دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل و حرفه ای Adobe Creative Cloud 2020

دانلود Udemy Adobe Creative Cloud 2020 Master Course

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ادوبی کریتیو کلود یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Adobe Creative Cloud 2020 Master Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 44 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Overview

Plans & Pricing :
Overview
Individuals
Business
Students & Teachers
Schools & Universities

Account Setup :
Setup Creative Cloud Account
Download Creative Cloud App
Install Creative Cloud App

Your Work :
Overview
Libraries
Cloud Documents
Your Work Links

Discover :
Overview
Edit Preferences

Apps :
Overview
All Apps
Updates
Desktop
Mobile
Web

Categories :
Overview
Photography
Design & Layout
Video & Motion
Illustration
UI & UX
Acrobat & PDF
3D & AR
Social Media
Beta Apps

Resource Links :
Overview
Stock
Fonts
Behance
Tutorials
Support Community

Preferences :
Overview
General
Apps
Syncing
Notifications
Services

Creative Cloud Web :
Overview
Profile
Plans
Notifications
Get Help
Install App
Overview
Install App
Uninstall App

Adobe Photoshop CC 2020 :
Install Adobe Photoshop CC 2020
Welcome Page Overview
Home
Learn
Lightroom Photos
Cloud Documents
Deleted
Create New
Open
What's New
Overview - Preferences
General
Interface
Workspace
Tools
History Log
File Handling
Export
Performance
Scratch Disks
Cursors
Transparency & Gamut
Units & Rules
Guides, Grid & Slices
Plug-ins
Type
3D
Enhanced Controls
Product Improvement
Overview - Main Menu
File
Edit
Image
Layer
Type
Select
Filter
3D
View
Window
Help
Tools Overview
Move Tool
Rectangle Marquee Tool
Lasso Tool
Object Selection Tool
Crop Tool
Frame Tool
Eye Dropper Tool
Spot Healing Brush
Brush Tool
Clone Stamp Tool
History Brush Tool
Eraser Tool
Paint Bucket Tool
Blur Tool
Dodge Tool
Pen Tool
Type Tool
Path Selection Tool
Rectangle Tool
Hand Tool
Zoom Tool
Edit Toolbar
Set Foreground Color
Set Background Color

Adobe Illustrator CC 2020 :
Install Adobe Illustrator CC 2020
Overview - Welcome Page
Home
Learn
Cloud Documents
Deleted
Create New
Open
What's New
Overview - Preferences
General
Select & Anchor Display
Type
Units
Guides & Grid
Smart Guides
Slices
Hyphenation
Plug-ins & Scratch Disks
User Interface
Performance
File Handling & Clipboard
Appearance of Black
Devices
Overview - Main Menu
File
Edit
Object
Type
Select
Effect
View
Window
Help
Overview - Tools
Selection Tool
Direct Selection Tool
Pen Tool
Curvature Tool
Rectangle Tool
Paint Brush Tool
Type Tool
Rotate Tool
Eraser Tool
Shape Builder Tool
Gradient Tool
Eyedropper Tool
Width Tool
Blend Tool
Artboard Tool
Zoom Tool
Set Fill
Set Stroke
Color
Gradient
None
Drawing Modes
Change Screen Mode
Edit Toolbar

Adobe Premiere Pro CC 2020 :
Install Premiere Pro CC 2020
Overview - Welcome Page
Home
Learn
Sync Settings
New Project
Open Project
Open Premiere Rush project
New Team Project
Open Team Project
What's New
Overview - Preferences
General
Appearance
Audio
Audio Hardware
Auto Save
Capture
Collaboration
Control Surface
Device Control
Graphics
Labels
Media
Media Cache
Memory
Playback
Sync Settings
Timeline
Trim
Overview - Main Menu
File
Edit
Clip
Sequence
Markers
Graphics
View
Window
Help
Overview - Tools
Selection Tool
Track Select Forward Tool
Ripple Edit Tool
Razor Tool
Slip Tool
Pen Tool
Zoom Tool
Type Tool

Adobe After CC 2020 :
Install After Effects CC 2020
Overview - Welcome Page
Home
Learn
Sync Settings
New Project
Open Project
New Team Project
Open Team Project
What's New
Overview - Preferences
General
Display
Import
Output
Grids & Guides
Labels
Media & Disk Cache
Appearance
New Project
Auto-Save
Memory
Audio Hardware
Audio Output Mapping
Sync Settings
Type
Scripting & Expressions
Overview - Main Menu
File
Edit
Composition
Layer
Effect
Animation
View
Window
Help
Overview - Tools
Selection Tool
Hand Tool
Zoom Tool
Rotation Tool
Unified Camera Tool
Pan Behind Tool
Rectangle Tool
Pen Tool
Type Tool
Brush Tool
Clone Stamp Tool
Eraser Tool
Roto Brush Tool
Puppet Position Pin Tool

Adobe InDesign CC 2020 :
Install Adobe InDesign CC 2020
Overview - Welcome Page
Home
Learn
Create New
Open
What's New
Overview - Preferences
General
Interface
Type
Advanced Type
Composition
Units & Increments
Grids
Guides & Pasteboard
Dictionary
Spelling
Autocorrect
Notes
Track Changes
Story Editor Display
Display Performance
GPU Performance
Appearange of Black
File Handling
Clipboard Handling
Publish Online
Overview - Main Menu
File
Edit
Layout
Type
Object
Table
View
Window
Help
Overview - Tools
Selection Tool
Direct Selection Tool
Page Tool
Gap Tool
Content Collector Tool
Type Tool
Line Tool
Pen Tool
Pencil Tool
Rectangle Frame Tool
Rectangle Tool
Scissors Tool
Free Transform Tool
Gradient Swatch Tool
Gradient Feather Tool
Note Tool
Color Theme Tool
Hand Tool
Zoom Tool

Adobe Audition CC 2020 :
Install Adobe Audtion CC 2020
Overview - Preferences
General
Appearance
Audio Channel Mapping
Audio Hardware
Auto Save
Control Surface
Data
Effects
Media & Disk Cache
Memory
Markers & Metadata
Multitrack
Multitrack Clips
Playback and Recordings
Spectral Displays
Time Display
Video

Adobe Dreamweaver CC 2020 :
Install Adobe Dreamweaver CC 2020
Overview - Welcome Page
Home
Learn
Quick Start
Starter Templates
Create New
Open
Overview - Preferences
General
Accessibility
Code Format
Code Hints
Code Rewriting
Copy/Paste
CSS Styles
Extract
File Compare
File Type / Editors
Fonts
Git
Hightlighting
In-App Updates
Interface
Invisible Elements
Linting
New Document
New Feature Guides
PHP
Site
Sync Settings
W3C Validator
Window Sizes
Overview - Main Menu
File
Edit
View
Insert
Tools
Find
Site
Window
Help
Overview - Tools
Open Document
File Management
Live Code
Collapse Full Tag
Collapse Selection
Expand All
Select Parent Tag
Apply Comment
Remove Comment
Balance Braces
Indent Code
Outdent Code
Word Wrap
Show Code Navigator
Recent Snippets
Move or Convert CSS
Customize Toolbar

Adobe Animate CC 2020 :
Install Adobe Animate CC 2020
Overview - Welcome Page
Home
Learn
Create New
Open
What's New

Adobe XD CC 2020 :
Install Adobe XD CC 2020
Overview - Welcome Page
Home
Add-ons
Cloud Documents
Share with you
Manage Links
Deleted
Your Computer
What's New
Learn & Support
Provide Feedback
Overview - Main Menu
File
Edit
Object
Plugins
View
Window
Help
Overview - Tools
Select
Rectangle
Ellipse
Polygon
Line
Pen
Text
Artboard
Zoom
Assets
Layers
Plugins

Conclusion :
Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 14 ساعت و 44 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy