دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری AWS Certified DevOps Engineer - Professional 2019

دانلود A Cloud Guru AWS Certified DevOps Engineer – Professional 2019

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی شاهد همه مباحث لازم برای شرکت و قبولی در آزمون بین المللی AWS Certified DevOps Engineer - Professional 2019 خواهید بود.

عنوان اصلی : AWS Certified DevOps Engineer - Professional 2019

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی A Cloud Guru است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 40 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Introduction11:46
Course Introduction
What is DevOps
Assumed Knowledge
CHAPTER 2
SDLC Automation55:00
Introduction
What is CI/CD?
AWS CodeCommit
AWS CodeBuild
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
Testing
Artifacts
Deployment Strategies
SDLC Quiz
CHAPTER 3
Configuration Management and Infrastructure as Code01:38:42
Introduction
AWS CloudFormation
AWS CloudFormation Lab
AWS CloudFormation Intrinsic Functions
AWS CloudFormation Wait Conditions
AWS CloudFormation Nested Stacks
AWS CloudFormation Deletion Policies
AWS CloudFormation Stack Updates
AWS CloudFormation Custom Resources
AWS CloudFormation Custom Resources Lab
AWS Elastic Beanstalk
AWS Elastic Beanstalk Lab
AWS Elastic Beanstalk ebextensions
AWS Config
AWS Config Lab
Amazon ECS
Amazon ECS Lab
AWS Managed Services
AWS Lambda
AWS Lambda Lab
AWS Lambda Step Functions
AWS OpsWorks
AWS OpsWorks Lab
Configuration Management and Infrastructure as Code Quiz
CHAPTER 4
Monitoring and Logging35:21
Introduction
CloudWatch Overview
CloudWatch Lab
CloudWatch Custom Metrics
CloudWatch Events Lab
CloudWatch Logs Lab
AWS X-Ray and Lab
Monitoring and Logging
CHAPTER 5
Policies and Standards Automation41:31
Introduction
AWS Service Catalog
AWS Trusted Advisor
AWS Systems Manager
AWS Organizations
AWS Secrets Manager
Amazon Macie
AWS Certificate Manager
Policies and Standards Automation
Incident and Event Response20:36
Introduction
Amazon GuardDuty
Amazon Inspector
Amazon Kinesis
Incident and Event Response
CHAPTER 7
High Availability, Fault Tolerance and Disaster Recovery44:32
Introduction
AWS Single Sign-On
Amazon CloudFront
AutoScaling and Lifecycle hooks
Amazon Route53
Amazon RDS
Amazon Aurora
Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB Keys and Streams
High Availability, Fault Tolerance and Disaster Recovery Quiz
CHAPTER 8
Other Services You Need to Know About27:03
Introduction
Tagging
Amazon Elastic File System
Amazon ElastiCache
Amazon S3 Glacier
AWS Direct Connect
AWS Lambda Function Dead Letter Queues
Amazon CloudSearch
Amazon Elasticsearch Service
Amazon DynamoDB Accelerator
AWS Server Migration Service
CHAPTER 9
Conclusion05:24
Whitepapers
Thank you

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 40 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی A Cloud Guru