دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره موزیک سازی بوسیله Ableton Live 11

دانلود Udemy Ableton Live 11 – Music Production in Ableton Live

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ابلتون لایو یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Ableton Live 11 - Music Production in Ableton Live

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 20 ساعت و 40 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction and Getting Started :
Introduction - Part 1: Workflow - Session View + Arrangement View
Introduction - Part 2: Creating Clips
Introduction - Part 3: Basic Track Controls
Join the Official Student Group

Before we get Started - Ableton Live Information :
Before we Get Started - Ableton Live Editions
Before we Get Started - Ableton Live Packs

In-Depth Overview of Ableton Live and Making a Song :
Setting The Tempo of the Project
Audio Tracks
MIDI Tracks
Computer MIDI Keyboard
Setting up a MIDI Controller
The Basics of Writing MIDI
Writing in a New Part (velocity, scale)
How to Record MIDI into Clips
Grid Settings
Quantizing
Writing Drums - (Levels, Draw Tool, Saving)
Writing Drums - PT 2: Creating a Basic Trap Style Beat
MIDI Overdub Recording
Recording Quantization
Legato Feature - Kick + Bass
Organizing your Set
Global Quantization Menu
Building an Arrangement
Setting up to Record
How to Record Audio in Ableton Live 11
Basic Audio Editing - Part 1: Trimming Your Audio Clips
Basic Audio Editing - Part 2: Quantizing Audio
Walkthrough of Adding New Parts
How to Record into the Arrangement View
How to Move Clips into the Arrangement View
Essential Editing Features in the Arrangement View
Audio Editing Features - Fades, Time-stretching + Reversing
Finalizing Song Arrangement

Recording into the Arrangement View + Exporting :
Audio Setup Recap
How to Record Audio + MIDI into the Arrangement View
Punch Recording - Audio + MIDI
Loop Recording - MIDI
Loop Recording - Audio
How to use Take Lanes - Comping Audio (Live 11 New Feature)
Exporting your Song from Ableton Live

Brief Overview of Mixing :
Introduction to Mixing
Levels
Panning
Adding Audio Effects
Using Groups
Introduction to EQ
EQ Eight (Ableton Live Standard + Suite Only)
Compression - Part 1
Compression - Part 2
Sidechain Compression
Introduction to Mixing with EQ and Compression - Part 1
Introduction to Mixing with EQ and Compression - Part 2
Using The Default Reverb Send - A Brief Introduction

MIDI Effects :
Arpeggiator - Part 1: Introduction + Overview
Arpeggiator - Part 2: Style, Groove, Hold + Offset
Arpeggiator - Part 3: Rate, Gate + Retrigger
Arpeggiator - Part 4: Transpose + Velocity

Automation :
Automation - Part 1: Introduction
Automation - Part 2: Writing in + Editing Automation
Automation - Part 3: Automation Shapes
Automation - Part 4: Recording Automation in the Arrangement View
Automation - Part 5: Recording Automation with a MIDI Device
Automation - Part 6: Clip Automation
Automation - Part 7: Recording Automation into Clips
Modulation

Drum Rack Essentials :
Drum Rack - Part 1: Brief Overview
Drum Rack - Part 2: Building a Kit + Creating a Beat

Ableton Live Instruments :
Simpler - Introduction and Classic Mode
Simpler - 1 Shot Mode
Simpler - Slice Mode
Simpler - Global Controls and Tuning Samples
Simpler - Filter
Simpler - LFO
Simpler - Amp Envelope
Simpler - Amp Envelope Modes
Simpler - Pitch Envelope
Simpler - Filter Envelope
(Ableton Live Suite Only) Wavetable Overview - Part 1
(Ableton Live Suite Only) Wavetable Overview - Part 2

Tension Instrument (Ableton Live Suite Only) :
Tension Instrument - Part 1: Introduction + Brief Overview
Tension Instrument - Part 2: Create Pad Sound
Tension Instrument - Part 3: Create a Lead Sound
Tension Instrument - Part 4: Excitator Section
Tension Instrument - Part 5: Damper Section
Tension Instrument - Part 6: String Section
Tension Instrument - Part 7: Vibrato Section
Tension Instrument - Part 8: Termination + Pickup Position
Tension Instrument - Part 9: Body + Volume
Tension Instrument - Part 10: Filter, Envelope + LFO
Tension Instrument - Part 11: Global Settings

Collision Instrument (Ableton Live 11 Suite Only) :
Collision Instrument - Part 1: Introduction + Brief Overview
Collision Instrument - Part 2: How to Quickly Create Bell Preset
Collision Instrument - Part 3: Mallet + Noise Excitators
Collision Instrument - Part 4: Resonator Section
Collision Instrument - Part 5: LFO Section
Collision Instrument - Part 6: MIDI Tab
Collision Instrument - Part 7: Output Area

Warping Audio :
Warping - Part 1: Introduction + Quick Look
Warping - Part 2: Brief Overview of Warping
Warping - Part 3: Warp Modes - Beats
Warping - Part 4: Warp Modes - Tones
Warping - Part 5: Warp Modes - Texture
Warping - Part 6: Warp Modes - Re-Pitch
Warping - Part 7: Warp Modes - Complex + Complex Pro
Warping - Part 8: Warp Modes- Additional Features

Essential Audio Effects for Ableton Live 11 :
Redux Audio Effect
Spectral Resonator Audio Effect (Ableton Live 11 Suite Only)
Spectral Time Audio Effect (Ableton Live 11 Suite Only)

(Ableton Live 11 Suite Only) Hybrid Reverb - New Feature for Ableton Live 11 :
Getting Started - Setting up the Project + Return Tracks + Sends (Suite 11 Only)
Hybrid Reverb - Part 1: Global Controls (Ableton Live 11 Suite Only)
Hybrid Reverb - Part 2: Convolution Section (Ableton Live 11 Suite Only)
Hybrid Reverb - Part 3: Routing (Ableton Live 11 Suite Only)
Hybrid Reverb - Part 4: Algorithmic Section (Ableton Live 11 Suite Only)
Hybrid Reverb - Part 5 - EQ Tab (Ableton Live 11 Suite Only)

Browser in Detail :
Browser - Part 1: Collections
Browser - Part 2: Sounds
Browser - Part 3: More Categories in the Browser
Browser - Part 4: Plugins and Clips
Browser - Part 5: Samples, Grooves and Templates
Browser - Part 6: Places

Groove Pool :
Grooves and Groove Pool - Part 1: Overview + Adding Grooves
Grooves and Groove Pool - Part 2: Additional Settings (Live 11 Standard + Suite)

Essential Preferences :
Preferences - Part 1: Look/Feel
Preferences - Part 2: Audio
Preferences - Part 3: MIDI
Preferences - Part 4: Other Essential Preferences

Music Theory Essentials in Ableton Live 11 :
Before we get Started in this Section
Introduction and Getting Started in this Section
How to Work out a Major Scale
How to Work out a Natural Minor Scale
The Circle of 5ths
Chords in a Major Scale
Chords in a Major Scale - 2nd Example
How to Work out Chord Progressions
RECAP - How to Work out a Natural Minor Scale
How to Work out the Chords for a Natural Minor Scale

Instrumental Songwriting in Ableton Live 11 :
Writing Chords for our Song - Part 1
Writing Chords for our Song - Part 2
Writing a Melody for our Song - Part 1
Writing a Melody for our Song - Part 2
Inverting the Chords
The 3 Different Types of 7th Chords
Adding 7th Chords and Extended Chords to our Song - Part 1
Adding 7th Chords and Extended Chords to our Song - Part 2
Separating the Parts onto a New Instrument
Writing a Bass Part - Part 1: Getting Started + Bass Sound
Writing a Bass Part - Part 2 - Writing the Groove - PT 1
Writing a Bass Part - Part 3 - Writing the Groove - PT 2
Creating a Drum Part - Basics

The Basics of Max for Live (Ableton Live Suite Only) :
Before Starting this Section
What is Max for Live?
A Brief Look into Max for Live
MIDI Effect: Delay
Audio Effect: Delay

Max for Live's Main Interface (Ableton Live Suite Only) :
Part 1: Bottom Bar
Part 2: Object
Part 3: Message, Comment + Toggle
Part 4: Buttons
Part 5: Numbers and Sliders
Part 6: Max for Live Objects
Part 7: Add Object - Basic and Audio
Part 8: Add Object - Data and Images
Part 9: Add Object - Interface and Jitter
Part 10: Format
Part 11: Left Toolbar
Part 12: Right Toolbar

Making Synths in Max for Live (Ableton Live Suite Only) :
Christopher Carvalho Making Synths Intro
Making Synths Introduction
Additive Synth - Part 1
Additive Synth - Part 2
Additive Synth - Part 3
Additive Synth - Part 4
Additive Synth - Part 5
Subpatcher
Oscillator
Basic Envelope
Triggering Envelopes
Adjustable Envelopes
Presentation Mode
Dials
Multiple Oscillators
Making an Oscillator Menu
ADSR
Tidying the Code
AM Synth - Part 1
AM Synth - Part 2
FM Synth - Part 1
FM Synth - Part 2
FM Synth - Part 3
FM Synth - Part 4
FM Synth - Part 5
FM Synth - Part 6
Poly Synth
Max for Live Outro

Thanks and Bye :
Thanks and Bye
Bonus Lecture : Get Any of Tomas's Courses for Up to 90% Off

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 3 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 20 ساعت و 40 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy