دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل یادگیری ماشینی در زبان های Java, Kotlin

دانلود Udemy Android Machine Learning with TensorFlow lite in Java/Kotlin

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با برنامه نویسی اندروید با جاوا و کاتلین یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Android Machine Learning with TensorFlow lite in Java/Kotlin

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction and course Overview

Setting up the environment :
Setting up the environment
Installing Tensorflow
Jupyter Notebook Introduction

Learning Python :
Android ML: Python Introduction and data types
Android ML: Python Lists
Android ML: Python List Functions
Android ML: Python dictionary and tuples
Android ML: Python Loops and conditional statements
Android ML: Python File handling

Data Science Libraries :
Android ML: Numpy Introduction and arrays
Android ML: Numpy functions
Android ML: Numpy Operators
Android ML: Pandas Introduction
Android ML: Pandas reading files and handling missing values
Android ML: Matplotlib introduction
Android ML: Matplotlib dealing with images

Machine Learning and Deep Learning :
Android ML: Machine Learning, Classification and Regression
Android ML: Unsupervised, Reinforcement Learning
Android ML: Deep Learning
Android ML: Deep Learning Part 2
Basic Concepts Part 1
Basic Concepts Part 2

Tensorflow :
Android ML: Tensorflow Introduction
Android ML: Tensorflow Constants and shaping
Android ML: Tensorflow rank and numpy
Android ML: Tensorflow Matrix multiplication and Ragged Tensors
Android ML: Tensorflow Operations
Android ML: Generating Random Values
Android ML: Saving Variables using Checkpoints

Training First model and creating Android Application :
Creating and training first ML model for android
Java: Creating Android Application for the Machine learning model
Java: Testing Machine learning based Android Applications
Kotlin: Creating Android Application for the model

Concrete function and Saved model examples :
Android Tensorflow lite Concrete Function Example
Android Tensorflow lite Saved Model Example

Predicting Fuel Efficiency of automobiles :
Android ML: Loading data and preprocessing
Android ML: One Hot Encoding
Android ML: Normalizing data and training model
Android ML Java: Fuel Efficiency Android Application Part 1
Android ML Java: Fuel Efficiency Application Part 2
Android ML Kotlin: Fuel Efficiency Application
Android ML: Testing Fuel Efficiency prediction Application

Handwritten digits recognition application :
Android ML: Loading the dataset
Android ML: Matplotlib and normalizing data
Android ML: Training digit recognition model
Android ML: Evaluating model and creating tflite file
Android ML: Digit Recognizer Application 1
Android ML: Digit Recognizer Application Part 2
Android ML: Digit Recognizer Application Part 3
Android ML: Testing digit recognition Application
Kotlin: Digit Recognizer Android Application

Recognition Section :
Android ML: Transfer Learning
Android ML: Google Colab
Android ML: Flower Recognition loading data set
Android ML: Flower Recognition Training and evaluating model
Android ML: Flower Recognition Detailed Process
Android ML: Flower Recognition model
Android ML: Evaluating tflite model

Cats and Dogs Classification :
Android ML: Train cats and dogs model
Android ML Java: Build Cats and dogs classification Application
Android ML Kotlin: Build Cats and dogs classification Application

Rock Paper and Scissors Problem :
Android ML: Training rock paper scissors model
Android ML Java: Rock Paper and Scissor Android Application
Android ML Kotlin: Rock Paper and Scissor Android Application

Practice Activity 1 Predict Fitness of a Person :
Android ML: Introduction
Android ML: Fitness Practice Activity 1 Part 1
Android ML: Fitness Practice Activity 1 Part 2
Android ML: Fitness Practice Activity 1 Part 3
Android ML: Fitness Practice Activity 1 Part 4
Android ML: Fitness Practice Activity 1 Solution
Android ML: Fitness Practice Activity 1 Application 1
Android ML: Fitness Practice Activity 1 Application 2

Practice Activity 2 Human and Horses :
Android ML: Human and horses Assignment
Android ML: Training Human and Horses model
Android ML Java: Build Human and Horses classification Application
Android ML Kotlin: Build Human and Horses classification Application

Bonus :
Android ML: Working with images Part 1
Android ML: Working with images Part 2
Android ML: Working with CSV