در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

یادگیری مدیریت پروژه برای پروژه های ساختمان سازی

28,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

یکی از مهمترین مسئولیت های یک مدیر پروژه، انجام خرید کامل است. قسمت 1 از 6 در سری دوره بررسی فرآیند خرید، پس از برقراری ارتباط، قراردادهای خرید و سفارش خرید. مراحل کلیدی برای آماده سازی یک قرارداد زیر قراردادی برای شروع کار مورد بحث قرار می گیرند. این مرحله اولیه پروژه مستلزم توجه به جزئیات و صبر است، اما اگر کار خوبی انجام شود، کار را برای موفقیت تعیین می کند.

عنوان اصلی : Project Manager's Playbook for Construction - 6 Parts

سرفصل های دوره :

قسمت 1
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 خرید:
001 مقدمه ای برای خرید
002 بررسی نقشه و مشخصات
003 تقسیم و واگذاری کار
004 نوشتن یک محدوده کار
005 بسته های پیشنهادی
006 ارزیابی پیشنهاد
007 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 قراردادهای فرعی، قراردادهای خرید و سفارشات خرید:
001 مقدمه ای بر قراردادهای فرعی، قراردادهای خرید و سفارشات خرید
002 انواع قرارداد
003 اسناد و ملاحظات قرارداد
004 نمونه قرارداد واضح و بدون ابهام
005 اصطلاحات قرارداد و ملاحظات تامین کننده
006 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 مراحل Precon برای پیمانکاران فرعی:
001 مقدمه ای بر مراحل Precon برای پیمانکاران فرعی
002 کنفرانس پیش ساخت (جلسه پیش از آغاز کار) و پیش نیازهای شروع کار
003 رویه های اداری برای بررسی
004 تدارکات سایت برای بررسی
005 موضوعات ایمنی و کیفیت برای مرور
006 هماهنگی و جلسات برای بررسی همراه با ملاحظات پایانی
007 جلسات مقدماتی
008 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 دوره بعدی در سری:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 2
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 خطر:
001 مقدمه ای بر ریسک
002 کمی کردن ریسک و یک مثال
003 نمونه‌های مدیریت ریسک اضافی
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
بیمه 03:
001 مقدمه ای بر بیمه
002 بیمه غرامت کارگر
003 بیمه مسئولیت عمومی و ریسک سازنده
004 مسئولیت حرفه ای و سایر انواع بیمه
005 نمونه ادعای بیمه
006 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 اوراق قرضه:
001 مقدمه ای بر اوراق قرضه
002 اوراق قرضه عملکرد
003 اوراق قرضه پرداخت و مناقصه
نمونه اوراق قرضه 004
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 دوره بعدی در سری:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 3
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 نقض قرارداد:
001 مقدمه ای بر نقض قرارداد
002 تعاریف - نقض مادی، جزئی، ضمنی و پیش بینی شده
003 نمونه هایی از نقض
004 راه حل برای نقض
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 تغییرات:
001 مقدمه ای بر تغییرات
002 دلیل برای تغییر در قرارداد ساخت و ساز
003 فرآیند الحاق تغییرات در قرارداد
004 مسائل و اختلافات احتمالی
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
به‌روزرسانی‌های فهرست 04:
001 مقدمه ای بر به روز رسانی های زمان بندی
002 جدول پایه
003 برنامه - چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟
004 فرآیند انجام به‌روزرسانی‌های زمان‌بندی
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 ارزش کسب شده:
001 مقدمه ای بر ارزش کسب شده
002 تعاریف ارزش کسب شده
003 مثال برای ایجاد BCWS، ACWP و BCWP
004 تجزیه و تحلیل مثال و شاخص های کلیدی
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
06 موضوعات دوره بعدی این مجموعه:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 4
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 شرایط مختلف سایت:
001 مقدمه ای بر شرایط مختلف سایت
002 بند و الزامات شرایط سایت متفاوت
003 نمونه هایی از شرایط مختلف سایت
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 تاخیر:
001 مقدمه ای بر تاخیر
002 تعاریف تاخیر و بندهای قرارداد
003 نمونه هایی از تاخیر
004 Delay Gameshow!
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 تمدید زمان و خسارت تاخیر:
001 مقدمه ای بر تمدید زمان و خسارت تاخیر
002 الزامات و فرآیند تمدید زمان
003 خسارت تاخیر
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 شتاب:
001 مقدمه ای بر شتاب و شتاب سازنده
002 شتاب هدایت شده و داوطلبانه
003 نتیجه گیری و نکات کلیدی
06 موضوعات دوره بعدی این مجموعه:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 5
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 پرداخت های پیشرفت:
001 مقدمه ای بر پرداخت های پیشرفت و جریان نقدی
002 شرایط پرداخت معمولی
003 مثال برنامه پرداخت
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 بهره وری، نیروی کار و واحدها:
001 مقدمه ای بر بهره وری، نیروی کار و واحدها
002 مثال بهره وری
003 گزارش کار
004 بر بهره وری تأثیر می گذارد - واقعی در مقابل برنامه ریزی شده
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 پیش بینی های مالی:
001 مقدمه ای بر پیش بینی های مالی
002 ردیابی بودجه - طراحی، پیش تنظیم، نظارت دفتر خانه، شرایط عمومی
ردیابی بودجه 003 - مثال هزینه کار، احتمالی، کارمزد، مشوق ها
قسمت 1
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 خرید:
001 مقدمه ای برای خرید
002 بررسی نقشه و مشخصات
003 تقسیم و واگذاری کار
004 نوشتن یک محدوده کار
005 بسته های پیشنهادی
006 ارزیابی پیشنهاد
007 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 قراردادهای فرعی، قراردادهای خرید و سفارشات خرید:
001 مقدمه ای بر قراردادهای فرعی، قراردادهای خرید و سفارشات خرید
002 انواع قرارداد
003 اسناد و ملاحظات قرارداد
004 نمونه قرارداد واضح و بدون ابهام
005 اصطلاحات قرارداد و ملاحظات تامین کننده
006 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 مراحل Precon برای پیمانکاران فرعی:
001 مقدمه ای بر مراحل Precon برای پیمانکاران فرعی
002 کنفرانس پیش ساخت (جلسه پیش از آغاز کار) و پیش نیازهای شروع کار
003 رویه های اداری برای بررسی
004 تدارکات سایت برای بررسی
005 موضوعات ایمنی و کیفیت برای مرور
006 هماهنگی و جلسات برای بررسی همراه با ملاحظات پایانی
007 جلسات مقدماتی
008 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 دوره بعدی در سری:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 2
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 خطر:
001 مقدمه ای بر ریسک
002 کمی کردن ریسک و یک مثال
003 نمونه‌های مدیریت ریسک اضافی
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
بیمه 03:
001 مقدمه ای بر بیمه
002 بیمه غرامت کارگر
003 بیمه مسئولیت عمومی و ریسک سازنده
004 مسئولیت حرفه ای و سایر انواع بیمه
005 نمونه ادعای بیمه
006 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 اوراق قرضه:
001 مقدمه ای بر اوراق قرضه
002 اوراق قرضه عملکرد
003 اوراق قرضه پرداخت و مناقصه
نمونه اوراق قرضه 004
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 دوره بعدی در سری:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 3
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 نقض قرارداد:
001 مقدمه ای بر نقض قرارداد
002 تعاریف - نقض مادی، جزئی، ضمنی و پیش بینی شده
003 نمونه هایی از نقض
004 راه حل برای نقض
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 تغییرات:
001 مقدمه ای بر تغییرات
002 دلیل برای تغییر در قرارداد ساخت و ساز
003 فرآیند الحاق تغییرات در قرارداد
004 مسائل و اختلافات احتمالی
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
به‌روزرسانی‌های فهرست 04:
001 مقدمه ای بر به روز رسانی های زمان بندی
002 جدول پایه
003 برنامه - چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟
004 فرآیند انجام به‌روزرسانی‌های زمان‌بندی
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 ارزش کسب شده:
001 مقدمه ای بر ارزش کسب شده
002 تعاریف ارزش کسب شده
003 مثال برای ایجاد BCWS، ACWP و BCWP
004 تجزیه و تحلیل مثال و شاخص های کلیدی
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
06 موضوعات دوره بعدی این مجموعه:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 4
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 شرایط مختلف سایت:
001 مقدمه ای بر شرایط مختلف سایت
002 بند و الزامات شرایط سایت متفاوت
003 نمونه هایی از شرایط مختلف سایت
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 تاخیر:
001 مقدمه ای بر تاخیر
002 تعاریف تاخیر و بندهای قرارداد
003 نمونه هایی از تاخیر
004 Delay Gameshow!
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 تمدید زمان و خسارت تاخیر:
001 مقدمه ای بر تمدید زمان و خسارت تاخیر
002 الزامات و فرآیند تمدید زمان
003 خسارت تاخیر
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
05 شتاب:
001 مقدمه ای بر شتاب و شتاب سازنده
002 شتاب هدایت شده و داوطلبانه
003 نتیجه گیری و نکات کلیدی
06 موضوعات دوره بعدی این مجموعه:
001 موضوعات دوره بعدی این مجموعه
قسمت 5
01 مقدمه:
001 مقدمه ای بر کتاب راهنمای مدیر پروژه برای ساخت و ساز
02 پرداخت های پیشرفت:
001 مقدمه ای بر پرداخت های پیشرفت و جریان نقدی
002 شرایط پرداخت معمولی
003 مثال برنامه پرداخت
004 نتیجه گیری و نکات کلیدی
03 بهره وری، نیروی کار و واحدها:
001 مقدمه ای بر بهره وری، نیروی کار و واحدها
002 مثال بهره وری
003 گزارش کار
004 بر بهره وری تأثیر می گذارد - واقعی در مقابل برنامه ریزی شده
005 نتیجه گیری و نکات کلیدی
04 پیش بینی های مالی:
001 مقدمه ای بر پیش بینی های مالی
002 ردیابی بودجه - طراحی، پیش تنظیم، نظارت دفتر خانه، شرایط عمومی
ردیابی بودجه 003 - مثال هزینه کار، احتمالی، کارمزد، مشوق ها

نمایش سرفصل های انگلیسی

Project Manager's Playbook for Construction - 6 Parts