وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Algo Trading with Python – Build 4 Stock Trading Bots

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Required Materials
 • 2. Setup
 • 3. Course Overview
 • 4. How to Succeed in this Course

 • 2. Finviz - Build a Technical Stock Screener with Python
 • 1. What is Finviz
 • 2. How to install Finviz from PyPi
 • 3. Finviz Usage
 • 4. Make a Technical Stock Screener with Finviz
 • 5. Make a Technical Stock Screener with Python

 • 3. Yahoo Finance - Getting Data to use in the Algo
 • 1. Yahoo Finance Overview
 • 2. Getting Data with Yahoo Finance
 • 3. Yahoo Finance Time Frames
 • 4. Yahoo Finance Time Periods

 • 4. Pandas-TA - Getting Technical Analysis Indicators to create buy and sell signals
 • 1. What is Pandas-TA
 • 2. Installing Pandas-TA
 • 3. MACD Indicator
 • 4. VWAP Indicator
 • 5. RSI Indicator

 • 5. Alpaca-py - Our beloved Retail Algo Investor Broker
 • 1. What is Alpaca-py
 • 2. Installing Alpaca-py
 • 3. Paper vs Live Keys
 • 4. Market Order Buy Sell
 • 5. Limit Order Buy Sell
 • 6. Get Account Balance with Alpaca-py
 • 7. Cancelling Orders with Alpaca-py
 • 8. Day Trading Protection with Alpaca.Markets

 • 6. Heroku Scheduler - How to run Jobs with Python Scripts in the Cloud
 • 1. What is Heroku Scheduler
 • 2. How to add Heroku Scheduler to Heroku
 • 3. Scheduling Jobs with Heroku Scheduler
 • 4. Explaining the Heroku Logs Panel

 • 7. Build a Stock Trading Algo from Scratch
 • 1. Introduction to this section
 • 2. Getting Data from Finviz
 • 3. Getting Data from Yahoo Finance
 • 4. Make Technical Indicators with Pandas-TA
 • 5. Decide Buying Factors with TA Indicators
 • 6. Buy Stock with Alpaca-py
 • 7. Checking Function Build
 • 8. Requirements.txt Creation
 • 9. Deploy.sh Script
 • 10. Heroku Environment Variables
 • 11. Deploy to Heroku with CLI
 • 12. Making Heroku Scheduler Jobs

 • 8. Conclusion
 • 1. Paper vs Live Trading Accounts
 • 2. Thanks and Bye!
 • 3. Youtube Link
 • 4. Where to Go From Here

 • 9. Bonus Content
 • 1. Close Postion with Alpaca
 • 2. Bear Market Bot
 • 3. Bitcoin Short Bot
 • 4. Top Losers Bot
 • 5. Tax Documents with Alpaca
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8007
  حجم: 1991 مگابایت
  مدت زمان: 204 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید