در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

یادگیری مبتدی تا پیشرفته Autodesk Navisworks 2022

28,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مدیریت Navisworks 2022 را بیاموزید و درآمد کسب کنید.

عنوان اصلی : BIM - Autodesk Navisworks 2022 : from Beginners to Advanced

سرفصل های دوره :

مقدمه:
جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
آشنایی با رابط کاربری Navisworks:
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
فرمت های Navisworks:
جلسه یازدهم
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
پانل پیمایش:
جلسه هفدهم
جلسه 18
جلسه 19
پانل سبک رندر:
جلسه 21
جلسه 22
پانل انتخاب و جستجو:
جلسه 23
جلسه 24
جلسه 25
پانل دید:
جلسه 27
پانل ابزار مورد:
جلسه 28
جلسه 29
جلسه 30
نحوه تعیین واحد، موقعیت و مقیاس مدل:
جلسه 31
مجموعه ذخیره و جستجو:
جلسه 32
جلسه 33
جلسه 34
جلسه 36
جلسه 37
جلسه 38
جلسه 39
نمایه ظاهر:
جلسه چهلم
جلسه 41
آشنایی با ابزارهای بررسی مدل BIM:
جلسه 42
جلسه 43
جلسه 44
جلسه 45
جلسه 46
جلسه 47
جلسه 48
جلسه 49
جلسه 50
جلسه 52
جلسه 53
جلسه 54
جلسه 55
آشنایی با ابزار Section:
جلسه 57
پانل شبکه‌ها و سطوح:
جلسه 58
ابزار پیوند در مدل BIM:
جلسه 59
جلسه 60
جلسه 61
ابزار مقایسه در مدل‌های BIM:
جلسه 62
ابزار داده:
جلسه 63
جلسه 64
ابزار ابزار دسته ای:
جلسه 65
جلسه 66
بازگشت:
جلسه 67
جلسه 68
جلسه 70
انیمیشن و فیلمنامه:
جلسه 71
جلسه 72
جلسه 73
جلسه 74
جلسه 75
جلسه 76
جلسه 77
جلسه 78
جلسه 79
جلسه 80
جلسه 81
جلسه 82
جلسه 83
جلسه 84
جلسه 85
جلسه 86
آموزش پروژه MS برای TimeLiner در 4D BIM:
جلسه 88
جلسه 89
جلسه 90
جلسه 91
جلسه 92
جلسه 93
جلسه 94
جلسه 95
جلسه 96
جلسه 97
جلسه 98
جلسه 100
جلسه 101
جلسه 102
جلسه 103
جلسه 104
جلسه 105
جلسه 106
جلسه 107
جلسه 108
جلسه 109
TimeLiner:
جلسه 110
جلسه 111
جلسه 112
جلسه 113
جلسه 114
جلسه 115
جلسه 116
جلسه 117
جلسه 118
جلسه 120
جلسه 121
جلسه 122
جلسه 123
جلسه 124
جلسه 125
جلسه 126
جلسه 127
جلسه 128
جلسه 129
جلسه 130
جلسه 131
جلسه 132
جلسه 133
جلسه 135
جلسه 136
جلسه 137
جلسه 138
جلسه 139
جلسه 140
جلسه 141
جلسه 142
جلسه 143
جلسه 144
تشخیص برخورد:
جلسه 146
جلسه 147
جلسه 148
جلسه 150
جلسه 151
جلسه 152
جلسه 153
جلسه 154
جلسه 155
جلسه 156
جلسه 157
جلسه 158
جلسه 159
جلسه 160
جلسه 161
جلسه 162
جلسه 163
جلسه 164
جلسه 165
جلسه 167
جلسه 168
جلسه 169
جلسه 170
جلسه 171
جلسه 172
جلسه 174
جلسه 175
تعیین کمی:
جلسه 176
جلسه 177
جلسه 178
جلسه 179
جلسه 180
جلسه 181
جلسه 182
جلسه 184
جلسه 185
جلسه 186
جلسه 187
جلسه 188
جلسه 189
جلسه 190
جلسه 191
جلسه 193
Render-Light-Material :
جلسه 194
جلسه 195
جلسه 196
جلسه 197
جلسه 198
جلسه 199
جلسه 200

نمایش سرفصل های انگلیسی

BIM - Autodesk Navisworks 2022 : from Beginners to Advanced