داده ها با استفاده از پانداها
ادغام و تلفیق داده ها
Lambda، نقشه، و اعمال توابع
مسابقه در مقدمه به پانداها
راه حل مسابقه
تمیز کردن داده ها:
علل و تاثیر ارزش های گم شده
انواع ارزش های گم شده
هنگامی که ما باید ارزش های گم شده را حذف کنیم
مقادیر گمشده با منطق کسب و کار
مقادیر گمشده با میانگین / متوسط ​​/ حالت
مقادیر گمشده در یک سناریوی زمان واقعی
مسابقه در مقادیر گمشده
راه حل مسابقه
چطور میتواند برای مدل های یادگیری ماشین مضر باشد
پیدا کردن حذف از داده ها
استفاده از Winsorization برای مقابله با غلط
حذف و محدود کردن مناطق
برخورد با بی نظیر در یک سناریوی دنیای واقعی
مسابقه بر روی رفتارهای غیر منتظره
راه حل مسابقه
مقدمه ای بر Reindex، Set_index، Reset_index و Sort_index توابع
مقدمه ای برای جایگزینی و عملکرد سطح پایین
مقدمه ای بر تقسیم و عملکرد نوار
معرفی به پشته، و توابع Unstack
مقدمه ای بر توابع ذوب، منفجر شده و فشار دادن
تمیز کردن داده ها در مجموعه داده های بزرگ مارت
تمیز کردن داده ها در مجموعه داده های فیلم
تمیز کردن داده ها در مجموعه داده های مسکن ملبورن
تمیز کردن داده ها در مجموعه داده های Naukri
پردازش داده ها:
انواع تکنیک های رمزگذاری
برچسب گذاری برچسب
نقشه برداری ویژگی برای متغیرهای مرجع
رمزگذاری Onehot
رمزگذاری باینری و پایه
میانگین و فرکانس رمزگذاری
مسابقه در برخورد با داده های طبقه بندی شده
راه حل مسابقه
معرفی به تقسیم و توزیع نرمال
تحول ریشه مربع و مکعب
ورود به سیستم
Transformation Boxcox
مسابقه بر روی تحول داده ها
راه حل مسابقه
قطار، آزمون و اعتبار سنجی
استاندارد سازی و عادی سازی
مسابقه در تقسیم داده ها و مقیاس پذیری ویژگی
راه حل مسابقه
مقدمه ای به m


Python Fundamentals :
Why should you learn Python?
Installing Python and Jupyter Notebook
Understanding the Interface of Jupyter Notebook
Naming Convention for variables
Built in Data Types and Type Casting
Scope of Variables
Q and A
Quiz on Variables and Data Types
Quiz Solution
Thanks for your Support
Arithmetic and Assignment Operators
Comparison, Logical, and Bitwise Operators
Identity and Membership Operators
Quiz on Operators
Quiz Solution
String Formatting
String Methods
User Input
Quiz on Strings
Quiz Solution
If, elif, and else
For and While
Break and Continue
Quiz on Loops and conditionals
Quiz Solution

Python for Data Analysis :
Differences between Lists and Tuples
Operations on Lists
Operations on Tuples
Quiz on Lists and Tuples
Quiz Solution
Introduction to Dictionaries
Operations on Dictionaries
Nested Dictionaries
Introduction to Sets
Set Operations
Quiz on Sets and Dictionaries
Quiz Solution
Introduction to Stacks and Queues
Implementing Stacks and Queues using Lists
Implementing Stacks and Queues using Deque
Quiz on Stacks and Queues
Quiz Solution
Time Complexity
Linear Search
Binary Search
Bubble Sort
Insertion and Selection Sort
Merge Sort
Quiz on Searching, Sorting, and Time Complexity
Quiz Solution

Python Functions Deep Dive :
Introduction to Functions
Default Parameters in Functions
Positional Arguments
Keyword Arguments
Python Modules
Quiz on Introduction to Functions
Quiz Solution
Lambda Functions
Filter, Map, and Zip Functions
List, set, and Dictionary Comprehensions
Quiz on Anonymous Functions
Quiz Solution
Introduction to Aggregate Functions
Introduction to Analytical Functions
Quiz on In Built Functions
Quiz Solution
Solving the Factorial Problem using Recursion
Solving the Fibonacci Problem using Recursion
Quiz on Recursions
Quiz Solution
Introduction to Classes and Objects
Inheritance
Encapsulation
Polymorphism
Quiz on Classes and Objects
Quiz Solution

Python for Data Science :
Introduction to datetime
The date and time class
The datetime class
The timedelta class
Quiz on Dates and Times
Quiz Solution
Meta Characters for Regular Expressions
Built-in Functions for Regular Expressions
Special Characters for Regular Expressions
Sets for Regular Expressions
Quiz on Regular Expressions
Quiz Solution
Array Creation using Numpy
Mathematical Operations using Numpy
Built-in Functions in Numpy
Quiz on Introduction to Numpy
Quiz Solution
Reading Datasets using Pandas
Plotting Data in Pandas
Indexing, Selecting, and Filtering Data using Pandas
Merging and Concatenating DataFrames
Lambda, Map, and Apply Functions
Quiz on Introduction to Pandas
Quiz Solution

Data Cleaning :
Causes and Impact of Missing Values
Types of Missing Values
When should we delete the missing values
Imputing missing values with the business logic
Imputing missing values with Mean/Median/Mode
Imputing missing values in a real-time scenario
Quiz on Missing Values Imputation
Quiz Solution
How outliers can be harmful for machine learning models
Finding out outliers from the data
Using Winsorization to deal with outliers
Deleting and Capping the outliers
Dealing with outliers in a real-world scenario
Quiz on Outliers Treatment
Quiz Solution
Introduction to reindex, set_index, reset_index, and sort_index Functions
Introduction to Replace and Drop level Function
Introduction to Split and Strip Function
Introduction to Stack, and Unstack Functions
Introduction to Melt, Explode, and Squeeze Functions
Data Cleaning on Big Mart Dataset
Data Cleaning on Movie Dataset
Data Cleaning on Melbourne Housing Dataset
Data Cleaning on Naukri Dataset

Data Processing :
Types of Encoding Techniques
Label Encoding
Feature Mapping for Ordinal Variables
OneHot Encoding
Binary and BaseN Encoding
Mean and Frequency Encoding
Quiz on Dealing with Categorical data
Quiz Solution
Introduction to Skewness and Normal Distribution
Square and Cube Root Transformation
Log Transformation
BoxCox transformation
Quiz on Data Transformation
Quiz Solution
Train, Test and Validation Split
Standardization and Normalization
Quiz on Data Splitting and Feature Scaling
Quiz Solution

Introduction to Machine Learning :
How Industries are using Machine learning
Supervised Vs Unsupervised Techniques
Classification Vs Regression
Quiz on Introduction to Machine Learning
Quiz Solution

Modelling with Linear Regression :
Introduction to Linear Regression
Implementing Linear Regression using Sklearn
Feature Selection using RFECV
Data Transformation with Linear Regression
Applying Cross Validation
Analyzing the performance of Regression models
R2 score and adjusted R2 score intuition
MAE, RMSE, R2 and Adjusted R2 in code
Applying real time prediction on our model
Industry relevance of linear regression
Quiz on Modelling with Linear Regression
Quiz Solution

Regularization Techniques :
What is Regularizationa and why is it important?
Getting the intuition of Lasso, Ridge and Elastic Net
Understanding when to apply Lasso, Ridge and Elastic Net
Applying Lasso, Ridge and Elastic Net in sklearn
Quiz on Regularization Techniques
Quiz Solution

Modelling with Logistic Regression :
Introduction to Logistic Regression
Implementing Logistic Regression using Sklearn
Feature Selection using RFECV
Hyperparameter tuning using Grid search
Applying Cross Validation
How to analyze performance of a classification model
Using accuracy score to analyze the performance of model
Using ROC-AUC score to analyze the performance of model
Real time prediction using logistic regression
Industry Relevance of Logistic Regression
Quiz on Modelling with Logistic Regression
Quiz Solution

Other classification models :
Introduction to Support Vector machines
The kermel trick for support vector machine
Implementing support vector machine using sklearn
Introduction to K nearest neighbors
Implementing KNN using Sklearn
Introduction to Naive Bayes
Implementing Naive Bayes using sklearn
When should we apply SVM, KNN and Naive bayes
Quiz on Other classification models
Quiz Solution

Tree Based Models :
Intuition for decision trees
Attribute selection method- Gini Index and Entropy
Advantages and Issues with Decision trees
Implementing Decision tree using Sklearn
Understanding the concept of Bagging
Introduction to Random forest
Understanding the parameters of Random forest
Implementing random forest using Sklearn
Quiz on Tree based models

Introduction to NLP :
What is NLP?
Why should you learn NLP
Applications of NLP
Steps to solve NLP Problems
Introduction to Text Processing
Popular Libraries used for NLP
Quiz on Introduction to NLP
Quiz Solution

Feature Engineering for NLP :
Introduction to Feature Engineering
Reading and Summarizing the Text Data
Finding the Length, Polarity and Subjectivity
Finding the Words, Characters, and Punctuation Count
Counting Nouns and Verbs in the Text
Counting Adjectives, Adverb, and Pronouns
Quiz on Feature Engineering for NLP
Quiz Solution
Data Cleaning for NLP
Why Is it so Necessary to Clean the Data?
Removing Punctuations and Numbers
Performing Tokenization
Removing Special and accented Characters
Introduction to Stop words
Stemming and Lemmatization
Quiz on Data Cleaning for NLP
Quiz Solution

Feature Extraction for NLP :
What is Feature Extraction?
Introduction to Bag of Words
Introduction to TFIDF
Implementing bag of Words and TFIDF
Introduction to N Grams Analysis
Implementing N Grams Analysis
Quiz on Feature Extraction for NLP
Quiz Solution

Data Visualization for NLP :
Importance of Data Visualization in NLP
Visualizing Polarity and Subjectivity
Part-of-Speech Tagging
Visualizing Most Frequent Words
Visualizing N-Grams
Introduction to Words Cloud
Quiz on Data Visualization for NLP
Quiz Solution
Text Classification using ML
What is Text Classification?
Applications for Text Classification
Best Models for Text Classification
Implementing a Naive Bayes Classifier
Implementing a SVM Classifier
More Things to Try
Quiz on Text Classification using ML
Quiz Solution

Introduction To Neural Network :
Path to Deep Learning
Introduction to Neural Networks
Introduction to Activation functions
Sigmoid and Tanh Activation Functions
Relu, and Leaky Relu, Activation Functions
When to use Sigmoid and Softmax
Introduction to Gradient Descent
Batch vs Stochastic Gradient Descent
Introduction to Optimizers
Dropout and why do we need it
Hyper parameter Tuning in Neural Networks
Introduction to Batch Normalization
Introduction to Tensorflow 2.0 Part 1
Introduction to Tensorflow 2.0 Part 2
Implementing a basic neural network
Improving a Neural network
Quiz on Introduction To Neural Network

Introduction to Convolution Neural Network :
Introduction to Convolution Neural Network
Convolution Operation in CNN
Padding and Pooling
Data Augmentation
Understanding CNN end to end
Implementing Data Processing on Image Data
Implementing CNN using Tensorflow
Introduction to CNN Architectures
Introduction to Transfer Learning
Implementing ResNet and Inception Network
Industry relevance
Quiz on Introduction to Convolution Neural Network

Introduction to Recurrent Neural Network :
Introduction to RNN
Implementing RNN using Tensorflow
Vanishing and Exploding Gradients
Introduction to LSTMs
Implementing GRU and LSTM using Tensorflow
Introduction to Bidirectional Networks
Implementing BiGRU and BiLSTM
Industry relevance of RNNs
Sentiment Analysis
Setting up the Environment
Understanding the problem statement
Scraping Data from Social Media Websites
Cleaning the data
Creating a Sentiment Analyzer Engine
Visualizing results
Major Takeaways
Quiz on Sentiment Analysis

Drug Prescription :
Setting up the Environment
Understanding the Dataset
Understanding the Problem Statement
Summarizing the Dataset
Unveiling Hidden Patterns from the Dataset
Cleaning the Reviews
Calculating Sentiment from Reviews
Calculating Effectiveness and Usefulness of Drugs
Analysing the Medical Conditions
Finding Most Useful and Useful Drugs for each Condition
Quiz on Drug Prescription

Detecting Pneumonia :
Understanding the Dataset
Understanding the Problem Statement
Setting up environment
Getting and Parsing Dataset
Loading and Transforming Image Data
Creating a Tensorflow Dataset Object
Introduction to ResNet
Building a Tensorflow Model
Understanding Model Checkpoints
Training the Model
Interpreting the Results
Saving the Trained Model
Evaluating the Model on Test Data
More things to Try
Summary
Quiz on Detecting Pneumonia

Stock Market Prediction :
Understanding the Stock Market
Understanding the problem Statement
Setting up the Environment
Fetching the Stock Market Data
Understanding the Stock Market Data
Understanding the Trends within the Data
Processing the stock Market Data
Forecasting with LSTMs
Visualizing predictions
Scraping Extra Features for Modelling
Re-Training the LSTMs
Possible Improvements
Quiz on Stock Market Prediction

Fruits Recognition :
Understanding the Dataset
Understanding the Problem Statement
Setting up the Environment
Processing the Image Data
Applying Data Augmentation
Trying Different Models
Evaluating Model on the Test Data
Real Time Prediction using CNN Models
Summary
Quiz on Fruits Recognition

Face Expression Recognizer :
Understanding the Problem Statement
Understanding the Dataset
Setting up the Environment
Parsing Image Dataset
Loading and Augmenting Image Data
Training the Model
Evaluating Model and Saving Objects
Setting up local environment
Using Tensorflow and OpenCV for realtime prediction - Part - 1
Using Tensorflow and OpenCV for Realtime prediction - Part - 2
Project Summary
Quiz on Face Expression Recognizer