در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

یادگیری مدیریت پروژه PMP : بروز رسانی 2021

19,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

PMP Essentials برای راهنمای PMBOK همه چیز شما باید بدانید برای تصویب آزمون PMP

عنوان اصلی : PMP Exam Cram Session - Updated for the 2021 PMP Exam

سرفصل های دوره :

آمادگی برای قبولی در آزمون PMP:
نحوه مطالعه برای قبولی در آزمون PMP
برگ های حافظه PMP/CAPM
تغییرات PMP از 1 ژوئیه 2020
پیچ بندی پایه های PMP
راهنمای PMBOK، ویرایش ششم و آزمون PMP:
راهنمای PMBOK، مروری بر ویرایش ششم
سازمان ها و مدیریت پروژه
مدیریت پروژه چابک
تطبیق فرآیندهای مدیریت پروژه
راهنمای PMBOK، ویرایش ششم
اصطلاحات PMP:
بررسی اجمالی اصطلاحات مدیریت پروژه
مدیریت پروژه اسناد تجاری
شرایط راهنمای PMBOK
طرح مدیریت مزایا
حاکمیت و مدیریت پروژه
ساختارهای سازمانی
دفاتر مدیریت پروژه
نقش مدیر پروژه
ارزش ها و شایستگی های مدیریت پروژه
سبک های رهبری مدیریت پروژه
سیاست و قدرت
مجموعه اصطلاحات مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچه سازی پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت یکپارچه سازی پروژه
منشور پروژه را توسعه دهید
انتخاب پروژه ها برای شروع
فرضیات و محدودیت ها
طرح مدیریت پروژه معمولی
کنترل تغییر یکپارچه
فعالیت های پایانی
برنامه مدیریت یکپارچه سازی پروژه
مدیریت محدوده پروژه:
نمای کلی مدیریت محدوده پروژه
برنامه ریزی محدوده پروژه
ایجاد WBS
اجرای اعتبارسنجی محدوده
کنترل محدوده پروژه
بسته مدیریت محدوده پروژه
مدیریت برنامه زمانبندی پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت برنامه زمانبندی پروژه
مدیریت برنامه ریزی برنامه ریزی
تدوین برنامه زمانبندی پروژه
ایجاد تخمین مدت زمان
یافتن شناور
برنامه مدیریت زمانبندی پروژه
مدیریت هزینه پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت هزینه پروژه
مدیریت هزینه برنامه ریزی
ایجاد برآورد هزینه
توسعه بودجه پروژه
مدیریت ارزش کسب شده
مجموعه مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت کیفیت برنامه ریزی
کنترل کیفیت پروژه
نمودارهای مدیریت کیفیت
برنامه مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت منابع پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت منابع پروژه
نظریه های منابع انسانی
مدیریت منابع برنامه ریزی
توسعه تیم پروژه
مدیریت تیم پروژه
مجموعه مدیریت منابع پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت ارتباطات پروژه
ارتباطات برنامه ریزی
مدل ارتباطی
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت ریسک پروژه
شناسایی ریسک های پروژه
انجام تحلیل کیفی
انجام تحلیل کمی
پاسخ به ریسک های مثبت و منفی
مجموعه مدیریت ریسک پروژه
مدیریت تدارکات پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت تدارکات پروژه
بررسی انواع قرارداد
تعیین ساخت یا خرید
به دنبال گردش کار تدارکات
بستن قراردادهای پروژه
برنامه مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت سهامداران پروژه:
بررسی اجمالی مدیریت سهامداران پروژه
شناسایی ذینفعان پروژه
انجام تجزیه و تحلیل سهامداران
بررسی ثبت نام و مشارکت سهامداران
مجموعه مدیریت سهامداران پروژه
اخلاق، فرآیندهای ITTO، و بسته بندی دوره:
کد اخلاقی PMI
ITTO و آزمون PMP
49 فرآیندهای مدیریت پروژه و ITTO
تست تمرینی Cram Exam PMP
مفاهیم اصلی چابک:
نمای کلی بخش
مفاهیم اصلی چابک
روش شناسی اسکرام
کار با Kanban
بسته بندی بخش
برنامه ریزی پروژه تطبیقی:
نمای کلی بخش
برنامه ریزی محصول
مدیریت ریسک در Agile
برنامه ریزی تطبیقی ​​بیشتر
تحویل مبتنی بر ارزش
ارزش مشتری
تعامل با ذینفعان چابک
تعیین اولویت ها
آزمایش ارزش
اجرای یکپارچه سازی پیوسته
بسته بندی بخش
مدلینگ چابک:
نمای کلی بخش
مدل سازی چابک برای ارزش
کار با نمودارهای مورد استفاده
ایجاد مدل های داده
استفاده از طرح های صفحه نمایش
نوشتن پرسونای کاربر
بسته بندی بخش
تیم های چابک پیشرو:
نمای کلی بخش
تیم های پروژه چابک پیشرو
راه اندازی یک پروژه چابک
شناسایی زمان سرب و زمان چرخه
بسته بندی بخش
به‌روزرسانی‌های دوره چابک بسته می‌شود
بسته بندی دوره PMP Cram Session
گواهی تکمیل سفارشی

نمایش سرفصل های انگلیسی

PMP Exam Cram Session - Updated for the 2021 PMP Exam